استعلام چک های برگشتی و کاهش یا افزایش رتبه اعتباری در اعتبارسنجی

یکی از مسائلی که تاثیر بسیار زیادی روی کاهش یا افزایش رتبه اعتباری در شرکت های اعتبارسنجی می گذارد؛ پس از استعلام چک های برگشتی با کد ملی مشخص می شود که بر اساس کد ملی استعلام و در صورت وجود چک های برگشتی زیاد، فرد حقیقی یا حقوقی مورد نظر از دریافت هر گونه تسهیلات بانکی محروم می شود و رتبه اعتباری پایین تری را در شرکت های اعتبارسنجی دریافت می کند. البته باید در نظر داشت که به طور کلی روش های اعتبارسنجی مشتریان شرکت های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد و هر یک از شرکت های اعتبارسنجی در اقصاء نقاط دنیا با روش های خاص خود سعی در ارزیابی و سنجش افراد حقیقی و حقوقی مختلف دارند تا رتبه اعتباری آن ها را تعیین کنند. پرداخت اقساط بانکی به بانک های مختلف درست در سر موعد مقرر شده خویش از دیگر این عوامل می باشد که تاثیر بسیار زیادی روی افزایش رتبه اعتباری در اعتبارسنجی دارد که هر گونه دیرکرد در این خصوص تاثیر سویی را به همراه دارد. اما با شیوع موج سوم ویروس کرونا در بخش نامه جدیدی که از بانک مرکزی در همین راستا ارائه داده است؛ تاکید زیادی روی ارائه خدمات غیر حضوری افراد شده است و از سخت گیری های بازپرداخت بدهی ها به بانک نیز تا حد زیادی پیشگیری شده است که در ادامه نکات مربوط به آن را خواهیم خواند.

بخش نامه جدید بانک مرکزی به منظور ارائه خدمات غیر حضوری در پی شیوع کرونا

در نظر گرفتن رتبه اعتباری افراد در اعتبارسنجی با توجه خدمات غیر حضوری افراد

بخش نامه جدید بانک مرکزی به منظور ارائه خدمات غیر حضوری در پی شیوع کرونا

همان طور که در بخش اعتبارسنجی شرکت ها گفته شد؛ بخش نامه جدید بانک مرکزی به منظور ارائه خدمات غیر حضوری با شیوع موج سوم ویروس کرونا صادر شده است که در پی آن تکیه بر عدم مراجعه افراد مختلف به بانک ها شده است تا از اجتماعات در بانک ها جلوگیری به عمل آورده شود. بر همین اساس تاکید زیادی روی خدمات غیر حضوری مردم به شعب مختلف بانک ها شده است.

بر حسب بخش نامه جدیدی که در این راستا صورت گرفته است؛ وجه انتقال کارت به کارت چه به صورت شتابی و چه به صورت درون بانکی از طریق درگاه های اینترنتی مختلف، برنامه های گوشی های مختلف و خودپردازها، از سی میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافته است تا بدین ترتیب مردم مجبور به مراجعه به بانک ها نباشند و نیاز خود را به صورت اینترنتی و غیر حضوری برطرف نمایند. سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها نیز از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال افزایش یافته است که در صورت اطمینان حاصل نمودن در خصوص تناسب میان شماره ملی صاحب کارت و شماره ملی صاحب سیم کارت انجام تراکنش ها قابل افزایش نیز هست. یکی دیگر از مسائلی که مردم را بیشتر به سمت بانک ها می کشاند؛ تمدید تاریخ انقضاء کارت هاست که با شیوع موج سوم کرونا بدون نیاز به مراجعه حضوری تا یک سال پس از به پایان رسیدن انقضای کارت، باز هم می توان از آن استفاده کرد و قابل تمدید است.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.