در حال بارگذاری

چگونگی دریافت وام جدید مسکن

وام جدید مسکن با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت زمین و مسکن از سوی بانک مسکن اصلی ترین متولی اعطای وام و تسهیلات برای خرید خانه با شرایط و مبالغ جدید در سال 98 اعلام شد. انواع وام مسکن برای خرید خانه عبارت از: وام بانک مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن جوانان (250 میلیون تومان)، وام بانک مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم (160 میلیون تومان)، وام بانک مسکن از محل اوراق (100 میلیون تومان مخصوص زوجین)، وام بانک مسکن از محل صندوق پس از انداز مسکن یکم (80 میلیون تومان)، وام بانک مسکن از محل اوراق ممتاز (60 میلیون تومان)، وام بانک مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن (20 میلیون تومان) و وام بانک مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن (12 میلیون تومان) هستند. البته قیمت ارائه شده مربوط به وام جدید مسکن این بانک است. بانک مسکن مثل دیگر بانک‌ها برای اعطای وام و تسهیلات ویژه علاوه بر دریافت وثیقه و تضمین می‌توانند از خدمات آژانس‌های اعتبارسنجی استفاده کنند.

خدمات آژانس‌های اعتبارسنجی برای دریافت وام جدید مسکن

آژانس اعتبارسنجی یک شرکت خصوصی است که اطلاعات مربوط به بدهی اشخاص و مشاغل را جمع آوری می‌کند و یک مقدار عددی به نام نمره اعتباری اختصاص می‌دهد که نشان دهنده اعتبار وام گیرنده است. وام دهندگان، مانند موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، فعالیت و تاریخ وام گرفتن مشتریان خود را به شرکت‌های اعتبارسنجی گزارش می‌دهند. افراد و مشاغل می‌توانند با تماس با آژانس اعتبارسنجی یا یک شرکت شخص ثالث مرتبط و پرداخت هزینه اسمی، نسخه‌ای از گزارش اعتبارسنجی خود را بدست آورند.

گزارش اعتباری ارائه شده توسط یک شرکت اعتبارسنجی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شامل میزان اعتبار وام گیرنده، تعداد چک برگشتی، خوش حسابی یا بد حسابی در پرداخت اقساط وام و تسهیلات مانند وام جدید مسکن و غیره است. آژانس‌های اعتبارسنجی، همچنین به عنوان آژانس‌های رتبه بندی اعتباری شناخته می‌شوند، با پیش بینی احتمال اینکه وام گیرنده بدهی را به موقع بازپرداخت کند، برای وام دهندگان بالقوه تعیین می‌کند که آیا وام جدید مسکن دیگر وام‌ها و تسهیلات را در اختیار وام گیرندگان قدیمی و جدید اعطا کنند یا خیر.

تاثیر شرکت‌ها و آژانس‌های اعتبارسنجی بر دریافت وام جدید مسکن

ارزیابی‌ها و رتبه بندی‌های ارائه شده توسط آژانس‌های اعتبارسنجی می‌تواند بر خریدها و فعالیتهایی مانند خرید ماشین یا تامین وام جدید مسکن برای به دست آوردن املاک و مستغلات تاثیر می‌گذارد. در مقابل، بازپرداخت وام شهریه برای دانشجویان دانشگاه ممکن است بر گزارش اعتبار سنجی توسط شرکت اعتبارسنجی تاثیر بگذارد. در امتیاز دهی و رتبه بندی‌هایی که توسط آژانس‌های اعتبارسنجی برای فرد تعیین شده است، می‌توان اشکالات و خطاها را پیدا کرد. این خطاها ممکن است ناشی از مشاغل مختلف و وام دهندگان باشد که اطلاعات مالی درباره فعالیت وام و بازپرداخت را به برخی آژانس‌ها گزارش اعتباریمی‌دهند که باید سریع در جهت رفع آنها اقدام کرد. بنابراین برای افرادی در رتبه بندی اعلام شده واجد شرایط دریافت وام جدید مسکن و دیگر وام‌ها و تسهیلات نشده‌اند، بهتر است از مشاوران اقتصادی خواست که گزارش اعتبارسنجی آنها را چند بار مطالعه و بررسی کرد.

منبع: investopedia

الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها

بانک‌ها برای شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری باید در پی تدوین و بکارگیری مدل‌هایی برای سنجش آن در بین مشتریان حقوقی خود باشند. ریسک‌ها و خطرات اعتباری عمده برای بانک‌ها شامل اعتباری، عملیاتی، بازار و ریسک نقدینگی است. از آنجا که بانک‌ها در معرض انواع ریسک‌ها و خطرات قرار دارند، آنها زیرساخت‌های مدیریت ریسک خوبی دارند و موظفند از مقررات دولت پیروی کنند. آژانس‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی به بانک‌ها در شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و مدیریت آن کمک می‌کنند. هر مشتری حقوقی هر بانکی پس از پر کردن و تکمیل فرم اعتبار سنجی مشتریان دارای یک کد اعتبارسنجی در سامانه‌ آن آژانس و شرکت اعتبار سنجی خواهد شد. این موسسات و آژانس‌ها می‌توانند کد اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک‌ها در اختیار خود افراد یا بانک‌ها برای مراجعه بعدی همراه با نتایج اعتبار سنجی رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری ارائه دهند.

چرا مدیریت ریسک اعتباری برای بانک‌ها مهم است؟

با توجه به وسعت زیاد برخی از بانک‌ها، بیش از حد در معرض خطر و ریسک بودن می‌تواند باعث ناکارآمدی بانک شود و میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار دهد. با درک خطرات ناشی از ناکارآمدی و ورشکستگی بانک‌ها‌، دولت‌ها می‌توانند مقررات بهتری را برای تشویق عملکرد محتاطانه و مدیریت ریسک اعتباری تنظیم کنند. این بانک‌ها می‌توانند از خدمات آژانس‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی برای مدیریت ریسک اعتباری استفاده کنند. در سامانه‌های آژانس‌های اعتبارسنجی هر مشتری و متقاضی دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها دارای یک کد اعتبارسنجی است. این کد اعتبار سنجی به مشتریان پس از تکمیل فرم اعتبارسنجی مشتریان  آن بانک‌ها اختصاص داده شده و فرایند اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری آنها آغاز می‌شود. توانایی بانک در مدیریت ریسک اعتباری نیز بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر می‌گذارد. حتی اگر یک بانک بتواند درآمد زیادی داشته باشد، عدم مدیریت ریسک اعتباری می‌تواند سود ناشی از ضرر وام را کاهش دهد. سرمایه گذاران به احتمال زیاد در بانکی سرمایه گذاری می‌کنند که قادر به ارائه سود است و در معرض خطر بیش از حد از دست دادن پول و ضرر نیست.

ریسک اعتباری چگونه مدیریت می‌شود؟

ریسک اعتباری بزرگترین ریسک و خطر برای بانک‌ها است. این اتفاق می افتد که وام گیرندگان نتوانند به تعهدات قراردادی خود عمل کنند. به عنوان مثال وقتی وام گیرندگان به طور پیش فرض در پرداخت اقساط وام قصور می‌کنند. پیش فرض‌ها می‌توانند در رهن و وثیقه، کارت‌های اعتباری و اوراق بهادار با درآمد ثابت رخ دهند.

در حالی که بانک‌ها به دلیل ماهیت مدل تجاری خود نمی‌توانند کاملا از ریسک اعتباری در امان بمانند، اما می‌توانند از چندین طریق میزان قرار گرفتن در معرض آن را کاهش دهند. از آنجا که ورشکستگی در صنعت بانکداری معمولا غیرقابل پیش بینی است، بانک‌ها باید بتواند از خدمات یک شرکت اعتبارسنجی برای کاهش و مدیریت ریسک‌های اعتباری استفاده کنند.

با این کار، در طی رکود اعتباری، بانک‌ها کمتر در معرض ضررهای بزرگی چون ورشکستگی قرار می‌گیرند. برای کاهش قرار گرفتن در معرض خطر، آنها می‌توانند به افرادی که سابقه اعتبار خوبی دارند، وام دهند تا با وام‌های با بالا بدهند یا وثیقههای از افراد وام گیرنده با مبالغ بالا دریافت کنند.

منبع: corporatefinanceinstitute

طرح جدید تسهیلات آنی بانک دی

تسهیلات یک برنامه رسمی کمک مالی است که توسط یک بانک و موسسه مالی و اعتباری برای کمک به شرکتی که به سرمایه در گردش نیاز دارد، ارائه می‌شود. انواع تسهیلات شامل خدمات اضافه برداشت، برنامه‌های پرداخت معوق، خط اعتباری، اعتبار در گردش، وام‌های مدت دار، اعتبار نامه و وام‌های چرخان است. بانک‌ها می‌توانند برای اولویت بندی در اعطای وام و تسهیلات از خدمات آژانس‌ها و شرکت‌ اعتبارسنجی استفاده کنند. این آژانس‌ها و شرکت‌ اعتبار سنجی برای ارائه خدمات مناسب به بانک‌ها و افراد از طریق استعلام از بانک مرکزی جهت وام و استعلام اقساط معوق بانک مرکزی اقدام می‌کنند.

طرح تسهیلات آنی بانک دی چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟

یکی از بانک‌های خصوصی فعال در زمینه ارائه وام و تسهیلات آنی و مناسب به متقاضیان، بانک دی است. یکی از طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات آنی و ارزان قیمت، طرح 24 است. در این طرح متقاضی می‌تواند بدون ضامن در 24 ساعت با نرخ کارمزد 2 تا 4 درصد تسهیلات آنی دریافت می‌کند. این طرح ارزان قیمت بوده و بیشتر برای اقشار ضعیف و کم درآمد در نظر گرفته شده است. همچنین این طرح بر اساس عقود اسلامی طراحی و ارائه شده است. از این تسهیلات آنی افراد مختلف می‌توانند برای راه اندازی یا توسعه و رونق کسب و کار خود استفاده کنند. تسهیلات توافق نامه‌ای بین یک شرکت و یک وام دهنده دولتی یا خصوصی است که به صاحب کسب و کار اجازه می‌دهد مبلغ خاصی از پول را برای اهداف مختلف برای مدت زمانی کوتاه وام بگیرد. وام برای یک مبلغ تعیین شده است و نیازی به وثیقه ندارد. وام گیرنده تا زمان پرداخت کامل بدهی، با بهره و پرداخت ماهانه یا سه ماهه انجام می‌دهد. البته در این طرح تعیین تعداد اقساط و نرخ بهره بر عهده مشتری است.

مزایای استفاده از تسهیلات چیست؟

تسهیلات به ویژه برای شرکت‌هایی که می‌خواهند از اخراج کارگران، کند شدن رشد یا تعطیل شدن کارخانه در دوره‌های فروش فصلی در هنگام کمبود درآمد جلوگیری کنند، بسیار مهم است. به عنوان مثال، اگر یک مغازه جواهر فروشی در دوران رکود بازار با کاهش فروش، پول نقد کم داشته باشند، مالک می‌تواند تسهیلات آنی از یک بانک درخواست کند، که در هنگام رونق بازار، بازپرداخت می‌شود. جواهر فروش برای ادامه فعالیت خود از بودجه استفاده می‌کند و وام را به صورت اقساط ماهانه تا تاریخ توافق شده بازپرداخت می‌کند. خدمات اضافه برداشت در صورت خالی بودن حساب نقدی شرکت، تسهیلات را به یک شرکت اعطا می کند. تسهیلات دهنده بهره و هزینه‌های انجام شده را می‌پردازد. خدمات اضافه برداشت هزینه کمتری نسبت به وام دارند، به سرعت تکمیل می‌شوند و جریمه‌های مربوط به بازپرداخت زودهنگام را شامل نمی‌شوند. وام‌های بلند مدت تجاری  با نرخ بهره و تاریخ سررسید تعیین شده است. یک شرکت به طور معمول از پول برای تامین اعتبار یک سرمایه گذاری بزرگ یا خرید استفاده می‌کند. مدت زمان بازپرداخت وام‌های میان مدت کمتر از سه سال است و اقساط آن ماهانه پرداخت می‌شوند. شرکت‌های دارای مانده نقدی پایین که نیاز به سرمایه گذاری خالص سرمایه در گردش خود را دارند، معمولا به دنبال وام‌های اعتباری در حال چرخش هستند که هر زمان که تجارت به سرمایه نیاز داشته باشد، به صندوق‌ها دسترسی دارند.

منبع: investopedia

اعطای تسهیلات برای خرید سهام

به تازگی اعطای تسهیلات برای خرید سهام محقق شده است و مشتریان و سهامداران می‌توانند از آن بانکی برای خرید سهام و حضور بهتر و موثرتر در بازار بورس استفاده کنند. این تسهیلات که به تسهیلات اعتباری معروف هستند در واقع نوعی وام است که در یک زمینه مالی یا شرکتی تامین می‌شود. در واقع در این زمینه یک قرارداد سه جانبه بین بانک، کارگزار و مشتری بسته می‌شود. به این صورت که مشتری به جای پرداخت پول به بانک برای خرید سهام به صورت اعتباری آن را از کارگزار می‌خرد و کارگزار پول و منبع مورد نیاز بانک را برای اعطای سهام از طریق قراردادی که بسته است برای بانک تامین می‌کند و دیگر طرف حساب مشتری کارگزار است نه بانک و طرف حساب بانک هم کارگزار است و نه مشتری، این یک قراداد سه جانبه است که منافع هر سه طرف از این طریق تامین می‌شود.

تسهیلات اعتباری چگونه کار می‌کند؟

تسهیلات اعتباری بطور گسترده در بازار مالی به عنوان روشی برای تامین بودجه برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت ها غالبا با بستن قرارداد با یک تامین کننده مالی سهام مثل کارگزاری‌ها یا جمع آوری پول با فروش سهام خود، آنها را دریافت می‌کنند. نکته مهم برای هر شرکتی این است که چگونه ضمن در نظر گرفتن پارامترهای تامین مالی سهام خود، بدهی را در ساختار سرمایه خود درج کند. برای کمک به کارگزاری‌ها و بانک‌ها برای کاهش و مدیریت ریسک اعتباری و اعطای وام و تسهیلات به افراد مطمئن و مورد اعتماد در زمینه مالی و اعتباری و اولویت بندی می‌توانند از خدمات یک شرکت اعتبار سنجی استفاده کنند. شرکت اعتبارسنجی دارای سامانه جامع استعلام بانکی و سامانه استعلام معوقات بانکی هستند. این شرکت‌ها و آژانس‌ها با استفاده از فناوری و روش‌های مختلف از طریق دریافت داده‌های مالی و اعتباری مشتریان از بانک‌ها اقدام به اعتبارسنجی و رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری آنها می‌کنند.

شرکت ممکن است آن را براساس وثیقه‌ای که ممکن است بدون تغییر شرایط قرارداد اصلی بفروشد یا جایگزین شود، بازپرداخت کند. این تسهیلات ممکن است در پروژه‌ها یا بخش‌های مختلف در کسب و کارهای متفاوت استفاده و طبق اختیار شرکت توزیع شود. مدت زمان بازپرداخت وام انعطاف پذیر و مانند سایر وام‌ها بستگی به وضعیت اعتباری کسب و کار و اینکه در گذشته آنها چقدر خوب بدهی‌ها پرداخت کرده‌اند، بستگی دارد. خلاصه تسهیلات شامل یک بررسی مختصر در مورد مبدا آن، هدف وام و نحوه توزیع بودجه است. موارد خاص که بر روی آن بررسی می‌شود، نیز شامل خواهد شد.

انواع تسهیلات اعتباری

تسهیلات اعتباری به اشکال مختلفی ارائه می‌شود. برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:

  • تسهیلات اعتباری خرده فروشی: روشی برای تامین مالی است - اساسا نوعی وام یا اعتبار است- که توسط خرده فروشان و شرکت‌های املاک و مستغلات استفاده می‌شود. کارتهای اعتباری نوعی تسهیلات اعتباری خرده فروشی است.
  • تسهیلات وام گردان: نوعی وام است که توسط یک موسسه مالی صادر شده و وام دهنده انعطاف پذیری برای تسویه حساب یا برداشت، بازپرداخت و برداشت مجدد را فراهم می‌کند. در اصل این یک خط اعتباری است ، با نرخ بهره متغیر (نوسان).

منبع: investopedia

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و اولویت بندی معیارهای امتیازدهی اعتباری مشتریان بانکی با تکنیک AHP

ریسک اعتباری احتمال ضرر ناشی از عدم موفقیت وام گیرنده در بازپرداخت وام یا تحقق تعهدات قراردادی است. به طور سنتی، این ریسک را نشان می‌دهد که وام دهنده ممکن است اصل بدهی و بهره را دریافت نکند که منجر به قطع جریان پول نقد و افزایش هزینه‌های جاری می‌شود. جریان نقدی اضافی ممکن است برای تامین پوشش اضافی برای ریسک اعتباری در نظر گرفته شود. اگرچه نمی‌دانید دقیقا چه کسی تعهدات را چشم پوشی می‌کند، اما ارزیابی صحیح و مدیریت ریسک اعتباری می‌تواند شدت ضرر را کاهش دهد. پرداخت بهره از وام گیرنده یا صادر کننده بدهی، پاداش وام دهنده یا سرمایه گذار برای فرض کردن ریسک اعتباری است. بهترین راهکار برای مدیریت ریسک اعتباری استفاده از خدمات شرکت‌ اعتبارسنجی است. این شرکت‌ها دارای سامانه‌هایی هستند که از تکنیک‌های مدرن و جدید مانند تکنیک AHP برای رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی استفاده می‌کند. در موسسات و آژانس‌های اعتبارسنجی از مشتریان بانک‌ها و متقاضیان دریافت وام استعلام بدهی بانکی با کد ملی و استعلام بانکی با کد ملی گرفته می‌شود.

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری

بررسی عوامل ریسک اعتباری، اختصاص اعداد قابل اندازه گیری و قابل مقایسه با احتمال خطر پیش فرض یا گسترش ریسک، یک مرز مهم در امور مالی مدرن است. عواملی که در ریسک اعتباری تاثیر می‌گذارد از معیارهای خاص وام گیرنده، از میزان بدهی،گرفته تا ملاحظات گسترده بازار مانند رشد اقتصادی، متغیر است. ایده این است که بدهی‌ها را می توان به صورت عینی ارزیابی و پیش بینی کرد که به محافظت در برابر ضرر مالی کمک می‌کند. چندین متغیر اصلی برای در نظر گرفتن وجود دارد: سلامت مالی وام گیرنده؛ شدت عواقب پیش فرض برای وام گیرنده و بستانکار؛ رتبه و نمره اعتباری؛ روند تاریخی در نرخ‌های پیش فرض و انواع ملاحظات کلان اقتصادی.

تکنیک AHP چگونه کار می‌کند؟

شرکت‌ها و آژانس‌های اعتبارسنجی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها و اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در کنار دیگر تکنیک‌ها و روش‌ها استفاده می‌کنند. در طی 30-35 سال گذشته AHP توسط هزاران سازمان از سراسر جهان به طور کامل مورد آزمایش قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که کار می کند! بسیاری از مطالعات موردی وجود دارد که توصیف می‌کند، سازمان‌های بزرگ چگونه از AHP برای تصمیم گیری‌های استراتژیک برای دستیابی به نتایج بهتر استفاده می‌کنند.

وقتی به مطالعات موردی پرداخته می‌شود، متوجه خواهید شد که از این روش برای حل انواع مشکلات تصمیم گیری استفاده شده است. برنامه‌های AHP مربوط به اولویت بندی پروژه، انتخاب فروشنده، انتخاب فناوری، اعتبارسنجی، تصمیم گیری در مورد استخدام، اولویت بندی معیارهای امتیازدهی و ... وجود دارد. داشتن یک رویکرد خوب به این شرکت‌ها و آژانس‌ها اجازه می‌دهد تا تصمیم گیری خوب جزئی از فرآیندهای روزمره شود.

با AHP، یک تصمیم پیچیده به اهداف، گزینه‌های جایگزین و معیارهای واضح تبدیل می‌شود. معیارها اولویت بندی و گزینه‌های دیگر با توجه به آن معیارها ارزیابی می‌شود. با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی برای تصمیم گیری به صورت مشارکتی کار می‌شود زیرا با AHP می‌توان نحوه کار را توضیح داد.

منابع: Investopedia

transparentchoice

معرفی موسسه اعتباری AMIGO

در موسسه اعتباری AMIGO به مردم فرصت‌هایی برای وام گرفتن داده می‌شود. این موسسه اعتقاد دارد که همه منحصر به فرد هستند و اینکه در پشت هر نمره اعتباری یک فرد واقعی وجود دارد که مایل است به آن گوش داده شود. بنابراین، این موسسه اعتباری کارها را کمی متفاوت از بانک‌ها و موسسات و آژانس‌های اعتبار سنجی انجام می‌دهد. آنها برای تعیین اینکه آیا شما به اندازه کافی خوب هستید از یک عدد استفاده نمی‌کنند. موسسه اعتباری AMIGO وام‌هایی بین مبالغ 500 تا 5،000 پوند را برای یک دوره 5 تا 5 ساله ارائه می‌دهد و برای دریافت وام، متقاضی نیازی به ارائه نمره و رتبه اعتباری ندارد. کاری که این موسسه اعتباری انجام می‌دهد، بسیار مهم است زیرا باعث می‌شود وام گرفتن برای میلیون‌ها انسان عادی که توسط بانک‌ها از دریافت آن محروم می‌شوند، امکان پذیر باشد.

مشتریان موسسه اعتباری AMIGO چه افرادی هستند.

مشتریان موسسه اعتباری AMIGO در انواع مختلفی هستند. جوانان، افرادی که مدتی از انگلیس خارج شده‌اند و کارآفرینان تجارت خرد که از نظر نمره اعتباری بسیار ضعیف هستند. هرچند آنچه همه مشتریان این موسسه اعتباری را به هم نزدیک می‌کند این است که دوستان شان به آنها اعتماد دارند.

تخمین زده می‌شود که حدود 2 میلیون نفر در انگلیس در جعبه C بوده که در استعلام بانک برای وام فاقد شرایط لازم برای دریافت وام هستند. اما کلیه مشتریان موسسه اعتباری AMIGO در جعبه C قرار دارند. اینها افرادی هستند که مورد اعتماد دوستان شان هستند اما در فرم استعلام بانک برای دریافت وام مردود اعلام شده‌اند چون نمره و رتبه اعتباری کافی را ندارند.

چه کسی ضامن خواهد بود؟

شاید شما فکر کنید؛ چرا من مستقیما مبلغ مورد نیاز خود را از دوستم قرض نگیرم؟ بسیاری از مردم انجام می‌دهند. همانطور که انتظار دارید، همه پول زیادی ندارند که بتوانند به شما وام دهند. با این حال، این موسسه اعتباری فهمیده است که آنچه برای ضامن از اهمیت بیشتری برخوردار است این است که آنها وام گیرنده را قادر به ساختن یا بازسازی سوابق اعتباری خود کرده تا در آینده بتواند به محصولات مالی بیشتری دسترسی پیدا کنند. تحقیقات می‌گوید 67٪ از مردم انگلیس اگر اعتبار آنها توسط بانک‌ها رد شود به خانواده یا دوستان خود متوسل می‌شوند و در حالی که بسیاری از آنها وام نمی‌گیرند، آنها هنوز هم می‌خواهند کمک کنند که موسسه اعتباری AMIGO راهی را برای تحقق آن ارائه داده است.

چرا ضامن بخواهد وام بانکی به نام خود را برای وام گیرنده بگیرد؟

مطمئنا ضامن باید بتواند وام را با نرخ بهتری دریافت کند؟ برخی از افراد نیز این کار را می‌کنند، اما وام گرفتن برای خود با تضمین وام برای دیگری بسیار متفاوت است. شما باید خودتان حساب را مدیریت کنید. هر ماه پرداخت از حساب خود را انجام دهید. حساب روی پرونده اعتباری شما ضبط می‌شود. هرگونه تاخیر در پرداخت می‌تواند بر اعتبار شما تاثیر بگذارد. مهمتر از همه، وام گیرنده در حقیقت این شانس را دارد که بتواند اعتبار خود را دوباره بسازد. پس از پرداخت هر قسط وام، موسسه اعتباری AMIGO به هر سه شرکت اعتبارسنجی معتبر در انگلستان (Experian ، Equifax و Call Credit) اطلاعات آنها را ارسال می کند به این معنی که وام گیرندگان می‌توانند در نهایت بدون کمک وام بگیرند.

منبع: amigoloans

مبانی ناظر بر اعتبار سنجی مشتریان در بانکداری اسلامی از نظر قرآن

در بانکداری اسلامی بر اعتبارسنجی مشتریان تاکید زیادی شده است. دلیل آن این است که بانک‌ها اگر به درستی مشتریان خود را اعتبارسنجی کنند، می‌دانند وام‌ها و تسهیلات خود را به چه کسانی بدهند، تا در آینده هم خود و نظام اقتصادی را متضرر نکنند. بهترین راه برای اعتبار سنجی مشتریان استفاده از سامانه اعتبارسنجی است. شرکت‌ها و آژانس‌های اعتبارسنجی با گرفتن اطلاعات و داده‌های مالی و اعتباری مشتریان بانک‌ها از آنها، از طریق فناوری‌ای که در سامانه اعتبار سنجی خود دارند، به بانک‌ها کمک می‌کنند تا در اعطای وام و تسهیلات به افراد شایسته، خوش حساب و واجد شرایط اقدام کنند. البته افراد حقیقی و حقوقی و شرکت‌ها و صاحبان کسب و کارهایی که متقاضی دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها هستند هم می‌توانند از یک شرکت اعتبارسنجی برای دیدن نمره و رتبه اعتباری خود درخواست کنند تا اگر واجد شرایط برای دریافت وام و تسهیلات از بانک خاصی نیستند، تلاش کنند تا با رعایت قوانین و مقررات نمره و رتبه اعتباری خود را به حد استاندارد برسانند. در واقع در فرایند اعتبارسنجی مشتریان آن آژانس و شرکت اعتبار سنجی سابقه اعتباری مشتریان که شامل جزئیات حساب‌های اعتباری گذشته و جاری است را لیست می‌کند. همچنین هر بار که یا یک وام دهنده گزارش اعتباری خود را درخواست می‌کند و همچنین مواردی که داده‌ها و اطلاعات مالی و اعتباری حساب‌های مشتریان ارسال شده است، مستند می‌کند. موضوعات مالی که بخشی از سوابق عمومی مانند تعداد چک برگشتی و سلب حق بیمه است نیز شامل می‌شود.

اهمیت اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکداری چیست؟

همانطور که اشاره شد امروزه اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکداری به دلیل پیش بینی و جلوگیری از ایجاد ریسک اعتباری و یا کاهش ضرر و آسیب آن به اقتصاد بانک و کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل است که دانستن نمره و رتبه اعتباری هر فرد متقاضی دریافت وام و تسهیلات و استفاده از خدمات مالی و بانکی مهم خواهد بود. این نمره اعتباری مسلما مهمترین نمره شما در زندگی مالی و اعتباری تان است و این روزها بررسی آنها آسانتر از همیشه است. قبل از درخواست کارت اعتباری جدید و وام شخصی  مهم است که نمره و رتبه اعتباری خود را بدانید، زیرا این بینش را به شما می‌دهد که در دریافت چه نوع وام و تسهیلاتی ممکن است واجد شرایط شوید و چه نرخ بهره را انتظار دارید. بررسی نمره اعتباری شما به اعتبار تان آسیب نمی‌رساند  و حتی اگر متقاضی دریافت وام یا تسهیلات نیستید، هوشمندانه است که عادت داشته باشید به طور منظم آن را چک کنید.

در حقیقت، عمل ساده بررسی نمره اعتباری یکی از راه هایی است که می‌توانید اعتبار خود را بهبود بخشید. اگر متوجه ضعف در نمره خود شدید، ممکن است از وجود خطاهای احتمالی گزارش خود آگاه شوید. بررسی نمره خود به صورت ماهانه ممکن است به شما کمک کند مشکلات را زودتر حل کنید، همانطور که اعتبارسنجی مشتریان به بانک‌ها کمک می‌کند تا ریسک اعتباری خود را مدیریت کنند. با کمک این سامانه‌ها و آژانس اعتبارسنجی می‌توان اقتصادی سالم و پویا داشت.

منابع: wellsfargo

cnbc

بخشنامه مکلف شدن بانک‌ها به رفع سوء اثر چک‌های برگشتی

بر اساس قانون جدید بانک مرکزی که مدت زیادی از ابلاغ آنها به بانک‌های کشور نمی‌گذرد، بانک‌ها مکلف شدند آن دسته از چک‌های برگشتی را سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایتی در این مدت نسبت به آنها نشده است، رفع سوء اثر کنند. این بخشنامه را بانک مرکزی برای عدم احراز طرح دعوای حقوقی و کیفری برای چک‌های برگشتی که سه سال از تاریخ صدور آنها گذشته و شکایتی در این مدت نداشته‌اند با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی برای بانک‌های سراسر کشور کرده است. البته بانک‌ها باید برای رفع سوء اثر این چک‌های برگشتی آنها را از در سامانه ثنا ابتدا استعلام نموده و سپس از طریق درج کد 6 اقدام کنند. چک برگشتی یکی از موانع بانکی برای اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان است. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای مدیریت ریسک اعتباری خود در اعطای وام و تسهیلات می‌توانند از خدمات سامانه اعتبارسنجی چک که از طرف شرکت اعتبارسنجی استفاده کنند. آژانس‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق داده‌های مالی و اعتباری مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کار اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری را انجام می‌دهند. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند از نتایج اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری یک شرکت اعتبار سنجی برای اولویت بندی در اعطای وام و تسهیلات استفاده کنند.

چرا چک‌های برگشتی ایجاد می‌شوند؟

طبق قانون، چک حکم پول نقد را دارد و نباید دارای وعده باشد. اما اگر چک دارای وعده شد و در زمان معین شده حساب صادر کننده چک خالی یا نقدینگی کافی برای وصل چک را نداشته باشد، چک از سوی دارنده آن برگشت می‌خورد. اما اگر کسی بخواهد از صادر کننده چک برگشت خورده شکایت کند، پیگرد کیفری نخواهد داشت چرا که دارای وعده است. در سال‌های گذشته تعداد چک‌های برگشتی به دلیل نبود قانون شفاف در این زمینه و عدم نظارت بانک مرکزی افزایش چشمگیری داشته است و به اقتصاد کشور ضررهای جبران ناپذیری وارد کرده است.  به طوری که در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی را 642 هزار فقره اعلام کرده است. ارزش این تعداد چک برگشتی در حدود 82 هزار میلیارد ریال عنوان شده است که رقم و ارزش بالایی است هرچند که نسبت به سال‌های گذشته روند نزولی در تعداد چک برگشتی کشور داشته است. یک شرکت اعتبارسنجی می‌تواند از طریق سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی به اطلاعات و داده‌های مالی و اعتباری مشتریان بانک‌ها و تعداد چک‌های برگشتی آنها کار اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری آنها را انجام دهند. البته این کار را بانک‌ها هم می‌توانند انجام دهند اما شرکت‌های اعتبارسنجی دارای فناوری و سامانه‌هایی هستند که می‌توانند کار اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها را به صورت دقیق و مطمئن انجام دهند.

اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب چک‌های برگشتی به اقتصاد

به تازگی قانون جدید چک از طریق رئیس جمهور به بانک مرکزی و بانک‌های سراسر کشور ابلاغ شده است. طبق این قانون برای کاهش آسیب صدور چک‌های برگشتی به فرد دارنده چک و اقتصاد کشور در صورتی که مبلغ چک از موجودی حساب صادر کننده چک بیشتر باشد، بانک می‌تواند در صورت رضایت دارنده چک مبلغ موجود در حساب صادر کننده چک را به او بپردازد و دارنده چک آن را در پشت چک قید کند و چک را به بانک بدهد.

توصیه‌‌های بانک مرکزی مالزی به بانک‌ها و موسسات مالی برای مدیریت ریسک اعتباری

الزامات و دستور العمل‌های مدیریت ریسک اعتباری در هر کشوری توسط بانک مرکزی آن کشور که مسئولیت نظارت و کنترل بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را دارد، ارائه می‌شود. در کشور مالزی هم بانک مرکزی آن کشور هر ساله الزامات و قوانین مدیریت ریسک اعتباری را به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری آن کشور توصیه می‌کند. سیستم بانکی مالزی به 3 گروه اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: 1) موسسه پولی متشکل از بانک مرکزی، موسسات مالی تجاری و تجاری اسلامی. 2) موسسات غیر پولی یعنی بانک‌های بازرگانی، شرکت‌های اعتباری و بیمه‌ای و بانک‌های توسعه‌ای. 3) دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی و بانک‌های خارج از کشور. قبل از بحران مالی 1997، مالزی سی و هفت بانک بازرگانی، چهل موسسه مالی و دوازده بانک تجاری داشت. با این وجود، پس از بحران مالی 1997، بیشتر بانک‌ها برای تقویت این موسسات مالی ادغام شده‌اند که منجر به تشکیل سی و پنج بانک بازرگانی دارای مجوز، سی و یک موسسه مالی و دوازده بانک تجاری شده است. تاکنون، فقط بیست و دو بانک تجاری دارای مجوز و چهارده بانک تجاری در مالزی وجود دارد. در مالزی هم موسسات و آژانس‌هایی برای اعتبار سنجی متقاضیان دریافت وام و تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارند که کمک بزرگی به مدیریت ریسک اعتباری این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌کنند. مشتریان بانک‌ها می‌توانند از این سامانه‌های اعتبارسنجی برای استعلام وام بانکی و پیدا کردن بانک و موسسه مالی و اعتباری وام دهنده مناسب استفاده کنند.

اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی و اعتباری

مدیریت ریسک اعتباری به دلیل پیچیدگی در انجام کار، به یک بخش مهم و لاینفک کنترل و مدیریت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت دستیابی به برنامه‌ها و اهداف خود تبدیل شده است. به عبارت دیگر، مدیریت ریسک اعتباری به روش‌ها و فرآیندهای استفاده شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای کاهش ضرر و یا جلوگیری از متضرر شدن انجام می‌شود. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند با کمک یک شرکت اعتبارسنجی که خودشان استعلام وام گیرنده برای تعداد چک برگشتی و خوش حسابی را می‌گیرند، ریسک اعتباری خود را مدیریت کنند. در حالت ایده آل، مدیریت ریسک اعتباری در بخش بانکی با هدف کاهش ریسک به حداقل ممکن انجام می‌شود.

هدف مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی و اعتباری

در مواجهه با چالش‌های سیستم بانکی و اعتباری جهانی، بخش بانکی هر کشوری موظف است سیستم‌های مدیریت ریسک یکپارچه را پیاده سازی کند. از آنها خواسته می‌شود میزان خطر فعلی خود مانند ریسک بازار را شناسایی کنند. این یک ابزار کاهش ریسک ضروری برای ارتقاء سودآوری و ثبات در درازمدت بانک‌ها و تقویت مزیت رقابتی آنها است. اگر بانکی دارای سیستم‌های مدیریت ریسک اعتباری مناسب باشد که بتواند در معرض خطر قرار گرفتن را به آنها هشدار دهد، فرصتی ایجاد می‌شود که هزینه‌های سرمایه گذاری خود را کاهش دهند. در نتیجه، عملکرد صحیح مدیریت ریسک اعتباری برای حفظ موجودیت بانک‌ها در درازمدت ضروری است. در نهایت، برای مدیریت ریسک اعتباری در بخش بانکی، ابتدا بانک‌ها باید از طریق یک شرکت اعتبار سنجی ریسک را شناسایی کنند. این بدان معناست که بانک ها باید ریسک‌هایی از قبیل ریسک در معرض خطر را به درستی تشخیص دهند زیرا این امر به ایجاد مبنایی برای تجزیه و تحلیل مراحل بعدی و کنترل مدیریت ریسک اعتباری کمک می‌کند.

منبع: ukessays

معرفی شرکت اعتبارسنجی AVANT

شرکت اعتبارسنجی AVANT، LLC که پیش از این Credit AVANT بود، یک شرکت خصوصی در شیکاگو، مستقر در ایلینویز در صنعت فناوری مالی و اعتباری است. این شرکت در سال 2012 توسط کارآفرین سریالی آلبرت "آل" گلدشتاین، جان سان و پل ژانگ تاسیس شد. پس از آنکه دفتر مرکزی این استارتاپ در شیکاگو راه اندازی شد، در آنجا توانست مبلغ اولیه یک میلیون دلار سرمایه اولیه جمع آوری کرد. شرکت اعتبارسنجی AVANT در ابتدا به عنوان یک وام دهنده متوسط برای ​​سرمایه گذاری فعالیت می‌کرد اما در اوایل سال 2013 با استفاده از فناوری اختصاصی خود برای اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار سنجی مالی وام صادر کرد. از آوریل 2015، شرکت اعتبارسنجی AVANT بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه جمع آوری کرده و از سه موسس اصلی خود به بیش از 650 کارمند افزایش یافته است. تاکنون این شرکت توانسته از طریق فناوری انحصاری و مبتکرانه خود روند اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان زیادی از سراسر جهان تسهیل کند.

شرکت اعتبار سنجی AVANT در اواخر سال 2012 راه اندازی شد و وام های شخصی با مبالغ 2000 تا 35000 دلار را با شرایط بازپرداخت از 2 تا 5 سال به مصرف کنندگان ارائه می‌دهد. AVANT یک مدل شفاف با APR از 9.95-36٪ دارد. این شرکت کارت همکاری اعتباری Avant Mastercard را با همکاری WebBank (ایالات متحده) صادر می‌کند.

فناوری AVANT علاوه بر داده‌های مصرف کننده، الگوریتم‌ها، پروتکل‌های یادگیری ماشین و ابزارهای تحلیلی را نیز به کار می‌گیرد تا میزان وام و بهره آن و طول مدت زمان بازپرداخت وام توسط مشتریان را وام تعیین کند. این شرکت اعتبارسنجی AVANT در سال 2013 دسترسی به وام‌ها را فقط در 16 ایالت آغاز کرد. اما در حال حاضر در 46 ایالت وام صادر می‌کند و در اکتبر 2013، فعالیت این شرکت فراتر از مرزهای ایالات متحده به کانادا و انگلستان گسترش یافت. شرکت  اعتبارسنجی AVANT از سال 2012-2015 شاهد رشد چشمگیر بود که بیش از 1 میلیارد دلار وام از طریق وب سایت AVANT و 1.4 میلیارد دلار کمک سرمایه گذاران از جمله Capital August ، Tiger Global و Victory Park Capital بدست آمد.

فناوری شرکت اعتبارسنجی AVANT چگونه کار می‌کند؟

شرکت اعتبارسنجی AVANT پس از ورود به صنعت رو به رشد فناوری مالی FinTech، نرم افزاری اختصاصی را تولید کرد که تلاش می‌کند با استفاده از فناوری یادگیری ماشین، ریسک و کلاهبرداری پیش فرض را به طور موثر کاهش دهد. شرکت اعتبارسنجی AVANT به دنبال یک تجربه کاملا آنلاین است که در آن مشتریان می‌توانند از طریق وب سایت AVANT اقدام کنند. این امر نیاز به مراجعه حضوری را از بین می‌برد و می‌تواند فرآیند دریافت وام و تسهیلات را از طریق اینترنت ساده کند. در آوریل 2015، AVANT شرکت (Avant Institutional Marketplace) با همکاری Kohlberg Kravis به عنوان مدیر دارایی‌هایی جایگزین و Victory Park Capital و Jefferies  به عنوان سرمایه گذاران اصلی راه اندازی کرد. توافق مالی تامین اعتبار 400 میلیون دلاری سرمایه گذاران، وام‌هایی از طریق پلتفرم فناوری شرکت اعتبارسنجی AVANT را ایجاد می کند و از طریق متنوع کردن منابع تامین مالی، وام دهندگان را از مزایای آن بهره مند می‌کند.

منبع: wikipedia