بنا بر گزارش هایی که از بانک مرکزی به عمل آمده است، (سامانه ای برای استعلام بانکی) طراحی و تعبیه گشته است که در این سامانه به صورت آنلاین و لحظه ای برای پیشبرد هر چه بهتر خدمات ارائه دهنده بانکی به مشتریان خود در راستای گام نهادن در مسیری هموارتر تمامی افراد می توانند برای انجام امورات خود در کلیه سازمان های دولتی تنها با مراجعه نمودن به هر یک از شعب بانکی و یا درخواست کتبی و اعلام شماره حساب خود با استعلام بانکی به اطلاعاتی همچون قبوض مختلف از جمله قبض آب و برق و گاز و... قبوض مالیاتی و  عوارض شهرداری و... به صورت آنلاین و لحظه ای و نیز تنها با تاخیر حدود 7 دقیقه ای تمامی تراکنش های شماره حساب های خود را در یک بازه زمانی مشخص استعلام نمود و نسبت به تمامی این اطلاعات دسترسی کامل داشته باشند.

اطلاعات مندرج در استعلام بانکی

کاربرد سامانه استعلام بانکی به این قرار است که با استعلام صورت گرفته می توان به اطلاعات بسیار زیادی دست یافت که در ادامه در خصوص این اطلاعات سخن به میان می آوریم. به طور کلی اطلاعات بدست آمده در استعلام بانکی در موارد زیر خلاصه می گردند:

دریافت گزارشی از صورتحساب شماره حساب خود یا تمامی شماره حساب های خود در یک بازه زمانی مشخص
استعلام فیش واریزی به یک شماره حساب با بهره گیری از شناسه کاربری و شماره حساب و موارد دیگر مندرج در فیش واریزی
استعلام فیش واریزی به یک شماره حساب بر حسب نام کاربری، کلمه عبور، شماره حساب ، شماره پیگیری و نیز تاریخ درخواست
دریافت کلیه قبوض پرداخت شده در یک بازه زمانی کاملا مشخص با بهره جستن از ارسال کد شرکت خدماتی
امکان استعلام بانکی مبنی بر تراکنش کارت از طریق شماره پیگیری یا شماره ارجاع
استعلام تراکنش های کارت به کارت متعلق به یک شماره حساب
و نیز استعلام های بانکی دیگری از این قبیل که با مراجعه به بانک می توان نسبت به تمامی این استعلام های بانکی اطلاعات مفیدی را کسب نمود.

استعلام در سامانه بانکی

استعلام در سامانه بانکی

استعلامات بانکی جامع

علاوه بر اطلاعات اولیه ای که پس از استعلام بانکی عاید هر فردی می گردید؛ در این قسمت برآنیم که برای حصول اطمینان بخشی به روند کاهشی معوقات بانکی و نیز بازگشت سرمایه های بانکی به برخی از ابزارهای بانکی در جهت میزان بررسی خوش حسابی مشتریان بانک بپردازیم تا علاوه بر وضعیت بدهی های مشتری به سیستم شبکه های بانکی که با یک استعلام بانکی ساده قابل حصول بود، به سایر استعلام هایی بپردازیم که برای ارائه انواع تسهیلات به مشتری صورت می گیرد. برای به تحقق نشستن این مهم تمامی استعلام های بانکی جامع بر حسب موارد زیر قابل دسترسی است:

استعلام احراز هویت و اعتبار سنجی مشتریان به بانک
برای این منظور در تمامی بانک های رسمی کشور راهکارهایی برای استعلام بانکی مبنی بر احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان به بانک وجود دارد.

استعلام بانکی احراز هویت و اعتبار سنجی مشتریان به موسسات مالی و اعتباری
برای این منظور نیز قابلیت هایی در سامانه استعلام بانکی صورت گرفته است که به ارائه برخی از استعلامات بانکی نظیر: استعلام ثبت اسناد، استعلام پست، استعلام افتتاح حساب جاری و ارائه تسهیلات و نیز استعلام چک برگشتی و رفع سوء اثر پرداخته می شود.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

الهام خلق نوشت : 1400/05/27
دریافت عابربانک
پاسخ
آیس نوشت : 1400/05/27
الهام عزیز، برای دریافت خدمت ذکر شده باید با بانکتان ارتباط بگیرید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.