لزوم پرداخت اقساط بانکی به بانک های مختلف

هر یک از افراد حقیقی و حقوقی که متقاضی وام ها و تسهیلات بانکی هستند؛ تنها در صورتی که رتبه اعتباری بالایی در سامانه اعتبارسنجی داشته باشند؛ می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند. اما پس از دریافت تسهیلات، ضرورتا می بایست نسبت به پرداخت اقساط بانکی در موعد مقرر شده اقدام ورزید. هر چقدر شما نسبت به پرداخت اقساط بانکی خود متعهد و پای بند باشید؛ شرایط خود را برای دریافت سایر تسهیلات دیگر نیز هموار می سازید. اما در صورتی که شما نسبت به پرداخت اقساط خویش متعهد نباشید و در پرداخت خود دیرکرد داشته باشید؛ رتبه اعتباری شما در سامانه جامع اعتبارسنجی نزول می یابد. به همین دلیل است که به هنگام دریافت تسهیلات در نزد بانک ها شما ملزم به پر کردن نمونه فرم اعتبارسنجی مشتری هستید تا با پر کردن آن و استعلام بانکی در نزد بانک های مختلف در صورتی که رتبه اعتباری خوب و مناسبی را از آن خود کرده باشید؛ بتوانید از وام ها و تسهیلات بانکی بهره مند شوید و در غیر این صورت بانک ها از اعطای تسهیلات به شما امتناع می ورزند. بنابراین به جهت دریافت تسهیلات بانکی همواره می بایست به فکر رتبه اعتباری خود در سامانه اعتبارسنجی باشید.

تاثیر دیرکرد در پرداخت اقساط بیمه بر رتبه اعتباری

کاهش رتبه اعتباری با تاخیر در پرداخت اقساط بیمه

تاثیر دیرکرد در پرداخت اقساط بیمه بر رتبه اعتباری

همان طور که اشاره شد؛ در صورتی که شما در پرداخت اقساط و بدهی های خود تاخیر داشته باشید؛ رتبه اعتباری شما در نزد بانک ها و در سامانه اعتبارسنجی نزول می یابد. در صورتی که شما در پرداخت اقساط بیمه هم دیرکرد داشته باشید؛ به تبع آن رتبه اعتباری و امتیاز اعتباری شما در سامانه های اعتبارسنجی کاهش می یابد. بنابراین در هر صورت اگر قسطی به گردن شماست؛ شما می بایست همواره نسبت به پرداخت به موقع و سر موعد مقرر شده آن اقدامات لازم را صورت بخشید. در خصوص پرداخت اقساط انواع بیمه ها نیز به همین روال می باشد. اگر شما خود شخصا بیمه پرداخت می کنید؛ بهتر است سر موعد مقرر شده نسبت به پرداخت حق بیمه های خود اقدام کنید. چرا که در این صورت شما به عنوان فردی خوش حساب شناخته شده و رتبه اعتباری خوب و مناسبی را می توانید به خویش اختصاص دهید. اما در صورت تاخیر و دیرکرد در پرداخت اقساط بیمه های خود طبیعتا این تاخیر در پرداخت روی رتبه اعتباری شما در سامانه های اعتبارسنجی تاثیر گذاشته و سبب کاهش آن می گردد.

کاهش رتبه اعتباری و عدم بهره مندی از مزایای بانکی

اینکه شما نسبت به پرداخت اقساط بانکی مختلف خود از جمله اقساط بیمه تاخیر و دیرکرد داشته باشید؛ سبب کاهش رتبه اعتباری شما می شود. اما کاهش رتبه اعتباری شما در سامانه ملی اعتبارسنجی ممکن است برای شما تبعاتی از جمله: عدم بهره مندی از تسهیلات بانکی داشته باشد. به این صورت که دیگر شما نمی توانید از مزایای بانکی استفاده کنید و این حق از شما سلب می گردد. به همین جهت است که همواره تاکید روی پرداخت به موقع اقساط بیمه و سایر بدهی ها و اقساط به نظام بانکی می باشد.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.