وضعیت نا به سامان کشور ایتالیا و کاهش رتبه اعتباری آن ها

گزارشی که در خصوص اعتبار سنجی مودیز در کشور ایتالیا گرفته شده است، نشان دهنده نتایجی نا به سامان از وضعیت رتبه اعتباری متقاضیان این کشور می باشد که با توجه به روند رو به کاهش رتبه اعتباری در نظام اعتبارسنجی بانکی کشور ایتالیا بنا را روی آن نهاده ایم تا به وضعیت اقتصادی این کشور بپردازیم و ماجرا را پیگیری نماییم تا برای ما به طور کامل تبیین گردد که رتبه اعتباری و وضعیت اقتصادی این کشور چگونه است؟ پس تا پایان با ما همراه باشید تا شما را همراهی نماییم.(برای دریافت گزارش اعتبار سنجیت الان اقدام کن)

معرفی موسسه آمریکایی مودیز

در این بخش می خواهیم که به گزارش های شرکت اعتبارسنجی مودیز بپردازیم که وضعیت اقتصادی کشور ایتالیا را زیر ذره بین قرار داده است؛ بنابراین در ابتدای امر به معرفی این موسسه خواهیم پرداخت و سپس به ارائه گزارش هایی در خصوص این شرکت اعتبارسنجی و افت شدید رتبه اعتباری در کشور ایتالیا خواهیم پرداخت. موسسه آمریکایی مودیز به مانند یک شرکت اعتبارسنجی در داخل ایران و نیز سایر کشورها عمل می کند. بدین ترتیب که این موسسه، عمده فعالیت خویش را در خصوص سنجش و رتبه اعتباری افراد مختلف مورد بحث و بررسی قرار می دهد تا تسهیلات بانکی را تنها به افرادی اعطاء کنند که دارای رتبه اعتباری مقبول و مطلوبی بوده باشند. این موسسه آمریکایی که با نام مودیز معروف گشته است؛ در خصوص نزول وضعیت اقتصادی ایتالیا هشدارهایی را اعلام کرده بود که رتبه اعتباری این کشور بسیار کاهش چشمگیری به خود داشته است. شاید اصلی ترین حالت ممکن را در خصوص افت وضعیت اقتصادی و نزول رتبه اعتباری در کشور ایتالیا را بتوان افزایش بی رویه هزینه های بودجه و نیز کسری چشمگیر تولید ناخالص ملی در این کشور دانست که موسسه آمریکایی مودیز روی این مسئله نیز گزارش ها و تحلیل هایی از خود نگاشته است تا دولت ایتالیا بنا بر سیاست هایی که در زمینه اقتصادی وجود دارد، بتواند تمهیداتی را صورت دهد تا دیگر شاهد روند رو به افول رتبه اعتباری در این کشور نباشیم.

گزارش شرکت اعتبار سنجی مودیز در خصوص رتبه اعتباری وضعیت اقتصادی ایتالیا

وضعیت نا به سامان رتبه اعتباری و اقتصادی در کشور ایتالیا

گزارش شرکت اعتبار سنجی مودیز در خصوص وضعیت اقتصادی ایتالیا

گزارش هایی که از وضعیت نا به سامان اقتصادی ایتالیا گرفته شده است؛ حاکی از آن است که موجی از نگرانی در دل مردم ایتالیا در طی هفته های جاری صورت گرفته است و حتی تنش هایی هم میان شهرهای معروف این کشور در خصوص کاهش چشمگیر رتبه اعتباری ایتالیا توسط سازمان اعتبارسنجی اقتصادی مودیز صورت پذیرفته که همه این ها حاکی از وضعیت اقتصادی بحران آور ایتالیاست تا دولت این کشور بتواند تصمیماتی مبنی بر ارتقاء رتبه اعتباری و نیز وضعیت تنش زای اقتصادی خویش اتخاذ نماید. اما جالب اینجاست که دولت مردان ایتالیایی نسبت به گزارش های شرکت اعتبارسنجی مودیز بی اعتناء بوده و به آن ها اهمیتی قائل نمی شوند. ولی در عین حال شهروندان این کشور انتظاراتی از سران کشور خویش مبنی بر اعمال سختگیری های بیشتر اتحادیه اروپا در خصوص افت شدید رتبه اعتباری و افزایش بی رویه هزینه ها در کشور خود دارند.  چرا که شرکت اعتبار سنجی مودیز دقیقا دلیل اصلی رتبه اعتباری و وضعیت اقتصادی را در کشور ایتالیا وجود هزینه های سرسام آور و رشد بی رویه آن ها در کشور ایتالیا معرفی ساخته است.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.