آمار زیاد بیکاری و نبود سرمایه ای برای سرمایه گذاری

با توجه به تعداد بیکارانی که در جامعه وجود دارد، توصیه می گردد تا با افزایش سرمایه گذاری بتوان بخش اعظمی از بیکاری را کاهش داد تا بتوان بهره وری بهتر و بهینه تری را انتظار داشت. به همین جهت است که در ادامه این مطلب سعی بر ارائه نقش تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری شده است تا بتوان تاثیر تسهیلات بانکی بانک های مختلف را در سرمایه گذاری مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. پیش از ذکر نتایج بایستی این نکته را در نظر داشت که تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری افراد تنها به افرادی داده می شود که از رتبه اعتباری شایان توجهی بهره مند بوده باشند تا در صورتی که آنان متقاضی تسهیلات بانکی هستند، بتوانند با مراجعه به بانک ها و استعلام معوقات بانکی با کد ملی که از سامانه اعتبارسنجی لحاظ می شود، رتبه اعتباری خود را ارتقاء بخشند تا شامل حال این تسهیلات شوند. چرا که در غیر این صورت آن ها نخواهند توانست از تسهیلات مختلف بانکی نهایت بهره را برده و همین امر سبب می شود تا نتوان به رشد سرمایه گذاری کمکی کرد و همچنان آمار بیکاری رو به افزایش خواهد رفت.(برای دریافت استعلام معوقات بانکی خود کلیک کنید)

نقش تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری

نقش تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری

نقش تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری

با توجه به آمار رو به فزونی بخش بیکاری در جامعه، سیستم بانکداری تمهیداتی را در نظر گرفتند تا بتوان با افزایش تسهیلات بانکی به افراد مختلف، کمک زیادی به بخش سرمایه گذاری های خصوصی افراد کرده باشند. به این صورت که افرادی با رتبه اعتباری بالا بتوانند پس از استعلام معوقات بانکی با کد ملی خویش و پرونده مثبت خود در شرکت اعتبارسنجی مشمول تسهیلات بانکی شده و با دریافت مبالغ مختلفی که از بانک ها به عنوان وام دریافت می کنند، از آن ها به عنوان بخشی از سرمایه های اولیه خود برای کسب و کارهای مختلف بهره برده و از معضل بزرگ بیکاری خود را نجات بخشند تا به این ترتیب بتوانند با سرمایه هایی که در اختیار دارند، رونقی به کسب و کارهای خویش بخشیده و حتی افراد بسیار زیاد دیگری را نیز سر کار ببرند. بنابراین در یک کلام می توان گفت که نقش تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری بسیار تاثیرگذار بوده و افراد بسیار زیادی توانسته اند با دریافت همین تسهیلات بانکی، کسب و کارهای مختلفی را راه اندازی کرده و از طریق آن برای خود شغلی را مهیا نموده و دست به سودآوری زده اند. بنابراین هر چقدر تسهیلات بانکی رو به فزونی رفته باشد، می توان به بخش سرمایه گذاری کشور و مهمتر از آن کاهش شدید بیکاری کمک شایان توجهی کرد.

اعطای تسهیلات بانکی به افرادی با رتبه اعتباری بالا

با توجه به اینکه تسهیلات بانکی تنها به افرادی داده می شود که رتبه اعتباری بالایی را در شرکت اعتبارسنجی برای خود فراهم نموده اند، همین امر سبب شده است تا افرادی که به دنبال وام های بانکی بوده اند، تشویق شوند تا تمامی قسط  ها و معوقات خویش خود را به موقع پرداخت کرده تا بتوانند از تمامی تسهیلات بانکی بهره برده و مبلغ دریافتی را به خوبی برای هر کسب و کاری که در نظر دارند، مورد استفاده قرار دهند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.