افزایش رتبه اعتباری با نداشتن چک برگشتی

وجود چک برگشتی به تنهایی می تواند رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی در سامانه های اعتبارسنجی و گزارش اعتبار بانکی به حد بسیار زیادی کاهش دهد. به دلیل افت رتبه اعتباری افرادی که چک برگشتی در پرونده خویش دارند و در گزارش اعتباری بانک ها قابل مشاهده هستند و در گزارش اعتباری فقط بصورت اینکه آیا چک برگشتی دارند یا خیر و اگر دارند تاریخ آخرین چک برگشتی نمایش داده می شود؛ هر ساله قوانین سخت گیرانه تری در خصوص چک های برگشتی در کشور اعمال می شود تا کلیه افراد حقیقی و حقوقی بتوانند با در نظر گرفتن هر یک از این قوانین توجه بیشتری به رتبه اعتباری خود داشته باشند و مراقب عدم برگشت چک های خود باشند. وجود همین قوانین در چند دهه گذشته و سالیان و ماه های اخیر بوده است که هم اکنون شاهد کاهش چک های برگشتی و افزایش رتبه اعتباری افراد مختلف در سامانه های اعتبارسنجی هستیم. از طرفی دیگر هر چقدر رتبه یا امتیاز اعتباری فردی بالا باشد؛ آن فرد می تواند از مزایا و تسهیلات مختلف بانک ها بهره مند شود و در عین حال کاهش رتبه اعتباری به منزله محروم ماندن آن فرد از مزایای بانکی است. همین مسئله نیز به خوبی خود سبب شده است تا افراد نسبت به عدم برگشت چک های خود تلاش بیشتری کنند تا رتبه اعتباری بالایی را از آن خود کنند.

تاثیر سامانه اعتبارسنجی بر کاهش چک های برگشتی

کاهش چک های برگشتی با رتبه اعتباری بالا

تاثیر سامانه اعتبارسنجی بر کاهش چک های برگشتی

پیشتر یادآور گشتیم که رتبه اعتباری و تشویق به بهره مندی از تسهیلات بانکی بانک های مختلف به افرادی با رتبه یا امتیاز اعتباری بالا در سامانه های اعتبارسنجی تا چه میزان می تواند محرک و تشویق کننده به عدم برگشت چک ها توسط افراد مختلف می باشد. بنابراین با توجه به این مسئله که تمامی عملکردها و رفتارهای بانکی افراد مختلف در سامانه اعتبارسنجی ثبت و ضبط می گردد؛ مشتریان بانکی بیشتر به فکر ارتقای رتبه اعتباری خود می باشند تا بدین ترتیب بتوانید از تمامی مزایا و تسهیلات بانکی به نحو احسن بهره مند شوند. به طور کلی در این زمینه می توان تاثیر زیاد سامانه اعتبارسنجی را بر کاهش چک های برگشتی به عینه مشاهده نمود. علاوه بر سایر فاکتورهای دیگر در این زمینه که به عنوان محرک به افراد حقیقی و حقوقی کمک می کند که از چک های برگشتی خود بکاهند؛ تاثیر سامانه اعتبارسنجی نیز در این زمینه بسیار بالا بوده است. چرا که رتبه اعتباری هر یک از افراد در سامانه جامع مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. به همین دلیل کلیه افراد سعی می کنند تا عملکرد بهتری را در سیستم بانکی داشته باشند تا رتبه اعتباری بهتری را در سامانه اعتبارسنجی از آن خود کنند و بتوانند از تسهیلات بانکی به خوبی بهره مند شوند. بنابراین سامانه جامع اعتبارسنجی با گزارش های اعتباری خود توانسته اند تاثیر بسیار زیادی روی رتبه های اعتباری مشتریان گذاشته و آن ها نیز تا حد امکان از بروز چک های برگشتی دوری کنند تا با رتبه اعتباری بالای خود در سامانه اعتبارسنجی بتوانند از مزایا و تسهیلات بانکی بیش از پیش بهره مند شوند. بنابراین به طور کلی سامانه اعتبارسنجی با گزارش های اعتبارسنجی خود توانسته است بر کاهش چک های برگشتی نقش پررنگی را ایفاء کند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.