اعتبارسنجی افراد نشان دهنده اقتصاد یک کشور

اقتصاد یک کشور مرهون رتبه های اعتباری افراد حقیقی و حقوقی مختلفی است که پس از اعتبارسنجی در سامانه های مختلف اعتبارسنجی رتبه اعتباری درخور و مناسبی با عملکرد بانکی خود دریافت کرده اند. بنابراین هر یک از افراد مختلف در یک جامعه می بایست نسبت به رتبه اعتباری خود در سامانه اعتبار سنجی توجه و دقت لازم را داشته باشند تا ضمن اینکه از بروز چک های برگشتی و تاخیر و دیرکرد در بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی جلوگیری می کنند؛ به طور کلی بتوانند با ارتقای رتبه اعتباری خویش در نهایت اقتصاد کشور خود را هم ارتقاء ببخشند. بنابراین هر چقدر رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی مختلف در یک نظام بانکی بالا باشد؛ به منزله رشد اقتصادی در آن کشور بوده است و برعکس هر چقدر رتبه اعتباری افراد مختلف در یک کشور پایین باشد و سابقه چک در کارنامه آن ها ثبت شده باشد؛ نشان دهنده افت یا نزول اقتصاد در آن کشور می باشد. بر همین اساس اخیرا خبری مبنی بر خارج شدن اقتصاد ایران از رکود درز کرده است که در ادامه به شرح و بسط این خبر خواهیم پرداخت.

پایان رکود اقتصادی کشور

رتبه بالای اعتباری در سامانه اعتبارسنجی افراد نشان دهنده رشد اقتصاد ایران

خبر خارج شدن اقتصاد ایران از رکود توسط رییس کل بانک مرکزی

با توجه به این مسئله که اقتصاد هر کشور مربوط به رتبه اعتباری افراد مختلف در سیستم بانکی پس از اعتبارسنجی می باشد؛ طبق گزارشی که رئیس کل بانک مرکزی یعنی دکتر همتی در این راستا ارائه نموده است؛ نتایج اعتبارسنجی حاکی از آن است که در سه ماه سوم سال فعلی کشور ما از رکود اقتصادی خارج شده است و نتایج مثبت ارزیابی شده است. در این سه ماهه سال جاری، رشد اقتصادی کشور بالغ بر مثبت 3.9 درصد با نفت و بدون نفت نیز بالغ بر مثبت 2.9 بوده است که این امر نشان دهنده این نکته است که در این سه ماه نیز طبق سه ماه گذشته سال جاری ما شاهد رشد اقتصادی بوده ایم. با وجود تمامی تحریم های ظالمانه علیه ایران و بحران و شرایط بسیار سختی که با شیوع همه گیری ویروس کرونا در پیش رو داشته ایم؛ اما با این حال توانسته ایم در این سال شاهد رشد اقتصادی باشیم و اقتصاد کشور خویش را از آن حالت رکود اقتصادی خارج کرده و روند صعودی به خود بگیریم. نکته جالب توجه در اینجا ذکر این مسئله است که با همه گیری ویروس کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها با رکود و ورشکستگی عجیبی رو به رو شده است که در نوع خود بی سابقه بوده است. اما با این حال علی رغم تمامی این مسائل و با توجه به تحریم هایی هم علیه ملت ایران صورت گرفته است؛ باز هم ما توانسته ایم طبق گزارشی از شرکت های اعتبار سنجی که رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده است؛ کشور خود را از نظر اقتصادی از رکود خود خارج کرده و شاهد رشد اقتصاد کشور باشیم. بنابراین خارج کردن کشور ایران از نظر اقتصادی از این رکود به منزله افزایش رتبه اعتباری افراد مختلف در سیستم بانکی است.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.