چکهای سرقتی و مسدود

یکی از معضلاتی که در خصوص چک ها  و دارندگان آن ها وجود دارد، گم شدن دسته چک و مفقود شدن آنهاست. بنابراین می بایست به استعلام بانکی روی آورده و مراتب را به بانک در اسرع وقت اطلاع داد. بنابراین با توجه به آمار بالای چک های مفقودی و به سرقت برده شده در این قسمت می خواهیم به ارائه روش های استعلام بانکی در خصوص این نوع از چک ها بپردازیم تا کسانیکه دسته چک خود را گم کرده اند و یا اینکه دست چک آن ها به سرقت برده شده است، بتوانند با ارائه این روش ها پس از استعلام بانکی مراتب قانونی آن را طی نموده تا با مشکلی رو در رو نگردند.

روش های استعلام بانکی در جهت چک های سرقتی و مسدود شده

پس از مفقود شدن یا به سرقت رفتن دسته چک افراد می بایست دست به اقدامات زیر زده و با چنگ آویختن به روش های زیر اقدامات لازم را در جهت استعلام بانکی و مسدود گرداندن چک های مربوطه صورت دهند:

دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
اولین مرحله پس از گم شدن یا به سرقت برده شدن دسته چک، اعلام سرقت یا مفقودی چک به بانک صادرکننده آن چک می باشد. بر این اساس پس از استعلام بانکی در خصوص چک مفقودی یا چک سرقتی بانک های مربوطه می بایست بنا بر ماده 14 قانون صدور چک، صادرکننده چک می تواند پس از استعلام بانکی و اعلام نمودن مراتب به بانک مربوطه به صورت کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلان نماید تا به این منظور بانک نیز پس از احراز هویت فرد مورد نظر از پرداخت نمودن موجه مورد نظر به حساب وی خودداری نماید و چک مذکور را به مدت یک هفته مسدود می سازد. بنابراین طبق چنین شرایطی در صورت ارائه چک به بانک، گواهی مبنی بر عدم پرداخت وجه با قید نمودن علت آن مبتنی بر اعلام مفقودی و یا به سرقت بردن چک صادر می گردد. این روش استعلام بانکی حتما می بایست تحت شرایطی اعمال گردد که صادرکننده چک درخواست ذینفع را مکتوب نماید و آن را به امضاء نامبرده برساند تا به این منظور از بروز مشکلات احتمالی و شکایت دستور خلاف واقع عدم پرداخت وجه چک جلوگیری نماید.

رفتارمان در قبال چک های سرقت شده باید چگونه باشد؟

چک های سرقتی و مسدود

مراجعه نمودن دستور دهنده ظرف مدت یک هفته پس از سرقت چک به مراجع قضایی
دومین روش برای استعلام بانکی در خصوص سرقت یا مفقودی دسته چک این است که فرد می بایست ظرف مدت یک هفته مراتب را به مراجع قضایی دادسرا و یا شورای حل اختلاف گزارش دهد. بنابراین دومین روشی که پیش روی این افراد قرار می گیرد این است که پس از اعلام مفقودی دسته چک خود می بایست به این مراجع قضایی مراجعه نموده و برای این منظور می بایست تشکیل پرونده دهد و مراتب قانونی را مبنی بر درخواست خود مربوط به مفقودی و یا سرقت چک مورد نظر طی نماید.

ارائه گواهی مربوط به مفقود شدن یا سرقت چک به بانک
بر حسب تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک که در خصوص این ماده پیشتر سخن به میان آمد، دستور دهنده چک بنا بر درخواست مفقود شدن یا  ربوده شدن دسته چک خود می بایست حتما به بانک مربوطه مراجعه نماید و پس از اعلام به بانک، می تواند شکایت خود را به مراجع قانونی وارد سازد تا در یک پروسه یک هفته ای گواهی مربوط به مفقود شدن یا سرقت چک خود را به بانک مربوطه ارائه سازد. چرا که در غیر این صورت اگر طی مدت مشخص و تعیین شده اقدامات لازمه را بکار نگیرد، پس از طی شدن این یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای دارنده چک، می تواند وجه آن را پرداخت نماید. بنابراین برای جلوگیری از عدم پرداخت می بایست هر چه سریعتر نسبت به اعلام گواهی خود به بانک و استعلام بانکی مبادرت ورزد.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.