رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی در سامانه اعتبار سنجی

(رتبه اعتباری هر یک از افراد حقیقی و حقوقی) همواره در سامانه اعتبارسنجی به طور ریز و دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. شرکت های اعتبار سنجی بسیار زیادی هستند که کلیه رفتارهای بانکی افراد مختلف را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند تا در نهایت به یک فرد یا به یک شرکت و به طور کلی به یک کشور و نظام اقتصادی آن کشور رتبه اعتباری خاصی را اعطاء کنند. رتبه های اعتباری که این دسته از افراد می گیرند؛ بستگی به نحوه برخورد آنان به عنوان مشتریان بانکی در سیستم بانکی دارد که پس از یک استعلام ساده بانکی به راحتی قابل تشخیص می باشد. بنابراین با توجه به محرومیت افرادی با رتبه اعتباری پایین از تسهیلات بانکی و بهره مندی از آن ها هر یک از این افراد سعی می کنند تا رتبه اعتباری خود را در سامانه های اعتبارسنجی ارتقاء بدهند. یکی از شرکت های اعتبار سنجی بین المللی که به طور کلی رتبه اعتباری تمامی افراد را در یک جامعه مورد ارزیابی قرار می دهد تا در نهایت اقتصاد یک کشور را مورد ارزیابی قرار دهد؛ شرکت اعتبارسنجی فیچ می باشد که در ادامه در خصوص یکی از گزارش های این شرکت اعتبار سنجی را ارائه خواهیم ساخت.

چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2021 بر پایه گزارش شرکت اعتبارسنجی فیچ

کاهش رتبه اعتباری افراد و افت اقتصادی جهان

چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2021 بر پایه گزارش شرکت رتبه اعتباری فیچ

طبق گزارشی که در خصوص رتبه اعتباری فیچ در سال 2021 ارائه شده است؛ این شرکت اعتبارسنجی بین المللی اقتصاد دنیا را در این سال مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است و نتایج مورد بررسی و کاوش این شرکت به قرار زیر می باشد:

1: رشد اقتصادی دنیا در سال پیش رو منفی 4.6 می باشد که این نشان دهنده افت چشمگیر رشد اقتصادی و رتبه اعتباری افراد مختلف در سراسر جهان است.

2: رشد اقتصادی کشور ترکیه در سال 2020 از منفی 2 به منفی 3 درصد افت داشته است اما موسسه اعتباری فیچ در سال 2021 سیر صعودی مثبت 5 را برای این کشور پیش بینی کرده است.

3: موسسه اعتبار سنجی فیچ رشد اقتصاد کل دنیا را در سال 2021 مثبت 5.1 درصد پیش بینی کرده است.

4: رشد اقتصادی کشور آلمان که یکی از بزرگترین قدرت های مطرح در سراسر قاره اروپاست؛ بر اساس گزارش اعتبارسنجی شرکت فیچ، در سال جاری منفی 6.7 درصد بوده است و سایر کشور های مطرح اروپایی نیز با افت شدیدی رو به رو بوده اند. به این صورت که کشور ایتالیا: منفی 9.5، اسپانیا: منفی 9.6، فرانسه: منفی9 و انگلیس با منفی 7.8 درصد مواجه شده اند که نشان دهنده آمار و ارقام بسیار عجیب و بی سابقه ای است.

5: رشد اقتصادی کشور آمریکا نیز در این گزارش اعتبار سنجی با شیوع ویروس کرونا، با منفی 5.6 درصد مواجه شده است. ولی طبق این گزارش آمریکا می توان دبه رشد اقتصادی مثبت 4 درصد برسد.

بنابراین به طور کلی همان طور که دیده شد؛ رتبه اعتباری یا رشد اقتصادی کلیه کشورها در سال جاری با توجه به همه گیری ویروس کرونا با افت شدیدی رو به رو بوده است.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.