چک برگشتی

چک برگشتی معضلی بسیار بزرگ بر سر راه معامله گران در بازار به شمار می آید معضل بسیار و همچنان نیز علی رغم کاهش صدور آن باز هم با مشکل چک برگشتی دست و پنجه نرم می کنیم. برای جلوگیری از این معضل بانک مرکزی ایران و نیز کشورهای دیگر تدابیری اندیشیده و قوانینی برای کاهش چک برگشتی وضع کرده اند که بر این اساس بتوانند تا حد بسیار زیادی به چرخه اقتصادی کشور خود کمک کنند. در ادامه این مطلب برآنیم تا با قوانین مربوط به چک برگشتی در ایران با سایر کشورها سخن به میان آوریم تا از این رهگذر مقایسه ای بین قوانین داخلی کشور خودمان با سایر کشورهای جهان داشته باشیم. چرا که هر کشوری برای جلوگیری از این معضل در چرخه اقتصادی خود قوانین مخصوص به خود را وضع کرده اند

قوانین چک برگشتی در ایران

چک برگشتی در ایران در گذشته های نه چندان دور بسیار رقم بالایی را برای خود ثبت کرده بودند. امری که نگرانی بانک مرکزی را به همراه داشت تا با صدور قوانینی روز به روز از صدور چک برگشتی جلوگیری به عمل آورد. بنابراین با اصلاحات جدیدی که در خصوص قانون چک برگشتی در ایران صورت گرفت؛ می توان گفت سال 1398 توام با کاهش شدید و قابل ملاحظه چک برگشتی شد. بر حسب قوانینی جدیدی که در این راستا نگاشته شده است؛ پیگیری چک برگشتی با روند رو به رشدی نسبت به قبل صورت می گیرد و نیز تامین پول درج شده در چک از محل سایر حساب های بانکی صادرکننده چک فراهم آمده است تا به این منظور در حد توان چک برگشتی را بتوان کم کرد. آمارها در سال 98 حاکی از آن است که حدود 40 درصد از چک برگشتی بنا بر قوانین اصلاحیه جدید کم شده است که نشان دهنده موفقیت و آخرین نفس کشیدن های چک برگشتی در ایران می باشد

چک برگشتی

چک برگشتی

چک برگشتی در سایر کشورهای جهان و مقایسه آن با ایران

در سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه یافته چک برگشتی به مانند کشور ما نیست که هر سال روند رو به رشد تری نسبت به سال قبل داشته باشد. کشورهای توسعه یافته در همان ابتدای امر به اقتصاد کشور خود و به رکود حاکم بر بخش تولید و نیز بهبود فضای کسب و کار و... توجه و اهتمام ویژه ای قائل بوده اند و همواره با قوانینی که وضع کرده اند؛ باعث از صدور هر گونه چک برگشتی جلوگیری به عمل آورده اند.

اگر بخواهیم چک برگشتی در کشورهای توسعه یافته را با ایران مقایسه کنیم؛ می بایست اذعان داشت که چک در کشورهای توسعه یافته به مانند پول نقد به شمار می آید چرا که فورا تمامی چک ها در زمان قید شده پاس می گردند. این در حالی است که چک در کشور ما وسیله ای است که خلا کمبود نقدینگی را در کوتاه مدت پر می کند. بر همین اساس شد که سیاست های ایران در خصوص چک برگشتی به یکباره تغییر یافت و با اصلاحاتی که در خصوص چک برگشتی جدیدا صورت گرفته است؛ توانسته اند تا حد قابل ملاحظه ای از چک برگشتی کم کنند که این امر نشانه های خوبی برای اقتصاد کشورمان در پی دارد. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته و بزرگ سالیان پیش به این نقطه رسیده اند و به این امور توجه شایای داشته اند.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.