ملاک و معیارهای تعیین کننده در سامانه اعتبارسنجی

در یک سامانه اعتبارسنجی از ملاک و معیارهای مختلفی استفاده می شود. هر یک از این ملاک ها و پارامترهای مختلف برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی یک کشور مشترک می باشد. وجود چک های برگشتی و تعداد و مبلغ آن ها، میزان تاخیر و دیرکرد در پرداخت قبوض مختلف و اقساط بانکی، میزان تعهد و پایبندی افراد به بدهی های خویش به بانک و... همه و همه در رتبه اعتباری افراد تاثیرگذار هستند. با در نظر گرفتن این نکته که رتبه یا امتیاز اعتباری که یک سامانه اعتبارسنجی به مشتریان بانکی ارائه می سازد؛ حاصل نوع عملکرد خود آن فرد به تعهدات خویش به نظام بانکی است. بنابراین هر چقدر رتبه اعتباری فردی یا شرکتی بالا باشد؛ به منزله پای بندی وی به میزان تعهداتش به نظام بانکی است و برعکس هر چقدر یک فرد نسبت به تعهدات خویش به بانک ملزم نباشد و نسبت به آن غافل باشد؛ نشان دهنده عدم پایبندی این فرد نسبت به تعهدات خود به نظام بانکی است و نمی توان به چنین فرد یا شرکتی دیگر اعتماد کرد. به طور کلی تمامی معیارهای در نظر گرفته شده برای افراد حقیقی و حقوقی در سامانه های اعتبارسنجی یکسان می باشد و بر حسب معیارهای یکسان، نوع رتبه اعتباری افراد را به صورت کاملا دقیق و سنجیده شده ای مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند تا در نهایت نتیجه ای که از آن منتج می شود؛ کاملا حساب شده و منطقی باشد.(40 میلیون ایرانی گزارش اعتباری دارند برای دریافت گزارش اعتباری خود کلیک کنید.)

اعتبارسنجی و عدالت اجتماعی

اعتبارسنجی و عدالت اجتماعی

اعتبارسنجی و عدالت اجتماعی

با توجه به این نکته حائز اهمیت که ملاک ها و پارامترهای مختلف در سامانه های اعتبارسنجی – همان طور که گفته شد- یکسان و مشترک هستند؛ می توان عدالت اجتماعی را به عینه در این زمینه لمس کرد. بنابراین اگر به عنوان مثال: فردی برای دریافت تسهیلات بانکی به نظام بانکی روی می آورد؛ بانک ها پس از استعلام از وضعیت رتبه اعتباری فرد مورد نظر اقدام به اعطای تسهیلات یا عدم اعطای آن می کنند. اینجاست که عدالت اجتماعی به خوبی رعایت می شود. چرا که بانک ها تنها تسهیلات خود را به افراد خوش حسابی می دهند که در سامانه های اعتبارسنجی، رتبه بالایی را از آن خود کرده باشند. به همین دلیل است که حق به حقدار می رسد و عدالت اجتماعی به درستی با اعتبارسنجی لحاظ می شود. عدالت اجتماعی نه تنها در بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری مختلف، بلکه در کسب و کارهای مختلف نیز با در نظر گرفتن همین فاکتورها و ملاک های مختلف سامانه های اعتبارسنجی به خوبی اجراء می شود. به گونه ای که هر یک از فعالان تجاری تنها با افرادی وارد معاملات تجاری خود شوند که افراد خوش حسابی هستند و نسبت به بازپرداخت بدهی ها و اقساط خود کاملا متعهد و پای بند هستند. برقراری عدالت اجتماعی در زمینه های مختلف تجاری و در رفتار با عملکرد بانکی افراد منوط به داشتن سامانه اعتبارسنجی است که با توجه به وجود شرکت های مختلف در این زمینه به خوبی می توان شاهد آن بود تا عدالت اجتماعی بر همه افراد طبق عملکرد بانکی آن ها برقرار شود.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.