اعتبار سنجی مشتریان بانکی به روش های مختلف

اعتبار سنجی مشتریان بانکی به روش های مختلف در شرکت های اعتبار سنجی به طور دقیق و کامل انجام می شود تا با دادن رتبه اعتباری من نوعی به هر یک از مشتریان بانکی، بتوان به نظام بانکی و اعطای تسهیلات آن ها به مشتریان خویش و در نهایت به نظام اقتصادی کشور کمک زیاد و شایان توجهی کرد. به همین منظور در اعتبار سنجی مشتریان بانک نهایت دقت نظر می شود و فاکتورهای بسیار زیادی را در این زمینه مورد بررسی و سنجش قرار می دهند تا در نهایت بتوان با در نظر گرفتن رتبه بندی اعتباری مشتریان بانکی، افراد خوش حساب و بد حساب را در سیستم بانکی با توجه به رتبه اعتباری آن ها از همدیگر تفکیک کرد. تفکیک این دسته از مشتریان بانکی سبب می شود تا بانک های مختلف پیش از اعطای تسهیلات و وام های مختلف به مشتریان خویش تصمیم بهتری را اتخاذ نمایند و تسهیلات خود را تنها به افراد خوش حساب با داشتن رتبه اعتباری بالا پس از اعتبار سنجی مشتریان به آن ها اعطاء کنند و در غیر این صورت از دادن تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی بد حساب جلوگیری نمایند. با توجه به این مسئله که گردش مالی تمامی افراد مختلف در نظام بانکی به طور روزانه قابل مشاهده است؛ ارتباطی میان گردش مالی و اعتبار سنجی مشتریان نیز وجود دارد که در ادامه در این زمینه مطالبی به شما ارائه خواهد شد.

رابطه گردش مالی و اعتبار سنجی مشتریان

رابطه مستقیم گردش مالی با اعتبار سنجی مشتریان

رابطه گردش مالی و اعتبار سنجی مشتریان

همان طور که اشاره شد؛ بانک های عامل تنها وام های خود را پس از اعتبار سنجی مشتریان به آن دسته از افرادی اعطاء می کنند که رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری بالایی داشته باشند. علاوه بر در نظر گرفتن اعتبار سنجی مشتریان، افرادی که به عنوان ضامن متقاضیان وام به نظام بانکی معرفی می شوند؛ می بایست از گردش مالی مطلوبی برخوردار بوده باشند. چرا که اگر این دسته از افراد از گردش مالی پایینی برخوردار باشند؛ بانک ها نمی توانند به آن ها اطمینان کنند که در صورت تاخیر در بدهی و اقساط بانکی افراد متقاضی یا عدم بازپرداخت خود، پرداخت اقساط باید توسط ضامن یا ضامن های آن فرد صورت گیرد که اگر ضامن هم از شرایط مالی خوبی برخوردار نباشد؛ مسلما نمی تواند بازپرداخت بدهی ها و اقساط بانکی آن فرد را تقبل کند. به همین جهت است که بانک ها حتی پس از اعتبارسنجی مشتریان و با در نظر گرفتن رتبه یا امتیاز اعتباری افراد و ضامن های آن ها نیم نگاهی هم به گردش مالی آن ها خواهند داشت تا با در نظر گرفتن وسع مالی ضامن های فرد متقاضی و رتبه اعتباری و اعتبار سنجی آن ها نسبت به اعطای تسهیلات به فرد متقاضی اقدامات لازم را صورت بخشند و در غیر این صورت نسبت به اعطای تسهیلات به این دسته از افراد باید به طور جد خودداری ورزند.

گردش مالی و رتبه مالی؛ شرط اساسی اعطای تسهیلات

به طور کلی به عنوان حُسن ختام باید یادآور شد که گردش مالی بالا و مطلوب با رتبه اعتباری بالا و قابل توجه هر دو در کنار همدیگر می توانند شرایط لازم را برای اعطای تسهیلات شما فراهم سازند. بنابراین هر دو فاکتور در کنار همدیگر نیاز هستند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.