میزان تورم بالا در کشور و رابطه آن با سیستم وام دهی

با توجه به تورمی که در کشور حکفرماست؛ سیستم بانکداری می بایست در خصوص وام دهی خود دست به اقداماتی بزند تا بتواند بخشی از ریسک پذیری افراد متقاضی وام ها و تسهیلات بانکی را کاهش دهد تا افرادی با رتبه اعتباری بالا بتوانند همچنان پس از استعلام تسهیلات در سامانه استعلام بانک مرکزی از تسهیلات بانکی بهره مند گردند. بنابراین در این بخش سعی بر آن شده است تا به تاثیر تورم بر سیستم وام دهی بانک ها پرداخته شود که با توجه به وضعیت تورم بانک ها از اضافه سرمایه خود برای دادن تسهیلات به افراد با رتبه اعتباری بالا استفاده به عمل می آورند. بنابراین در ادامه این مطلب به این تاثیر پرداخته می شود. پس با ما همراه باشید تا مسئله را به طور کامل برای شما شرح دهیم. (همین حالا برای دریافت استعلام تسهیلات خودت اقدام کن)

اعطای تسهیلات به افرادی با رتبه اعتباری بالا

همان طور که می دانید، تسهیلات بانکی را به افرادی می دهند که رتبه اعتباری بالا و درخوری داشته باشد تا بانک ها با کاهش ریسک های خود در بخش سرمایه گذاری، وام های خود را تنها به افرادی ببخشند که از شرکت اعتبارسنجی و سامانه استعلام بانک مرکزی، رتبه اعتباری بالایی را از آن خویش کرده اند و در پرداخت به موقع کلیه اقساط خود پایبند بوده و لحظه ای از مسئولیت های خود سرپیچی و تخطی نکرده اند. بنابراین سیستم وام دهی بانک ها بدین صورت است که تحت هر شرایطی وام ها و تسهیلات خود را به این افراد با رتبه اعتباری بالا می دهند تا آن ها بتوانند به خوبی از تسهیلات استفاده کرده و در موعد مقرر کلیه قسط های خویش را به بانک ها باز پس رسانند. بنابراین اصل سرمایه از جمله ارکان مهمی در نظام بانکداری بوده است تا به هنگام مواجه با این شرایط حاد اقتصادی و وضعیت بحرانی تورم در کشور باز هم نظام بانکداری به ادامه تسهیلات بانکی خود به افراد با رتبه اعتباری بالا مشغول به فعالیت باشند تا به سودآوری خود در سیستم بانکی ادامه دهند.

تاثیر تورم بر وام دهی بانک ها از اضافه سرمایه بانک

سیستم وام دهی بانک ها به افراد با رتبه اعتباری بالا

تاثیر تورم بر وام دهی بانک ها از اضافه سرمایه بانک به افراد با رتبه اعتباری بالا

بانک هایی که در شرایط فعلی جامعه که تورم در حد بالایی است، از وجود سرمایه های مازاد بهره مند می باشند، می تواند عکس العمل بهتر و مطلوب تری را به هنگام مواجه شدن با وضعیت رو به فزونی تورم کشور در پیش داشته باشند. حال این تورم بر سیستم وام دهی بانک ها به افراد متقاضی تسهیلات با رتبه اعتباری بالا روی همین سرمایه های مازاد کشور تاثیر خود را می گذارد. به این صورت که همین سرمایه های مازاد بانک ها سبب می شود تا سیستم بانکداری بتواند کنترل بهتر و بهینه تری در خصوص میزان ریسک پذیری تسهیلات بانکی در پیش گرفته باشد. بنابراین تاثیر تورم بر سیستم وام دهی بانک ها سبب شده است تا سیستم بانکداری بتوانند با ارائه تسهیلات بیشتر به افراد متقاضی تسهیلات بانکی با رتبه اعتباری بالا و شایسته گام مثبت و تاثیرگذاری را روی بخش سرمایه گذاری برداشته باشد و این گونه افراد بتوانند با دریافت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری های خود روی آورند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.