استعلام چک برگشتی و معضلات پیش رو این چک ها

گاهی اوقات به دلائل مختلف پس از استعلام چک برگشتی ممکن است با برگشت خوردن یک چک مواجه گردید که معضلات پیش روی خود را در چرخه اقتصادی در پی خواهد داشت. معمولا عمده ترین دلائلی که سبب برگشت زدن چک می شود، به نبودن وجه کافی در حساب یا کافی نبودن آن می باشد. هر چند که دلائل دیگری از جمله: صدور چک از حساب مسدود شده، عدم تطابق امضاء، قلم خوردگی و... از علل چک برگشتی به حساب می آیند. به طور کلی چک برگشتی یک جرم به حساب می آید اما باید در نظر داشت که همه چک های برگشتی قابلیت کیفری شدن را ندارند و بایستی چک کیفری را از چک حقوقی از همدیگر بازشناخت تا شرایط کیفری بودن یک چک با عدم آن را پس از استعلام چک برگشتی به راحتی تشخیص داد.

قابلیت پیگیری چک کیفری پس از استعلام چک برگشتی

در پاره ای از موارد پس از استعلام چک برگشتی، چک مذکور قابلیت کیفری بودن به خود می گیرد و می توان مراتب را در راستای دعاوی خود پیگیری نمایید تا به این منظور بتوانید از صاحب چک برگشتی شکایت خود را علنی سازید. برای این منظور پس از استعلام چک برگشتی دو دوره شش ماهه برای شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بر طبق قانون وجود خواهد داشت که در 6 ماهه نخست پس از استعلام چک برگشتی، دارنده چک می تواند در طول این دوره شش ماهه نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند. چرا که در غیر این صورت دیگر چک قابلیت پیگیری کیفری بودن خود را از دست می دهد. شش ماهه دوم به منظور عدم پرداخت می باشد. بنابراین دارنده چک در صورتی که در طول شش ماهه دوم باز هم پس از استعلام چک برگشتی با عدم موجودی وجه و برگشت خوردن چک مواجه شد؛ طبق چنین شرایطی می تواند برای رسیدگی کیفری پا به محاکم دادگستری نهاده و دعوای خویش را ابراز دارد. 

استعلام چک برگشتی و معضلات پیش رو این چک ها

قابلیت کیفری بودن چک های برگشتی

نکته ای که در این زمینه وجود دارد و دارنده چک حتما می بایست به آن توجه و اهتمام ورزد؛ ذکر این مسئله است که در صورتی که وی در طی مهلت های مقرر شده هیچ گونه اقدامی مبنی بر برگشت خوردن چک مذکور نکند، دیگر شرایط شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک فراهم نخواهد شد و این امکان برای وی سلب خواهد شد. بنابراین می بایست حتما نسبت به زمان های مقرر شده شش ماهه نخست و شش ماهه دوم نسبت به کیفری شدن چک مذکور پس از استعلام چک برگشتی اقدامات لازم را به عمل آورد. 

کیفری شدن یا نشدن انواع چک پس از استعلام چک برگشتی

پس از استعلام چک برگشتی ممکن است که در صورت برگشتن خوردن یک چک، چکی قابلیت کیفری شدن داشته باشد و یا اینکه قابلیت کیفری بودن را دارا نباشد و بایستی به این مسئله دقت نمود. به عنوان مثال: به هنگامی که ثابت شود که چک سفید امضاء شده است و یا اینکه در متن چک علنا قید شده باشد که این چک به منظور تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ در این صورت چک کیفری نخواهد شد. اما در صورتی که دارنده چک پس از استعلام چک برگشتی متوجه عدم موجودی یا ناکافی بودن پول یا وجه نقد صادرکننده چک شد؛ طبق مراحلی که گفته شد؛ ابتدا می بایست چک را برگشت زد و پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک می تواند با در دست داشتن مدارک شناسایی و اصل چک مراتب را در جهت طرح دعوی و شکایت خویش به مراجع قضایی پیگیری نماید. 

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.