استفاده از اسناد مختلف بانکی در معاملات مختلف

همان طور که می دانید؛ سفته، برات و چک سه سند مهم بانکی به شمار می آیند که معامله گران بسیار زیادی از این سه سند بانکی در معاملات خویش استفاده به عمل می آورند. شرکت اعتبار سنجی در این بین تمامی این اسناد مهم بانکی را در افراد حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار می دهد تا پس از نحوه استعلام معوقات بانکی این دسته از افراد، رتبه اعتباری آن ها را لحاظ سازند. بنابراین با توجه به این مسئله که بسیاری از معاملات بدون پول نقد و از طریق این اسناد صورت می پذیرد، بانک ها موظف هستند تا پس از استعلام بدهی بانکی و نیز سامانه استعلام ضامن کلیه معاملات این گونه از افراد را مشاهده کنند که در شرکت اعتبارسنجی به طور ریز و دقیق در نظر گرفته شده است و سپس با توجه به رتبه اعتباری آن ها به این دسته از افراد تسهیلات خویش را اعطاء سازند تا از هر گونه تسهیلاتی با توجه به رتبه اعتباری پایین و اسناد نامعتبر آن ها سر باز زنند.

گزارشی از کاهش استفاده از برات در استان تهران و در نظر گرفتن آن ها در شرکت اعتبار سنجی

اسناد مختلف تجاری مورد استفاده در معاملات

بحث و بررسی اسناد مختلف بانکی در شرکت های اعتبارسنجی

در بین اسناد مختلفی بانکی از جمله چک و سفته و برات با توجه به معاملاتی که با این اسناد صورت پذیرفته شده است و شرکت اعتبار سنجی نیز لحاظ شده اند، بررسی ها نشان می دهد که آمار چک در تهران روندی رو به صعود داشته و استفاده از برات و سفته با کاهشی چشمگیر مواجه شده است. با توجه به گزارش هایی که در این زمینه صورت گرفته است، شهروندان تهرانی در معاملات خویش رغبت چندانی به استفاده از برات و سفته از خود نشان نداده اند و به جای آن بیشتر از چک بهره جسته اند. البته تمامی این اسناد بانکی که بین معامله گران رد و بدل می شود، به طور کامل از زیر چنبره شرکت های اعتبار سنجی خارج نخواهند شد و تمامی آن ها را به طور ریز و دقیق مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند تا در نهایت به هر یک از افراد حقیقی و حقوقی رتبه اعتباری متناسب با عملکرد آن ها در معاملات خویش و در خصوص استفاده از برات و سفته و چک به آن ها داده شود. این رتبه اعتباری که بر حسب مولفه های بسیار زیادی در شرکت اعتبارسنجی به این دسته از افراد داده می شود، به راحتی در تمامی بانک های مختلف با یک استعلام ساده قابل رویت است و به مسئولین امور تسهیلات بانکی در بانک های مختلف کمک خواهد کرد تا تصمیم بهتری در خصوص اعطای تسهیلات یا سرباز زدن از هر گونه تسهیلات به افراد مختلف حقیقی و حقوقی گرفته شود.

گزارشی در خصوص کاهش استفاده از برات در استان تهران

همان طور که یادآور گشتیم؛ با یک مقایسه کوچکی که میان سفته و برات واخواست شده در سال جاری در قیاس با سال های پیشین صورت گرفته است، آمارها و گزارش ها حاکی از کاهش چشمگیر سفته و برات واخواست شده نسبت به سال های پیشین می باشد. ضمن اینکه کلیه شرکت های اعتبار سنجی تمامی این سفته و برات های واخواست شده را نیز مورد بررسی قرار می دهند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.