چک برگشتی عاملی در جهت افت رتبه اعتباری

با توجه به این مسئله که وجود چک برگشتی سبب افت رتبه اعتباری می شود؛ در صورتی که بخواهید از تسهیلات بانکی بهره مند شوید؛ باید از رتبه اعتباری من نوعی بالایی در شرکت های اعتبارسنجی مشتریان بانکی بهره مند شوید. در حالی که هر چقدر در کارنامه بانکی شما چک های برگشتی زیادی وجود داشته باشد؛ شما به عنوان یک فرد بد حساب در نظام بانکی معرفی می شوید. شرکت های مختلفی امروزه از روش های اعتبارسنجی مشتریان با در نظر گرفتن فاکتورها و معیارهای مختلف، به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ها رتبه های اعتباری مختلفی را ارائه می سازند. یکی از مهمترین این فاکتورهای تعیین کننده وجود یا عدم چک های برگشتی است. بدین ترتیب که تنها در صورتی که در کارنامه بانکی شما چک برگشتی وجود نداشته باشد؛ رتبه اعتباری شما بالا خواهد بود و می توانید از تسهیلات بانکی به خوبی استفاده کنید و در غیر این صورت نمی توانید از این تسهیلات استفاده کنید. به همین منظور هر ساله قوانین سخت گیرانه تری در خصوص چک های برگشتی در کشور اعمال می شود تا هم نظام بانکی و اقتصاد کشور رو به رشد پیش رود و هم مشتریان بانکی بتوانند با رتبه اعتباری بالا از خدمات بانکی به خوبی بهره مند شوند.

کاهش چک های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک

قوانین جدید چک های برگشتی به منظور کاهش چک های برگشتی هر ساله اعمال می شود تا با رفع معایب قوانین قبلی بتوانند با اعمال سخت گیری های بیشتر از بروز چک های برگشتی جلوگیری شود. با توجه به اعمال و اجرای قانون جدید چک که اخیراً اجرایی شده است؛ نتایج حاکی از آن است که چک های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک برگشتی کمتر شده است و این نشان دهنده ارتقای رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی است که با اعمال قوانین جدید چک های برگشتی، کمتر چک های آن ها برگشت خورده است. ضمن اینکه هر چقدر چک های برگشتی در کارنامه هر فردی از افراد حقیقی و حقوقی در نظام بانکی کشور کمتر باشد؛ اقتصاد یک کشور به طور کلی نوپاتر خواهد شد. به همین منظور است که هر ساله قوانین جدید با در نظر گرفتن رفع معایب قوانین جدید در کشور اجرا می شود.

کاهش چک های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک و تاثیر آن بر رتبه اعتباری

چک برگشتی و افت رتبه اعتباری

ارتباط مستقیم رتبه اعتباری با چک برگشتی

  (چک برگشتی ارتباط مستقیمی با رتبه اعتباری دارد) کاهش چک های برگشتی از زمان اجرای قانون جدید چک و تاثیر آن بر رتبه اعتباری به این صورت که با کاهش چک برگشتی، رتبه اعتباری و امتیاز اعتباری افراد بیشتر و با افزایش چک برگشتی، رتبه اعتباری افراد کمتر می شود. بنابراین باید حتی الامکان با قوانین جدید از شیوع چک های برگشتی جلوگیری کرد که قانون جدید چک این امکان را فراهم آورده است تا کمتر چک های افراد مختلف به عنوان مشتریان بانکی برگشت بخورد و همین امر سبب افزایش امتیاز و رتبه اعتباری آن ها شده است که به طور کلی یک اقدام خوشایندی به حساب می آید. بدین ترتیب کلیه افراد می توانند با افزایش رتبه اعتباری خود از تسهیلات بانکی در بانک های مختلف استفاده کنند تا بخشی از نیازهای خود را با این وام ها برطرف سازند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.