وضعیت اقتصادی کشور

با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور نا به سامانی می باشد و آمار تورم در کشور بسیار زیاد می باشد، همین مسئله در وضعیت نرخ سود بانکی تاثیرگذار می باشد. بنابراین با توجه به ارتباط متقابلی که بین آن ها وجود دارد، در این مطلب سعی شده است تا به این نوع ارتباط در نظام بانکداری پرداخته شود. موضوعی که در این خصوص می بایست بدان توجه داشت جنبه فقهی و قانونی آن می باشد که رویکرد مورد مطالعه درباره گزارش های سود بانکی را بر حسب همین قانون فقهی و رباخواری بنا نهاده ایم. پس ادامه مطلب را در این زمینه دنبال خواهیم نمود. با ما همراه باشید تا نتایج این گزارشات را بیان سازیم.

گزارشی درباره سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ( جنبه فقهی )

اینکه نرخ سودهای بانکی را چگونه در نظر بگیریم، همواره یکی از مسائل مهم و حائز اهمیتی بوده است که آیا بایستی نرخ سودهای بانکی را افزایش داد یا کاهش؟ این موضوع جنجالی زمانی بیشتر بر سر زبان ها می افتد که از نظر فقهی و متناسب با آیین دین مبین اسلام بخواهیم مسئله را حل کنیم. چرا که  تاکید دین اسلام همواره بر پرهیز کردن و دوری از ربا و رباخواری بوده است به همین جهت می بایست سود بانکی را در حدی متمایل در نظر گرفت تا سیستم بانکداری در معرض آن قرار نگیرد. از طرفی دیگر گزارش اعتبار سنجی بانک ها نشان دهنده این مسئله است که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در کشور که همچنان نره تورم بالاست، می بایست سود بانکی را کمتر نمود چرا که از نظر فقهی در نظر گرفتن نرخ تورم در محاسبه سود بانکی نباید بهره به شمار آید و تنها می بایست ارزش واقعی پول را حفظ نماید. بنابراین به طور کلی گزارش هایی که در خصوص سود بانکی در شرکت اعتبارسنجی گرفته شده است، حاکی از آن است که سود بانکی می بایست با توجه به وضعیت فعلی کشور رو به کاهش رود.

گزارشی درباره سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ( جنبه فقهی )

رابطه متقابل نرخ بالای تورم در کشور با سودهای بانکی

ثبت و ضبط کردن تمامی مسائل در شرکت اعتبار سنجی

در شرکت اعتبارسنجی به منظور اعتبار سنجی افراد حقیقی و حقوقی و نیز تمامی مسائل مربوط به حوزه بانک و بانکداری به طور کامل در گزارش اعتبارسنجی ثبت و ضبط می شود. افراد مختلف در این سامانه اعتبار سنجی، رتبه اعتباری متناسب با عملکردهای خود را دریافت می کنند. در این بین اگر بانک هایی وجود داشته باشند که جنبه فقهی سود بانکی را در قیاس با وضعیت اقتصادی کشور و نرخ بالای تورم در نظر نگرفته باشد، به طور کامل در این سامانه ها ثبت و ضبط می شوند و به آن ها نیز رتبه ای داده می شود. بنابراین اعتبار سنجی برای همه افراد حقیقی و حقوقی است تا کلیه شرکت ها و ادارات نیز بتوانند متناسب با قوانین عمل کرده تا رتبه ای اعتباری در شان نام و فعالیت های خویش را کسب کرده باشند. با ذکر این توضیحات می توان گفت که سامانه اعتبارسنجی، سامانه ای جامع می باشد که تمامی فاکتورهای اولیه به خوبی و به ریز مطالب در آن ثبت و ضبط می شود تا هیچ گونه خللی در روند بانکداری به وجود نیاید.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.