رتبه بندی اعتباری با استفاده از رویکرد قیمت گذاری شرکت

یکی دیگر از رویکردهای رتبه بندی اعتباری شرکت‌ها، استفاده از رویکرد قیمت گذاری بر روی آنها است. در این نوع رویکرد ضمن اینکه نوسان پذیری مجموعه دارایی‌ها شرکت‌ها در ریسک اعتباری آنها، در نظر گرفته می‌شود، زمان سر رسید بدهی شرکت‌ها و ارزش و قیمت گذاری دارایی آنها هم در اعتبار سنجی در نظر گرفته می‌شود. یک آژانس تعیین رتبه بندی اعتباری شرکتی است که قدرت مالی شرکت‌ها و کسب و کارها و اشخاص حقیقی و حقوقی، به ویژه توانایی آنها در تامین اصل و پرداخت بدهی‌های آنها را ارزیابی می کند. امتیاز اختصاص داده شده به یک بدهی معین، اعتماد به نفس شرکت اعتبارسنجی را نشان می‌دهد که وام گیرنده به عنوان توافق شده به تعهدات بدهی خود عمل خواهد کرد. هر آژانس از نمرات منحصر به فرد مبتنی برنامه استفاده می‌کند تا نشان دهد بدهی ریسک پیش فرض کم یا زیاد دارد و ثبات مالی آن چقدر است.(همین حالا برای دریافت رتبه بندی اعتباری شرکتت اقدام کن)

رتبه بندی اعتباری با استفاده از رویکرد قیمت گذاری شرکت

رتبه بندی اعتباری با استفاده از رویکرد قیمت گذاری شرکت

نقش آژانس‌های تعیین کننده رتبه بندی اعتباری در بازارهای سرمایه

آژانس‌های تعیین کننده رتبه  اعتباری، ریسک اعتباری اوراق بهادار خاص بدهی و اشخاص وام دهنده را ارزیابی می‌کنند. در بازار اوراق بهادار، یک شرکت اعتبارسنجی ارزیابی مستقل از اعتبار اوراق بهادار بدهی صادر شده توسط دولت‌ها و شرکت‌ها را ارائه می‌دهد. صادرکنندگان اوراق قرضه بزرگ از یک یا دو سه شرکت اعتبار سنجی بزرگ رتبه بندی می‌شوند.  رتبه بندی اعتباری در معاملات مالی ساختاری مانند اوراق بهادار تحت حمایت دارایی، اوراق بهادار تحت حمایت وام و تعهدات بدهی وثیقه استفاده می‌شود. آژانس‌های اعتبارسنجی بر روی نوع امنیت و ساختار سرمایه پیشنهادی تمرکز می‌کنند تا محصولات مالی ساختار یافته را ارزیابی کنند.

شرکت  اعتبارسنجی همچنین وام گیرندگان مستقل را که بزرگترین وام گیرندگان در اکثر بازارهای مالی هستند، اعتبار سنجی می‌کنند تا رتبه  اعتباری آنها مشخص شود. این رتبه بندی اعتباری به دولت‌های کشورهای نوظهور و در حال توسعه کمک می‌کند تا اوراق قرضه به سرمایه گذاران داخلی و بین المللی صادر کنند. دولت‌ها برای به دست آوردن اعتبار از دولت‌های دیگر و موسسات مالی و اعتباری مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اوراق قرضه می فروشند.

مزایای استفاده از خدمات آژانس‌های تعیین کننده رتبه بندی اعتباری

در سطح مصرف کننده، رتبه بندی اعتباری آژانس‌های اعتبارسنجی توسط بانک‌ها استفاده می شود تا ریسک اعتباری آنها برای دریافت وام و تسهیلات کاهش و مدیریت شود. رتبه بندی اعتباری پایین باعث افزایش نرخ بهره برای اشخاص و کسب و کارهای دارای رتبه اعتباری پایین می‌شود. رتبه اعتباری مناسب به وام گیرندگان امکان می‌دهد که به راحتی با نرخ بهره پایین‌تر از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وام و تسهیلات بگیرند.

در سطح شرکتی، شرکت‌هایی که قصد صدور اوراق بهادار را دارند باید یک آژانس تعیین کننده رتبه بندی اعتباری برای ارزیابی بدهی‌های خود پیدا کنند. آژانس‌های اعتبار سنجی خدمات رتبه بندی را با دریافت هزینه انجام می‌دهند. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید یا خرید اوراق بهادار یک شرکت به رتبه اعتباری اعتماد می‌کنند.

اگرچه سرمایه گذاران همچنین می‌توانند به رتبه‌های ارائه شده توسط واسطه های مالی و کارفرمایان اعتماد کنند، رتبه بندی‌های ارائه شده توسط یک شرکت اعتبارسنجی بین المللی مطمئن تر و دقیق تر در نظر گرفته می‌شود زیرا می‌توانند به اطلاعات زیادی دسترسی پیدا کنند که در دسترس عموم نیست.

منبع: corporatefinanceinstitute

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.