استعلام چک برگشتی قدیمی از اصلی ترین فاکتورهای اعتبار سنجی

 یکی از اصلی ترین فاکتورهای اعتبار سنجی که امروزه به جهت تعیین رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی در شرکت های اعتبار سنجی مختلف از آن استفاده به عمل می آورند؛ استعلام چک برگشتی قدیمی است. به این صورت که پس از استعلام چک برگشتی با کد ملی در صورت داشتن چک های برگشتی زیاد در پرونده فرد حقیقی و حقوقی مورد نظر بانک ها از دادن هر گونه تسهیلات بانکی به آن فرد به طور جد خودداری می ورزند. به همین جهت است که برای بهره مندی از تسهیلات بانکی و سایر امتیازهای دیگر بهتر است همواره به این مسئله اهتمام ورزید که چک های شما برگشت زده نشود. چرا که بانک ها پس از استعلام چک برگشتی قدیمی شما متوجه سابقه و پیشینه شما در نظام بانکی شده و در صورت داشتن چک های برگشتی زیاد شما را یک فرد بدحساب قلمداد می کنند که نسبت به بازپرداخت بدهی ها و اقساط خویش پایبند و متعهد نیست. در همین راستا همواره در زمینه قانون صدور چک دستورالعمل های جدیدی ثبت می شود تا افراد ملزم به آن قواعد و قوانین شده تا پس از استعلام چک برگشتی قدیمی دیگر شاهد تعداد کمتری از چک های برگشتی شده و افراد بتوانند از وجود تسهیلات بانکی بیش از پیش بهره مند شوند.

قانون صدور چک

استعلام چک برگشتی قدیمی

استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی به جهت مطلع شدن از رتبه اعتباری

از جمله مزیت هایی که چک های صیادی دارند؛ ذکر همین مسئله است که امکان استعلام چک برگشتی قدیمی در این نوع از چک ها میسر می باشد. به این ترتیب که شما می توانید به صورت غیر حضوری و تنها با ارسال یک پیامک نسبت به وضعیت اعتباری خود و پیشینه چک های برگشتی خود یا صاحب چک مطلع گردید تا بدین ترتیب پس از میزان خوش حسابی فرد مقابل با وی وارد معامله شوید. بنابراین با توجه به این مسئله که استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک با چک های صیادی به همین راحتی و بدون مراجعه به بانک میسر می باشد؛ می توان همواره نسبت به استعلام چک برگشتی قدیمی آگاهی یافت و در معاملات خود دقت نظر بیشتری به خرج داد.

قانون صدور چک و تغییرات آن

هر ساله قانون صدور چک تغییر می یابد تا بدین ترتیب بتوان با اعمال قوانین سخت گیرانه تر از بروز چک های برگشتی جلوگیری به عمل آورید. با توجه به قوانینی که جدیدا در خصوص صدور چک صورت گرفته است؛ امروزه پس از استعلام چک برگشتی قدیمی کمتر شاهد چک های برگشتی در نظام بانکداری هستیم و این مسئله خود گویای به نتیجه نشستن قانون صدور چک و سخت گیری هایی است که در این راستا صورت گرفته است. مسئله ای که در نهایت به نفع مشتریان بانکی نیز تمام می شود و آن ها می توانند با وجود پیشینه خوب و مطلوبی که از خود در اذهان مردم به وجود می آورند؛ از تسهیلات بانکی هم بهره مند شوند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.