پارامترهای شرکت اعتبارسنجی

با توجه به این مسئله که شرکت اعتبار سنجی به منظور سنجش و ارزیابی کلیه افراد حقیقی و حقوقی مشمول وام ها و تسهیلات بانکی آن ها را بر اساس پارامترهای مشخصی با اعمال سختگیری های بیشتر مورد بررسی قرار می دهد، امروزه کلیه افراد حقیقی و حقوقی به منظور دریافت تسهیلات مختلف بانکی سعیر بر این مسئله دارند تا با حفظ یا ارتقای رتبه اعتباری خویش یا رتبه بندی اعتباری شرکت یا سازمان خویش بتوانند همچنان از تسهیلات بانکی به بهترین شکل ممکن استفاده به عمل آورند. سامانه ملی اعتبارسنجی در این بین با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف و اعمال سختگیری های بیشتر با قوانین جدید و به روز تر روز به روز سعی بر آن نموده است تا میزان ریسک پذیری اعتباری را در نظام بانکداری رو به کاهش آورد تا بدین وسیله بانک های مختلف بتوانند با یک استعلام از بانک مرکزی جهت وام به سادگی پی به میزان خوش حسابی یا بدحسابی افراد حقیقی و حقوقی آورده تا تصمیم راحت تری مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی به افراد حقیقی و حقوقی مختلف یا ندادن تسهیلات به آن ها بگیرد تا به این منظور علاوه بر پایین آوردن میزان ریسک و ریسک پذیری اعتباری خود، کمک شایان توجهی به کلیه افراد حقیقی و حقوقی برای برطرف نمودن نیازهای خود کند و در عین حال بانک ها دست به سودآوری برای خود بزنند. یکی از این اعمال سختگیری ها در نظام بانکداری و در شرکت های اعتبار سنجی مستندات مربوط به الزامات ارائه خدمات بانکی توسط اپلیکیشن های تلفن همراه ( تطبیق کد ملی و شماره همراه ) می باشد که در ادامه مطلب در خصوص این موضوع بحث و بررسی خواهد شد.

مستندات الزامات ارائه خدمات بانکی توسط اپلیکیشن های تلفن همراه ( تطبیق کد ملی و شماره همراه )

ارائه خدمات بانکی توسط اپلیکیشن های تلفن همراه تطبیق کد ملی و شماره همراه

مستندات الزامات ارائه خدمات بانکی توسط اپلیکیشن های تلفن همراه ( تطبیق کد ملی و شماره همراه )

همان طوری که گفته شد؛ شرکت های اعتبارسنجی با سختگیری های خود روز به روز با اعمال قوانین جدید سعی بر امنیت بالا و کاهش ریسک پذیری در نظام بانکداری نموده اند که یکی از همین سختگیری های آنان در شرکت اعتبار سنجی مربوط به مستندات مربوط به الزامات ارائه خدمات بانکی توسط اپلیکیشن های تلفن همراه ( تطبیق کد ملی و شماره همراه ) می باشد. این مستندان نشان دهنده آن است که برای اعتبارسنجی و ارزیابی افراد مختلف در سال 98 این بخشنامه تصویب شد که می بایست کلیه خدمات بانکی افراد حقیقی و حقوقی از طریق اپلیکیشن یا برنامه های نصب شده روی تلفن همراه آن ها ضرورتا با تطبیق کد ملی و شماره همراه آن ها صورت پذیرد. به این صورت که کلیه افراد حقیقی و حقوقی مِن بعد می بایست به هنگام استفاده از برنامه های نصب شده روی تلفن همراه خویش به هنگام استفاده از کارت های بانکی مختلف خود، نام درج شده در شماره کارت آن ها با شماره کد ملی و تلفن همراه آن ها یکی باشد و با همدیگر تطبیق داشته باشند تا بتوانند از آن ها استفاده نمایند و در غیر این صورت در مواقعی که آن ها از کارت های دیگران روی برنامه نصب شده گوشی خویش استفاده به عمل آورند با هشدارهای امنیتی مواجه گردیده و نتوانند کارهای خود را به این ترتیب انجام دهند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.