اعتبارسنجی مشتریان بانکی از طریق وب سایت اعتبارسنجی

اگر نمی دانید اعتبارسنجی چیست؟ باید اذعان داشت که امروزه به جهت شناخت افراد خوش حساب از بدحساب در سایت اعتبارسنجی، گزارش های اعتباری مختلفی به بانک ها عودت داده می شود تا هر یک از اینها بتوانند بر حسب میزان رتبه اعتباری مشتریان خویش رفتار بانکی آن ها را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. بانک ها پس از ارزیابی عملکرد مشتریان خویش از سایت اعتبارسنجی اقدام به تصمیم گیری در زمینه های مختلف برای آن ها از جمله اعطای وام و تسهیلات بانکی می کنند. بنابراین رتبه اعتباری هر فردی که در سایت اعتبارسنجی ثبت و ضبط می شود؛ برای بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از همین رو هر یک از افراد حقیقی و حقوقی نیز همواره در تلاش خواهند بود تا با عملکردی درست و عاری از هر گونه عدم تعهد و مسئولیت پذیری، رتبه اعتباری خود را در سایت اعتبارسنجی ارتقاء دهند تا همیشه بتوانند از تسهیلات بانکی و سایر مزایای دیگر بانک ها و سایر نهادهای مالی و اعتباری بهره مند گردند. حال این سوال مطرح است که:  روش های اعتبارسنجی مشتریان چیست یا به تعبیری دیگر بانک ها از چه شیوه هایی برای اعتبارسنجی مشتریان خود استفاده می کنند؟ برای پاسخ به این سوال با ما همراه باشید تا شما را در این زمینه یاری نماییم.(با دریافت گزارش اعتباری مشتری با رضایت و آگاهی او، عملکردش را بهتر بسنجید)

روش های اعتبارسنجی مشتریان

روش های اعتبارسنجی مشتریان از دیرباز تا به امروز

در گذشته، روش های اعتبارسنجی مشتریان به مانند امروز نبود. همان طور که می دانید یکی از متداول ترین روش های اعتبارسنجی امروزه، گزارش های ارائه شده در سایت اعتبارسنجی مشتریان می باشد؛ در حالی که در گذشته سیستم ارزیابی عملکرد مشتریان مبتنی بر نظر کارشناسان مختلف در این زمینه بود که پروسه اعتبارسنجی یک فرد ممکن بود چند هفته و یا حتی چند ماه به طول می انجامید. در صورتی که امروزه از روش های بهتری برای اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی استفاده می شود. یکی از متداول ترین روش های اعتبارسنجی مشتریان که امروزه در تمامی شعب بانکی و سایر نهادهای مالی و اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد؛ استفاده از سایت اعتبارسنجی و گزارش های موجود در آن می باشد که می توان در کسری از ثانیه پی به عملکرد یک فرد برد و متوجه رتبه اعتباری وی شد. بنابراین روش های اعتبارسنجی امروزه همانند گذشته زمان بر نبوده و در عین حال درصد آزمون و خطا در آن ها با توجه به ثبت و ضبط کردن تمامی عملکرد بانکی هر فردی کمتر از روش های سنتی می باشد. بانک ها می توانند پس از استعلام بانکی خیلی زود خوش حساب بودن یا بدحساب بودن مشتریان خویش را تشخیص دهند. ورود به بخش «رتبه اعتباری» در سایت اعتبارسنجی، استعلام معوقات بانکی و سایر روش های دیگر که امروزه مرسوم گشته است؛ کار را برای بانک ها و سایر نهادهای مالی ساده تر انگاشته است. بنابراین بانک ها می توانند با استفاده از هر یک از این روش های مرسوم اعتبارسنجی، عملکرد مشتریان خویش را بهتر بسنجند تا بتوانند در مواقع ضروری تصمیم بهتری برای آن ها بگیرند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

احمدعلی رحمانی نوشت : 1400/05/30
توضیحات به نظرم کافی بود.از گزافه گویی نیز پرهیزنموده و به نکات مهم بحث که لازم است هرکس در مورد اعتبار سنجی بداندرا‌ توضیح داده بود.اگر نکات برحسته ومهم مقاله را به طورجداگانه مینوشت بهتر بود. پایدارباشیدو مانا
پاسخ
علی مهدوی شام ابادی نوشت : 1400/05/24
عالی بود
پاسخ
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.