تسهیلات بانکی

هر یک از افراد حقیقی و حقوقی می توانند برای بهره مندی از تسهیلات بانکی مختلف با پرداخت به موقع و سر موعد مقرر شده خویش بتوانند با کسب رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری خویش در شرکت های اعتبارسنجی می توانند پس از استعلام بانکی برای وام یا استعلام بانکی با کد ملی از وجود تسهیلات بانکی مختلفی بهره مند شوند تا با دریافت وام ها و تسهیلات بانکی با رتبه اعتباری مناسب بتوانند به کسب و کارهای خود رونق بخشند و از مبالغ دریافت شده در بانک ها به بهترین نحو ممکن استفاده به عمل آورند. ضمن اینکه به منظور استفاده از تسهیلات بانکی می بایست حتما رتبه اعتباری خود را در سامانه اعتبار سنجی حفظ یا ارتقاء بخشید. اما با توجه به نظام مالیاتی جدیدا بخشنامه ای در سازمان امور مالیاتی تصویب شده است که در ادامه در خصوص این بخشنامه سخن به میان خواهد آمد تا با این بخشنامه بیش از پیش آشنا گردید.(میتونی همین حالا برای دریافت رتبه اعتباری با کد ملی اقدام کنی)

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی: پرداخت بدهی مالیاتی شرط دریافت تسهیلات بانکی

استفاده از تسهیلات بانکی با رتبه اعتباری مختلف

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی

همان طور که گفته شد؛ به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی می بایست رتبه اعتباری خود را حفظ و ارتقاء بخشید تا با داشتن یک رتبه اعتباری مناسب در سامانه اعتبارسنجی بتوانید از تسهیلات بانکی بهره مند گردید و از مبالغ وام های مختلف بتوانید رونقی به کسب و کارهای خویش ببخشید و یا اینکه بخشی از نیازهای خود را این گونه برطرف نمایید. در همین راستا بخشنامه ای جدیدا در طرف سازمان امور مالیاتی صادر شده است که بر طبق این بخشنامه از این به بعد افراد حقیقی و حقوقی با رتبه اعتباری مختلف می بایست حتما به منظور دریافت تسهیلات بانکی نسبت به پرداخت بدهی های مالیاتی خویش مبادرت ورزند. به تعبیری دیگر شرط اعطای تسهیلات به افراد با رتبه اعتباری مختلف، پرداخت بدهی مالیاتی آن هاست و در غیر این صورت این گونه از افراد دیگر نخواهند توانست از تسهیلات بانکی مختلف استفاده نموده و با مبالغ موجود در آن بخشی از نیازهای خویش را تامین نمایند. ضمن اینکه می توان به این مسئله نیز اشاره داشت که افرادی که بدهی مالیاتی دارند، رتبه اعتباری آن ها در سامانه اعتبار سنجی متزلزل می گردد و همین امر سبب می شود که آن ها نتوانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. بنابراین برای بهره مندی از تسهیلات بانکی می توان با پرداخت بدهی های مالیاتی خویش علاوه بر ارتقای رتبه اعتباری خویش در سامانه اعتبارسنجی می توانند خود را مشمول تسهیلات مختلف بانکی کنند. چرا که اگر آن ها با مالیات های خویش را پرداخت نکرده باشند و بدهی هایی در کارنامه آن ها مندرج در شرکت های اعتبار سنجی وجود داشته باشد، برای بهره مندی از تسهیلات بانکی در صورتی که بخواهند وارد بانک های مختلف شوند تا از این تسهیلات استفاده به عمل آورند، پس از استعلام بانکی به جهت وام این بدهی های مالیاتی آن ها به طور ریز و دقیق ثبت و ضبط شده است و آن ها نمی توانند از تسهیلات بانکی به خوبی بهره مند شوند. رو همین حساب بر طبق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی شرط استفاده از تسهیلات بانکی پیش از هر چیز دیگری پرداخت بدهی مالیاتی آن ها می باشد.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.