اعطای تسهیلات بانکی پس از استعلام وام به بخش صنعت و معدن

تسهیلات بانکی از جمله وام های بانکی مختلف بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مورد بررسی واقع شده است تا اثر این وام ها را بر ارزش افزوده صنعت و معدن مورد تحلیل قرار دهیم. با توجه به اهمیتی که این بخش از اقتصاد دارد، در ادامه به طور آماری به نمونه گیری های دقیق تری در این خصوص پرداخته می شود تا این تاثیر بتواند بیشتر خود را نمود یابد. استعلام وام  از سامانه اعتبار سنجی به افراد متقاضی وام های مختلف از بانک ها خود نشان دهنده این امر است که وام های اعطاء شده بانک توانسته اند بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن تاثیرگذار باشند.

تاثیر وام بانکی پس از استعلام وام بر بخش صنعت و معدن

همان طور که می دانید؛ همواره بخش صنعت در اقتصاد بسیار حائز اهمیت بوده است و این بخش توانسته است به تنهایی بیش از 11 درصد یعنی چیزی حدود 20 درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد را به خود اختصاص دهد. از طرفی دیگر بخش معدن نیز توانسته است با توجه به سرمایه گذاری هایی که در سال های اخیر انجام داده است، چیزی حدود یک درصد از ارزش افزوده کل اقتصاد را از آن خویش کند.

گزارش هایی که از این دو بخش مهم در اقتصاد کشور صورت گرفته است، دال بر این موضوع است که ارزش افزوده این دو بخش مهم در اقتصاد کشور روندی رو به رشد به خود دیده اند که بسیار چشمگیر و حائز اهمیت است. به همین منظور است که پس از استعلام وام بانکی در سامانه اعتبار سنجی می توان به خوبی تاثیر وام بانکی را در این دو بخش بسیار مهم در اقتصاد کشور به عینه لمس نمود که تا چه میزان توانسته اند تاثیرگذار باشند.

تاثیر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن

تاثیر وام بانکی به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن

استعلام بانک از سامانه اعتبارسنجی

با توجه به اینکه امروزه به راحتی و از طریق سامانه اعتبارسنجی می توان رو به استعلام وام بانکی آورد؛ پس بر حسب همین استعلام وام بانکی می توان تاثیر وام های بانکی گرفته شده را بر ارزش افزوده دو بخش صنعت و معدن به عینه مشاهده نمود. بنابراین بانک ها می توانند با یک استعلام وام به راحتی به این موضوع پی ببرند که وام هایی که به دو بخش صنعت و معدن از جمله بخش های بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور می دهند، تا چه میزان می تواند بر ارزش افزوده این دو بخش تاثیر خود را بگذارند پس می بایست در این دو بخش سرمایه گذاری بیشتری اعمال گردد و با اعطای تسهیلات بانکی به این دو بخش و نیز تشویق های مالی بتوان در روند خاتمه دادن به طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام در کشور تا حد بسیار زیادی کمک شایانی نمود تا با سرعت بیشتری بتوانند به طرح های نیمه تمام خویش روی آورند. استعلام وام بانکی و نیز دادن تسهیلات به این دو بخش می تواند با رویکرد تامین نیازهای داخلی و نیز توسعه صادرات کشور اقدامات بسیار جالب و شایان توجهی را برای کشور رقم بزنند که بسیار می تواند برای مردم این کشور حائز اهمیت و مثمر به ثمر واقع گردد.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.