رتبه اعتباری در سطح بین المللی

وقتی افراد حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان بانکی در یک کشور نسبت به رتبه اعتباری خود توجه داشته باشند؛ به طور کلی آن کشور با اعمال سیاست های خود به فکر کاهش چک های برگشتی و ارتقای رتبه بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی جامعه خویش باشد؛ می توان به چشم انداز آینده آن کشور چشم امید داشت. بنابراین اعتبار سنجی یا رتبه سنجی اعتباری افراد نه تنها در سطح یک کشور، بلکه در سطح جهانی در قیاس با سایر کشورهای دیگر نیز سنجیده می شود. در همین راستا برخی از موسسه ها از جمله موسسه اعتبار سنجی فیچ و مودیز و... وجود دارند که اقتصاد کشورهای مختلف را بر اساس رتبه سنجی یا رتبه اعتباری افراد مختلف در جوامع مختلف می سنجند تا در نهایت کاهش یا افزایش رتبه اعتباری یک کشور نسبت به ماه یا سال های پیش از آن را برآورد نمایند. بنا بر همین دلایل می باشد که رتبه اعتباری تمامی افراد در هر جامعه ای بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد و همه ساله قوانین سخت گیرانه تری در زمینه کاهش چک های برگشتی در هر جامعه ای اعمال می شود. با توجه به این مسئله که بانک ها تنها تسهیلات و مزایای خود را به افرادی اعطاء می سازند که از رتبه اعتباری بالایی برخوردار بوده باشند؛ همین مسئله افراد مختلفی را در سراسر کشورهای مختلف تشویق به بازپرداخت بدهی های خود می کند تا رتبه اعتباری مناسبی را در موسسه های اعتبار سنجی از آن خود کنند.(همین حالا برای مشاهده رتبه اعتباری خودت اقدام کن)

رتبه اعتباری روسیه در برآورد جدید موسسه اعتبارسنجی فیچ

رتبه اعتباری روسیه در سطح بین المللی

رتبه اعتباری روسیه در برآورد جدید موسسه اعتبار سنجی فیچ

بر اساس آخرین گزارش هایی که از موسسه اعتبار سنجی فیچ ارائه شده است؛ رتبه اعتباری کشور روسیه را به طور کلی مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. این موسسه اعتبار سنجی بین المللی با ارزیابی های خود در خصوص اقتصاد کشور روسیه، رتبه اعتباری این کشور را مثبت ارزیابی کرده است. به این صورت که رتبه اعتباری کشور روسیه در آخرین گزارش موسسه اعتبار سنجی فیچ، نسبت به ماه های پیش از آن ارتقاء یافته است. افزایش رتبه اعتباری کشور روسیه بر اساس این گزارش از موسسه بین المللی فیچ نشان دهنده آن است که وجه غالب افراد حقیقی و حقوقی مردم روسیه با توجه به سیاست گذاری اقتصادی حاکم بر این کشور توانسته اند نسبت به بدهی های خویش به بانک ها عملکرد بهتری داشته باشند و سیاست های کشور روسیه نیز به خوبی در عملکرد مردم این کشور موفق ارزیابی شده است. بنا بر افزایش رتبه اعتباری مردم این کشور آن ها هم اکنون می توانند با توجه به کارنامه موفق و عملکرد بانکی خوب و قابل قبول خود از وجود مزایا و تسهیلات بانکی مختلف استفاده نمایند. ضمن اینکه موسسه بین المللی فیچ در این زمینه فاکتورهای بسیار زیادی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است و نتایج ارائه شده در این موسسه کاملا قابل قبول و استاندارد می باشد و می توان به آن استناد کرد. علاوه بر آن موسسه بین المللی مودیز نیز در ارزیابی دیگری تا پیش از این عملکرد روسیه را مثبت اعلام کرده بود.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.