گزارش های اعتبار سنجی شرکت credit safe

هر یک از افراد حقیقی و حقوقی با توجه به عملکردی که دارند؛ توسط شرکت های اعتبارسنجی مختلفی مورد  ارزیابی و سنجش قرار می گیرند تا رتبه اعتباری متناسب با نوع رفتار و عملکرد بانکی آن ها در سیستم بانکی و سایر نهادهای مالی به درستی تعیین شود. شرکت اعتبار سنجی credit safe نیز یکی از همین شرکت های اعتبارسنجی است که از طریق روش های اعتبارسنجی مشتریان بانکی و با توجه به فاکتورها و معیارهای مختلف به طور ریز با تمامی جزئیات رفتار بانکی افراد مختلف را در سیستم بانکی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. این شرکت پس از همه گیری ویروس کرونا گزارش هایی از اعتبارسنجی افراد مختلف در سراسر کشور ارائه کرده است که در ادامه به بررسی آخرین آمار ورشکستگی مشاغل مختلف در کشور انگلستان می پردازیم که با شیوع گسترده ویروس کرونا هر یک از صاحبان مشاغل مختلف در این کشور چگونه تعدیل نیرو کرده اند و نقدینگی بسیار کمی را در طی این مدت داشته اند. بنابراین شرکت اعتبار سنجی نامبرده شده نیز به مانند سایر شرکت های اعتبار سنجی معیارهای مختلفی را برای تعیین رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان بانکی در نظر گرفته است که در ادامه به ارائه این گزارش خواهیم پرداخت.(آیا گزارش اعتبارسنجی خودتو دیدی؟ همین الان میتونی ببینی!!)

آخرین آمار ورشکستگی مشاغل در انگلستان تحت تاثیر کرونا طبق گزارش شرکت رتبه اعتباری credit safe

ورشکستگی مشاغل در انگلستان تحت تاثیر کرونا

آخرین آمار ورشکستگی مشاغل در انگلستان تحت تاثیر کرونا طبق گزارش شرکت اعتبارسنجی credit safe

بر حسب آخرین گزارش هایی که از شرکت اعتبار سنجی credit safe ارائه شده است؛ نتایج حاکی از رکود بی سابقه انگلیسی ها و صاحبان کسب و کار مختلف می باشد. به طوری که با همه گیری ویروس کرونا در این کشور چیزی حدود 64 درصد از صاحبان مشاغل مختلف در این کشور در ماه گذشته در خطر ورشکستگی قرار گرفته اندو 43 درصد شرکت های مختلف نیز نقدینگی بسیار کم و ناچیزی داشته اند که این نتایج نشان دهنده افت و ورشکستگی عجیب و بی سابقه ای است که در کشور انگلستان با توجه به همه گیری گسترده ویروس کرونا صورت گرفته است. دولت انگلیس نیز در همان ابتدای شیوع ویروس کرونا وام های کلانی را در اختیار شرکت های مختلفی قرار داد که در معرض ورشکستگی قرار گرفته بودند و به آن ها اجازه داده بود تا از این وام ها استفاده کنند و جلوی ورشکستگی خود را بگیرند. اما رفته رفته وزیر مشاغل انگلستان با افت شدید و ورشکستگی بی سابقه مالکان بزرگ شرکت های انگلیسی به آن ها هشدار داده بود تا دست از فعالیت های خود بردارند و برای غرق شدن در ورشکستگی و ضرر و زیان های جبران ناپذیر بهتر است دیگر تا زمان بهبود شرایط اقتصادی دیگر فعالیتی نداشته باشند. بنابراین شرکت های اعتبارسنجی مختلف از جمله شرکت اعتبار سنجی credit safe گزارش های خود را با توجه به وضعیت رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان بانکی ارائه می سازد که نتایج به دست آمده کاملا علمی و مستند و واقعی است. چرا که فاکتورها و معیارهای مختلفی را در این زمینه مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند تا در نهایت نتایجی که به دست می آید؛ کاملا از روی حساب و کتاب و دقیق باشد.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.