با توجه به موارد بالای چک های برگشتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور مراجع مربوطه در پی چاره اندیشی در این رابطه شدند که منجر به تصویب و اجرای قانون جدید چک شد. در مطالب پیش رو عواقب وجود چک های برگشتی برای صاحب چک را بررسی میکنیم و در ادامه رفتار این قانون با چک های برگشتی قبل از تصویب و اجرای این قانون را توضیح خواهیم داد.
محرومیت های افراد دارای چک برگشتی در قانون جدید چک
قانون جدید چک، اشخاص دارای چک برگشتی رفع سو اثر نشده را مجبور به پاس کردن هرچه سریع تر آن می کند. بدلیل اینکه افراد دارای چک برگشتی بر مبنای ماده پنج قانون چک:
1.    حساب بانکی جدید نمی توانند افتتاح کنند
2.    کلیه حساب ها در کلیه بانک به میزان مبلغ کسری مبلغ چک برگشتی مسدود می شود
3.    کارت بانکی جدید نمی توانند دریافت کنند
4.    تسهیلات جدید از کلیه بانک ها نمی توانند دریافت کنند
5.    ال سی و ضمانت نامه جدید نمی توانند دریافت کنند

عواقب داشتن چک برگشتی در قانون جدید چک


چه رفتاری با چک های برگشتی قبل از سال 1400 می شود؟
چک های برگشتی قبل از سال 1400 قبل از قانون جدید چک هستند پس این چک ها چون در سامانه ثبت نشده اند فقط در بانک صادر کننده امکان پاس شدن دارند ولی تمامی امتیاز های قانونی قانون جدید چک شامل حال آنها می شوند به عبارت دیگر می توان اجراییه مستقیم برای آن چک دریافت کرد و اگر برگشت بخورد تمامی حساب های فرد در تمامی بانک ها مسدود می شود و تمامی موارد ذکر شده در قبال چک های برگشتی در قانون جدید چک شامل رفتار با آن می شود و فقط در سامانه ثبت نمی شوند.
برای استعلام چک های برگشتی خودتان و یا مشتریانتان همین حالا می توانید از سامانه آیس اقدام نمایید در نظر داشته باشید وجود و عدم وجود چک برگشتی و همچنین رنگ چک نشان دهنده میزان خوش حسابی آن شخص است.

(همین حالا برای دریافت استعلام چک برگشتی خود و یا مشتریانتان اقدام نمایید.)

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.