اعطای امتیاز اعتباری به شرکت های مختلف

شرکت اعتبارسنجی با پارامترهایی که در نظر می گیرد، نه تنها به امتیازدهی افراد متقاضی وام ها و تسهیلات بانکی نمره اعتباری می دهد؛ بلکه به شرکت ها نیز طی یک سری فاکتورهای اعتبار سنجی نمره اعتباری می بخشد و آن ها را اعتبار سنجی می کند تا پس از ارزیابی های لازم به صورت دقیق به هر یک از شرکت های مختلف رتبه هایی درخور آن ها ببخشد. به همین جهت در ادامه این برگ نوشته، مطلبی در خصوص رتبه یا امتیاز اعتباری شرکت رنو آورده شده است تا بر اساس شرکت اعتبار سنجی مودیز آمریکایی و فاکتورهای سنجش و ارزیابی آن رتبه این شرکت مورد بحث و بررسی واقع گردد. بنابراین در صورتی که می خواهید اطلاعاتی در خصوص این شرکت اعتبار سنجی داشته باشید، ادامه مطلب را تا پایان با دقت نظر بیشتری پیگیری نمایید تا به نتایج آن پی ببرید.

شرکت اعتبار سنجی مودیز

شرکت اعتبارسنجی مودیز به عنوان یکی از شرکت های اعتبار سنجی در دنیا می باشد که به همانند سایر شرکت های اعتبار سنجی بر حسب فاکتورهای لازم شرکت ها و افراد مختلف را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. با توجه به سیاست هایی که این دسته از شرکت های اعتبار سنجی در نظر می گیرند، هر ساله بر قانون های خود افزوده تا به این منظور با اعمال سختگیری های بیشتری بتوانند شرکت های مختلف را مجاب به رعایت قوانین سازند. شرکت اعتبار سنجی مودیز در زمینه سنجش اعتبار و دادن نمره اعتباری به افراد حقیقی و حقوقی مختلف آن ها را اعتبار سنجی می کند. در ادامه به بحث و بررسی های این شرکت اعتبار سنجی در خصوص شرکت رنو می پردازیم.

کاهش رتبه اعتباری شرکت رنو در بررسی شرکت اعتبار سنجی مودیز

کاهش رتبه اعتباری شرکت رنو در شرکت اعتبار سنجی مودیز

کاهش رتبه اعتباری شرکت رنو

شرکت رنو به عنوان یکی از شرکت های خودروسازی در جهان مشغول به فعالیت می باشد که با بحث و بررسی های انجام شده در شرکت اعتبار سنجی مودیز، این شرکت خودروسازی با کاهش شدید رتبه اعتباری یا نمره اعتباری خود مواجه گشته است. به گونه ای که حتی آن را به سطح بی ارزش نیز تنزل داده است. بنابراین رتبه اعتباری شرکت فرانسوی خودروسازی رنو در گزارشی که از شرکت اعتبارسنجی مودیز صورت گرفته است روندی رو به کاهش داشته است و سودآوری در این شرکت خودروسازی در سال جاری بسیار کم شده است تا جایی که شرکت اعتبار سنجی مودیز بنا بر گزارش ها و فاکتورهایی که برای ارزیابی این شرکت لحاظ کرده است پیش بینی نموده است که فضای کسب و کار جهانی در این شرکت بسیار ضعیف شده است و به گونه ای این روند دنباله دار بوده است که پیش بینی ها حاکی از آن است که این شرکت فرانسوی دیگر قادر نیست خود را به سطحی از سودآوری برساند که شایان توجه باشد. بنابراین همواره فاکتورهایی در این شرکت های اعتبار سنجی مورد بحث و کنکاش واقع می گردد تا به این منظور بتوانیم رتبه بندی شرکت ها را در قیاس با سایر شرکت ها مد نظر خویش قرار دهیم. گزارش هایی که در سال جاری در خصوص این شرکت خودروساز رسیده است، سقوط رتبه یا امتیاز اعتباری این شرکت را به عینه نشان می دهند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.