نظام بانکداری

نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از کسب و کارهای مختلف همواره رو به ارائه تسهیلات بانکی به کلیه افراد حقیقی و حقوقی آورده است که در سامانه اعتبارسنجی پس از استعلام معوقات با کد ملی از رتبه بندی یا امتیاز اعتباری شایان توجهی بهره مند بوده اند. رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی که صاحب شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی مختلفی هستند، از اهمیت بسزایی در این خصوص برخوردار می باشد. به این صورت که شرکت هایی که از رتبه اعتباری شایان توجهی بهره مند شوند، می توانند بیشتر از تسهیلات بانکی بهره مند شوند. اما مسئله ای که نظام بانکداری همواره با آن در چالش بوده است، ریسک اعتباری و سایر ریسک هایی است که آن ها با ارائه تسهیلات خود به شرکت های مختلف بدان می پردازند. در این باره عواملی موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی پس از رتبه بندی اعتباری آن ها وجود دارد که در ادامه به ذکر این مسائل پرداخته می شود. پس با ما همراه باشید.

عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی

پیش از ذکر عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بهتر است ابتدای امر به ارائه تعریف این ریسک پرداخته شود. ریسک اعتباری به این معناست که یکی از طرفین قرارداد در انجام تعهدات خویش قصور یا کم کاری کرده باشد. به این ترتیب که به عنوان مثال: نظام بانکداری به افراد حقوقی یعنی شرکت ها و سازمان های مختلف تسهیلات بانکی ارائه می کند و این گونه از افراد نسبت به بازپرداخت بدهی ها و اقساط خویش به بانک کوتاهی کرده و آن ها را یا پرداخت نمی کنند و یا اینکه با تاخیر آن را پرداخت می کنند. وجود چنین شرایطی سبب می شود تا نظام بانکی متضرر گردد. به همین علت عواملی بر ریسک اعتباری این گونه از افراد وجود دارد که مهمترین آن رتبه اعتباری می باشد.

عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی با توجه به رتبه اعتباری آن ها

مسئله ریسک اعتباری در نظام بانکداری

رتبه بندی اعتباری شرکت ها

با توجه ب این مسئله که رتبه اعتباری شرکت ها در سامانه اعتبارسنجی و پس از سنجش و ارزیابی عملکرد اشخاص حقوقی به طور ریز و دقیق مورد بحث و بررسی واقع می گردد، تا در صورت رتبه بندی اعتباری این افراد با امتیاز اعتباری یا رتبه اعتباری مناسب به آن ها تسهیلات داده شده و در صورت نبود رتبه بندی یا رتبه اعتباری پایین از هر گونه تسهیلات بانکی بازخواهند ماند، به همین دلیل اشخاص حقوقی تشویق می شوند تا به موقع اقساط خویش را پرداخت نموده و از هر گونه کوتاهی در پرداخت اقساط خویش جلوگیری به عمل آورند تا بتوانند باز هم از تسهیلات بانکی استفاده به عمل آورند. چرا که بانک ها به شرکت هایی تسهیلات خویش را ارائه می دهند که از نظر رتبه اعتباری در رتبه بسیار شایان توجهی بهره مند بوده باشند و اقساط خویش را به موقع و سر موعد مقرر شده خویش به خوبی پرداخت نموده باشند تا در رتبه بندی اعتباری جزء شرکت های پیشرو و پیشگام در این زمینه خود را به همگان ثابت کرده باشند. چنین شرکت هایی با رتبه اعتباری مناسب و درخور همواره می توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.