طبقه بندی وام گیرندگان به منظور ارزیابی اعتباری 

برای ارزیابی اعتباری یک وام گیرنده در شرکت‌ها و سامانه‌های اعتبارسنجی اقدامات کیفی و کمی انجام می‌شود. وام دهندگان ممکن است گزارش اعتباری یک وام گیرنده، نمره اعتباری، صورتهای درآمدی و سایر اسناد مربوط به وضعیت مالی وام گیرنده را بررسی کنند. آنها همچنین اطلاعات مربوط به خود وام را در نظر می‌گیرند. روشی که برای ارزیابی اعتباری شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی توسط شرکت‌ها و سامانه‌های اعتبار سنجی انجام می‌شود به روش Five Cs موسوم است. سیستمی است که توسط وام دهندگان برای سنجش اعتبار وام گیرندگان بالقوه، متشکل از مجموعه ای از خصوصیات استفاده می‌شود.

C اول شخصیت (Character) است - که توسط تاریخ اعتبار متقاضی منعکس شده است.

C دوم ظرفیت (Capacity) است — نسبت بدهی به درآمد متقاضی است.

C سوم سرمایه (Capital) است - مقدار پولی که فرد متقاضی دارد.

C چهارم وثیقه (Collateral) است - دارایی که می تواند به عنوان تضمین وام بازپرداخت یا عمل کند.

درجه پنجم شرایط (Conditions) است - هدف وام، میزان در نظر گرفته شده و نرخ بهره غالب است.

1-شخصیت در ارزیابی اعتباری

اولین مورد در ارزیابی اعتباری به شخصیت یا کاراکتر وام گیرنده مربوط می‌شود. اولین C به طور خاص به تاریخ انقضای کارت اعتبار اشاره می‌کند: اعتبار وام گیرنده یا سابقه ثبت بازپرداخت بدهی‌ها. این اطلاعات در گزارش‌های اعتبارسنجی وام گیرنده ظاهر می‌شود. گزارش اعتباری شرکت‌ها و سامانه‌های اعتبار سنجی شامل سه گزارش رسمی دفتر اعتباری است که شامل اطلاعات دقیق درباره میزان وام متقاضی در گذشته، استعلام بانکی و اینکه آیا آنها به موقع وام بازپرداخت کرده‌اند، هستند.

2-ظرفیت در ارزیابی اعتباری

دومین مورد در ارزیابی اعتباری به ظرفیت وام گیرنده بستگی دارد. ظرفیت به توانایی وام گیرنده در بازپرداخت وام را با مقایسه درآمد در برابر بدهی‌های مکرر و ارزیابی نسبت بدهی به درآمد (DTI) وام می‌گیرد. وام دهندگان DTI را با اضافه کردن کل بدهی‌های ماهانه یک وام گیرنده و تقسیم آن براساس درآمد ناخالص ماهانه وام گیرنده محاسبه می کنند. هرچه DTI متقاضی کمتر باشد، شانس واجد شرایط بودن برای دریافت وام جدید بهتر می‌شود.

3-داشتن سرمایه در ارزیابی اعتباری

سومین مورد در ارزیابی اعتباری به داشتن سرمایه لازم برای دریافت وام بستگی دارد. وام دهندگان همچنین هر میزان سرمایه‌ای را که وام گیرنده در قبال یک سرمایه گذاری بالقوه قرار می‌دهد، در نظر می‌گیرند. گزارش اعتباری خوب وام گیرنده احتمال رد شدن در درخواست وام و تسهیلات را کاهش می‌دهد. وام گیرندگانی که در اعتبارسنجی مشخص می‌شود که می‌توانند میزان پیش پرداخت خرید یک خانه را بپردازند، به عنوان مثال، تقاضای دریافت وام آنها آسانتر پذیرفته می‌شود.

4-گذاشتن وثیقه در ارزیابی اعتباری

چهارمین مورد در ارزیابی اعتباری به ارائه وثیقه لازم برای دریافت وام بستگی دارد. وثیقه می‌تواند به وام گیرنده در تضمین وام کمک کند. این وام دهنده را تضمین می‌دهد که اگر وام گیرنده در بازپرداخت وام تعلل کند، وام دهنده می تواند با بازپرداخت وثیقه چیزی را پس بگیرد. غالبا وثیقه‌ای که یک وام گیرنده برای دریافت وام و تسهیلات ارائه می‌دهد، پول است.

5-داشتن شرایط لازم برای ارزیابی اعتباری

آخرین مورد در ارزیابی اعتباری داشتن شرایط لازم برای دریافت وام است. شرایط وام مانند نرخ بهره و مبلغ اصلی آن در تمایل وام دهنده برای تامین رتبه اعتباری وام گیرنده تاثیر می‌گذارد. شرایط می تواند به چگونگی استفاده وام گیرنده از وام و تسهیلات دریافتی بستگی دارد.(برای دریافت ارزیابی اعتباری مشتریان همین حالا اقدام کنید)

منبع: investopedia

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.