در حال بارگذاری

شرکای تجاری سامانه اعتباری آیس

سامانه اعتبار سنجی آیس در راستای استراتژیهای توسعه بازار و فروش خود در جهت ارائه خدمات اعتبار سنجی ، گزارش اعتباری و رتبه اعتباری به همه هم میهنان عزیز اقدام به افزایش کانالهای فروش و نقاط تماس خود با مشتریان از طریق بسترهای وب و موبایل نموده که دراین راستا اقدام به عقد قراردادهای همکاری بلند مدت با شرکای تجاری خود  نموده است .