سیستم وام دهی در نظام بانکداری با توجه به اعتبارسنجی

وام دادن به هر یک از افراد حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان بانکی در نظام بانکداری کشور تنها پس از سامانه جامع استعلام بانکی و اعتبار سنجی افراد میسر می باشد. به این صورت که افراد متقاضی وام ها می بایست در سامانه جامع استعلام بانکی مورد ارزیابی و سنجش واقع شوند. بانک ها در این راستا تنها در صورت نداشتن هیچ گونه چک برگشتی مشتریان خود و نیز داشتن یک رتبه اعتباری درخور و مناسب در سامانه های اعتبارسنجی مختلف، به آن ها وام اعطاء می کنند و در غیر این صورت آن ها را از هر گونه اعطای وام بی بهره خواهند ساخت. بنابراین هر چقدر تعداد وام های اعطاء شده در سیستم بانکی به افراد مختلف بیشتر باشد؛ این امر نشان دهنده این نکته است که افراد حقیقی و حقوقی مختلف توانسته اند رتبه اعتباری خود را در سامانه اعتبار سنجی ارتقاء دهند تا مشمول وام گیرندگان بانکی باشند و طبیعتا عکس این موضوع نیز صدق می کند. به این صورت که افرادی با در دست داشتن چک برگشتی در کارنامه خود و تاخیر و دیرکرد در بازپرداخت بدهی های خویش، از رتبه اعتباری پایینی برخوردار می باشند و نمی توانند با این رتبه اعتباری ضعیف خود از وام ها و تسهیلات بانکی مختلف بهره مند شوند. بنابراین به جهت بهره مندی از وام های مختلف بهتر است به فکر حفظ و ارتقای رتبه اعتباری خود در سامانه اعتبارسنجی باشید.

آمار وام های داده شده از ابتدای سال 99 بعد از اعتبارسنجی

اعتبارسنجی

آمار وام های داده شده از ابتدای سال 99

 همان طور که گفته شد؛ آمار بالای اعطای وام ها در سیستم بانکی نوید ارتقای رتبه اعتباری بالای مشتریان بانکی را می دهد. وقتی که به آمار وام های داده شده در ابتدای سال 99 توجه می شود؛ به خوبی این مسئله عینیت می یابد که وام هایی که در ابتدای سال جاری به کلیه افراد حقیقی و حقوقی داده شده است؛ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش چشمگیری رو به رو شده است. بنابراین همین افزایش آمار وام های داده شده در ابتدای سال 99 نسبت سال گذشته نشان دهنده افزایش رتبه اعتباری بالای مشتریان بانکی است و نظام اقتصادی کشور با تغییر قوانین در خصوص چک های برگشتی و تشویق ها و تحریک هایی در خصوص ارتقای رتبه اعتباری افراد در سامانه اعتبارسنجی و اعطای وام توانسته است موفق عمل کند و این عملکرد مثبت را به عینه می توان در آمار وام های داده شده در سال جاری مشاهده کرد. بر اساس آمارها میزان استفاده از تسهیلات بانکی و وام های مختلف در ابتدای سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال قبل با افزایش 33.3 درصدی مواجه شده است بیشترین استانی که از این تسهیلات بهره مند شده اند؛ استان تهران بوده است و کمترین آن ها نیز به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق گرفته است. با توجه به این آمار و ارقام، رتبه اعتباری بالا نشان دهنده رشد اقتصادی یک کشور بوده که توانسته اند از تسهیلات بانکی مختلف به خوبی بهره مند شوند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.