نظام رتبه بندی شرکت‌ها در دنیا

یک شرکت اعتبارسنجی، یک آژانس مستقل دارای سامانه جامع استعلام بانکی و اعتبار سنجی است که به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات و وام دهنده کمک می‌کند تا ریسک اعتباری خود را مدیریت کنند. وظیفه و مسئولیت آنها در مورد احتمال اینکه یک فرد حقیقی و حقوقی یا صاحب یک کسب و کار تعهدات مالی خود را در موعد مقرر و به طور کامل انجام می‌دهد، است. رتبه بندی اعتباری یک شرکت نشانگر توانایی نسبی آن در وصول معوقات و بدهی‌های وام گیرندگان خود است و به سرمایه گذاران ایده می‌دهد که چگونه اوراق بدهی شرکت از نظر بازده باید قیمت گذاری شود. رتبه بندی اعتباری شرکت‌ها یک نظر است نه واقعیت. یک شرکت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری با ارائه ارزیابی‌های مستقل و عینی از اعتبار شرکت‌ها و کشورها، به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا تصمیم بگیرند که سرمایه گذاری در یک کشور با امنیت خاص چقدر خطرناک باشد.

رتبه بندی شرکت ها

رتبه بندی

شرکت اعتبارسنجی برتر در دنیا

رتبه بندی اعتباری شرکت تضمین نمی‌کند که یک شرکت بازپرداخت تعهدات خود را به طور کامل دریافت کند، اما سابقه بلند مدت این رتبه بندی‌ها نشانگر تفاوت در اعتبار در بین شرکت های دارای رتبه است. به عنوان مثال، در یک مطالعه، Standard & Poor نشان داد که "میانگین نرخ پیش فرض پنج ساله برای صادرکنندگان شرکت های درجه سرمایه گذاری 1.07٪ بود ، در مقایسه با 16.03٪ برای شرکتهای درجه سفته (دارای رتبه ناخواسته)."

S&P ، Moody و Fitch سه شرکت اعتبار سنجی برتر دنیا و ارائه دهنده اصلی رتبه بندی اعتباری افراد حقیقی و حقوقی و کسب و کارها است. هرکدام از این آژانس‌های اعتبارسنجی با هدف ارائه سیستم رتبه بندی برای کمک به سرمایه گذاران در تعیین ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در یک شرکت خاص، ابزار سرمایه گذاری یا بازار مشخص است. هر شرکت اعتبارسنجی دارای سیستم رتبه بندی خاص خود است که لزوما با مقیاس رتبه بندی شرکت دیگر برابر نیست، اما همه آنها مشابه هستند. Fitch و Standard & Poor's از AAA برای بالاترین کیفیت اعتبار، AA برای رتبه‌های برتر بعدی استفاده می‌کنند ، به دنبال آن A، سپس BBB برای اعتبار خوب. هر چیزی که در زیر BBB باشد، سوداگرانه یا بدتر از آن است، به یک درجه D، که نشان دهنده پیش فرض بدهکار شدن است.

از آنجا که رتبه بندی‌ها نظرات هستند، رتبه بندی‌های یک شرکت در بین شرکت اعتبارسنجی مختلف و آژانس‌های رتبه بندی متفاوت است. شرکت تحقیقاتی سرمایه گذاری مورنینگستار همچنین رتبه بندی اعتباری شرکت‌ها را ارائه می‌دهد که از AAA برای ریسک پیش فرض بسیار کم به D برای پیش فرض پرداخت ارائه می‌شود.

قابلیت اطمینان رتبه‌های ارائه شده توسط شرکت اعتبارسنجی

در جریان بحران مالی سال 2008، شرکت‌هایی که رتبه‌های درخشانی از آژانس‌های مختلف رتبه بندی اعتباری دارای سامانه جامع استعلام بانکی و اعتبارسنجی  کسب کرده بودند، به سطوح ناخواسته کاهش یافتند و اعتبار این رتبه‌ها را زیر سوال بردند. اصلی ترین انتقادی که آژانس‌های رتبه بندی اعتباری را به دام انداخته است این است که آنها واقعا بی طرف نیستند. به منظور تامین شغل برای انجام رتبه دهی، یک آژانس رتبه بندی، طبق این انتقاد، امتیاز را به مشتری می‌دهد و یا می خواهد بسیار ریزبین باشد که این امر می‌تواند تاثیر منفی بر اعتبار بگذارد.

منبع: investopedia investopedia

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.