استعلام بانکی را شاید بیشتر برای استعلام چک های برگشتی بشناسید. چرا که غالبا  افراد با مراجعه به بانک های مورد نظر در راستای استعلام چک های برگشتی خود رو به استعلام بانکی می آورند و در این زمینه مراتب مورد نظر را صورت می بخشند. همانطور که پیش از این گفته شد گاهی اوقات برای صدور استعلام مبنی بر چک های برگشتی افراد حقیقی و حقوقی با مراجعه به بانک می توانند با استعلام بانکی متوجه رتبه اعتباری و گزارش حساب فرد مذکور می گردند که با صورت بخشیدن این امر می توان از وضعیت وی  باخبر شد تا اگر وضعیت وی سفید یا نزدیک به سفید باشد، بتوان با وی وارد معامله شد و اگر وضعیت وی قرمز یا نزدیک به آن باشد، تا حد امکان از انجام هر گونه معامله ای با وی سر باز زد. چرا که وضعیت وی حاکی از بدحسابی وی در معاملات است. بنابراین شاید این تصور به وجود آید که تمامی استعلام های بانکی تنها به منظور چک های برگشتی صورت می گیرد. در حالی که این تصوری اشتباه است و استعلام بانکی را نباید منحصر در استعلام چک های برگشتی دانست. برای آنکه با پارامترهای دیگری در این زمینه آشنا گردید؛ در ادامه به برخی از این پارامترها اشاره خواهیم کرد.

استعلام بانکی چک های برگشتی

استعلام بانکی

سایر پارامترهای استعلام بانکی

همانطوری که پیش از این یادآور شدیم؛ استعلام بانکی منحصر در استعلام چک های برگشتی نیست، بلکه سایر پارامترهایی را نیز در بر می گیرد که ممکن است اطلاعات مفیدی را در اختیار افراد قرار بگذارند. (سامانه استعلام بانکی در راستای گزارش اعتباری یا رتبه اعتباری افراد علاوه بر در نظر گرفتن فاکتور مهم و سرنوشت ساز چک های برگشتی در رتبه اعتباری افراد به پارامترهای دیگری در این گونه از استعلام ها پرداخته است تا رتبه اعتباری افراد را با بهره جستن از تمامی از پارامترهای ذکر شده بسنجد.) به همین منظور می توان از پارامترهایی همچون: استعلام وام های بانکی و نحوه پرداخت به موقع یا با تاخیر تمامی وام های بانکی شخص مذکور در راستای تبیین رتبه اعتباری فرد، استعلام کلیه اقساط عقب افتاده افراد که بانک می توانند کلیه اطلاعات مبنی بر تاخیر در پرداخت اقساط را در استعلام بانکی در اختیار متقاضی مورد نظر خویش پس از استعلام احراز هویت وی با در دست داشتن مدارک شناسایی قرار دهد. پارامترهای دیگری همچون انواع و اقسام قبوض پرداختی فرد مورد نظر همچون: قبض آب و برق و گاز و تلفن و... قبوض مربوط به امور مالیاتی ، قبوض متعلق به عوارض شهرداری  تماما در سامانه استعلام بانکی در اختیار متقاضی قرار داده می شود تا با در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها و پارامترهای پیش رو بتوان نسبت به رتبه اعتباری فرد و گزارشات مبنی بر خوش حسابی یا بد حسابی فرد مورد نظر آگاهی یافت. ضمن اینکه می توان با مراجعه به بانک در راستای استعلام تمامی تراکنش های شماره حساب یا شماره حساب های خود را در یک بازه زمانی مشخص در نزد بانک استعلام نمود تا نسبت به تمامی اطلاعات مندرج در آن پس از استعلام بانکی آگاهی یافت. بنابراین باید به خاطر داشت که استعلام بانکی تنها منوط به استعلام چک های برگشتی نیست و سایر مولفه ها و پارامترهای مختلف دیگر را نیز در بر می گیرد که به آن ها اشاره شد. استعلام تمامی این پارامترها به طور کلی با یکدیگر نشان دهنده خوش حسابی یا بدحساب بودن یا به نوعی رفتار و عملکرد افراد مختلف در بازار می باشد.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.