اعتبارسنجی شرکت ها به منظور بهره مندی از تسهیلات

استفاده از تسهیلات و وام های مختلف منوط به داشتن رتبه اعتباری مناسب در اعتبارسنجی شرکت ها و افراد حقیقی مختلف می باشد. به این صورت که هر یک از افراد حقیقی و حقوقی در صورت نیاز داشتن به وام و تسهیلات مختلف می بایست کارنامه خوبی را از خود به نمایش گذاشته باشند. چرا که در صورت بدحساب بودن افراد حقیقی و حقوقی مختلف هیچ یک از نهادهای مالی از جمله بانک ها و صندوق های قرض الحسنه نمی توانند به این دسته از افراد اعتمادی داشته باشند. به همین دلیل است که گاهی پس از استعلام وام با کد ملی در این نهادها نسبت به اعطای تسهیلات یا ندادن تسهیلات و وام های گوناگون به افراد مختلف تصمیم گیری می شود. اعتبارسنجی شرکت ها به طور دقیق و کامل اطلاعات جامع دست بانک ها و صندوق های قرض الحسنه می دهد تا آن ها نسبت به خوش حساب بودن یا بدحساب بودن مشتریان خود به عنوان متقاضیان وام ها و تسهیلات بانکی تصمیم بهتری را بتوانند اتخاذ نمایند. بنابراین علاوه بر بانک ها، صندوق قرض الحسنه هم نیاز به گزارش های اعتبارسنجی شرکت های مختلف دارد تا بدین ترتیب بتواند نسبت به اعطای وام ها به مشتریان خویش تصمیم گیری نمایند.

استفاده از گزارش های اعتبارسنجی در موسسه های قرض الحسنه

اعتبارسنجی شرکت ها

امکان استفاده موسسات قرض الحسنه از گزارش اعتبارسنجی

موسسه های قرض الحسنه نیز به مانند بانک ها به افراد حقیقی و حقوقی مختلفی وام و تسهیلات بانکی با بهره کم اعطاء می کنند. به همین جهت آن ها نیز به مانند بانک ها نیاز به گزارش اعتبارسنجی شرکت های مختلف اعتبارسنجی دارند تا با ارائه گزارش های لازم در این راستا هر یک از این موسسه های قرض الحسنه بتوانند وام ها و تسهیلات خود را تنها به افراد خوش حسابی اعطاء کنند که نسبت به بدهی های بانکی خود کاملا متعهد بوده و هیچ گونه نقطه تاریکی در پرونده آن ها مشاهده نمی شود. این گونه است که این موسسه ها می توانند با در نظر گرفتن اعتبارسنجی شرکت های مختلف و رتبه های اعتباری اعطاء شده آن ها به مشتریان بانکی خود نسبت به خوش حساب بودن و بدحساب بودن مشتریان خویش واقف بوده و تصمیم بهتری مبنی بر اعطای تسهیلات به مشتریان خویش بگیرند.

رتبه اعتباری اعطاء شده در اعتبارسنجی شرکت ها

در اعتبارسنجی شرکت ها فاکتورها و معیارهای مختلفی مدنظر قرار گرفته می شود تا با در نظر گرفتن هر یک از آن ها به طور دقیق و کامل در نهایت بتوان یک رتبه اعتباری درخور نام افراد حقیقی و حقوقی به آن ها داده شود. فاکتورهای ارائه شده در هر یک از شرکت های اعتبارسنجی ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. ولی در کل برخی از فاکتورهای اساسی و بسیار مهم و تاثیرگذار در کاهش و افزایش رتبه اعتباری در اعتبارسنجی شرکت ها، چک های برگشتی، بدهی های بانکی، دیرکرد یا تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و اقساط بانکی، عدم پرداخت قبوض یا دیرکرد در پرداخت و... می باشد که این فاکتورها در اعتبارسنجی شرکت ها مدنظر قرار داده می شود تا در نهایت با دادن یک رتبه اعتباری به افراد مختلف، بتوانند در تصمیم گیری موسسات قرض الحسنه و بانک ها موثر واقع شوند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.