آیس پیشرو در خدمت رسانی به مردم

سامانه اعتبار سنجی آیس در راستای استراتژیهای توسعه بازار و فروش خود در جهت ارائه خدمات اعتبار سنجی ، گزارش اعتباری و رتبه اعتباری به همه هم میهنان عزیز اقدام به افزایش کانالهای فروش و نقاط تماس خود با مشتریان از طریق بسترهای وب و موبایل نموده که دراین راستا اقدام به عقد قراردادهای همکاری بلند مدت با شرکای تجاری خود  نموده است .

خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.