به گزارش تجارت نیوز و با اعلام بانک مرکزی، الگوی تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان دسته‌چک، نیمه اول امسال، نهایی و اجرا می‌شود. 
مطابق قانون تعیین سقف اعتباری چک، با توجه به سوابق مالی دارندگان دسته‌چک، حد اعتباری تعیین می‌شود و متقاضیان فقط براساس حد اعتباری که برای آنها تعیین شده است در بانک چک صادر کنند و در نتیجه بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط بانک نمی توانند چکی صادر کنند. به نوعی دیگر برای صدور چک، اعتبارسنجی حساب های بانکی اشخاص انجام می شود.
شروط لازم برای دریافت دسته چک طبق قانون جدید 

  1. دارا بودن حسابی که حداقل دو سال از زمان افتتاحش گذشته باشد 
  2.  دارا بودن حساب جاری نزد شعبه 

نتیجه اینکه، صادرکننده چک باید اعتبار تعیین شده توسط قانون جدید نزد بانک برای مبلغ مورد نظر را داشته باشد.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.