رواج استفاده از رتبه اعتباری در سامانه های اعتبارسنجی

همان گونه که می دانید سامانه اعتبار سنجی بر حسب پارامترهای مختلفی تمامی افراد حقیقی و حقوقی را رتبه بندی می کند. به همین منظور ممکن است کسی در سامانه اعتبارسنجی دارای رتبه بسیار خوب و مطلوبی باشد و در عوض شخص دیگری از رتبه اعتباری چندان مطلوبی بهره مند نگردد. رتبه اعتباری هر شخصی نشان دهنده میزان التزام وی به تعهدات خویش می باشد و بانک ها و سایر نهادها بر حسب همین رتبه بندی با افراد برخورد می کنند. حال سوال اینجاست که رواج استفاده از رتبه اعتباری در سامانه اعتبار سنجی به چه منظوری است و آیا این کار دربردارنده فایده ای نیز هست یا اینکه چندان تاثیری در روند اعطای تسهیلات به افراد مختلف حقیقی و حقوقی ندارد؟ در ادامه مطلب به ذکر این نکات و عوامل خواهیم پرداخت تا با جزئیات بیشتری در خدمت شما باشیم.

تاثیر رتبه اعتباری در سامانه اعتبارسنجی در نوع برخورد با افراد

رتبه اعتباری کسب شده هر فرد تاثیر بسزایی در نوع برخورد بانک ها و سایر نهادها با شخص مذکور دارند. تصور کنید که رتبه اعتباری یک فردی با توجه به پارامترهای مشخص شده در سامانه اعتبار سنجی رتبه خیلی بالا و مناسبی نباشد. در این صورت بانک ها با شخص مذکور می بایست چندان رفتار اقتصادی مطلوبی نداشته باشند و در اعطای تسهیلات به وی سخت گیری بیشتری را اعمال کنند و حتی وی را از دریافت تسهیلات به طور کلی محروم سازند. این در حالی است که یک فرد با رتبه اعتباری مناسب در سامانه اعتبارسنجی می تواند یک وجهه اقتصادی مطلوبی را برای خود رقم بزند و رفتار بانک ها و سایر موسسات با وی بسیار مثمر به ثمر باشد.

رواج استفاده از رتبه اعتباری در سامانه های اعتبارسنجی

رواج استفاده از رتبه اعتباری در سامانه های اعتبارسنجی

پارامترهای سامانه اعتبارسنجی کمک به کاهش جرایم مالی

پارامترهایی که در سامانه اعتبار سنجی در نظر گرفته شده است، تا حد بسیار زیادی به کاهش جرایم مالی و بانکی کمک شایان توجهی کرده است. دلیل این مدعی ذکر پارامترهای موجود در سامانه اعتبارسنجی می باشد. به عنوان مثال یکی از پارامترهایی که در این سامانه اعتبار سنجی وجود دارد، ثبت و ضبط کردن جرایم مالی مبنی بر تاخیر و دیرکرد در پرداخت قبوض مختلف افراد به بانک ها و سایر موسسات می باشند. هر چقدر افراد حقیقی و حقوقی نسبت به بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها غافل باشند و آن را دائما به تعویق بیندازند؛ همین امر در رتبه اعتباری آن ها در سامانه اعتبار سنجی تاثیر می گذارد و سبب بالا رفتن رتبه آن ها می گردد. به همین منظور افراد مختلف برای جلوگیری از این امر و برای اینکه رتبه اعتباری خود را بهبود ببخشند؛ سعی در بازپرداخت تمامی بدهی ها و جرایم مالی و بانکی خود در موعد مقرر شده خویش می کنند که این امر تا حد بسیار زیادی در رتبه اعتباری آن ها تاثیر می گذارد. ضمن اینکه علاوه بر بهبود رتبه اعتباری، اجرای این فرآیند سبب کاهش چشمگیر جرایم مالی و بانکی افراد مختلف حقیقی و حقوقی به بانک ها می گردد. بنابراین می توان سامانه اعتبار سنجی را سامانه ای موفق و کارآمد در کاهش جرایم مالی و بانکی به شمار آورد که با قوانینی که در این سامانه ها وجود دارد، تمامی افراد را مجاب به بازپرداخت بدهی ها و جرایم مختلف خود به بانک ها و سایر نهادها نموده اند که این امر را می توان یک جرقه ای مثبت در سطح کشور دانست و همه افراد را تشویق به بازپرداخت بدهی ها و جرایم مالی خود به بانک ها نمود.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.