سامانه اعتبار سنجی

سامانه اعتبارسنجی از گذشته تاکنون در سطح جهانی وجود داشته اند با این تفاوت که سال به سال به پارامترهای آن افزوده می شود تا در این بین بتوان با سیستمی سخت گیرانه تر نتایجی قطعی تر را برای بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری به ارمغان آورد. این سامانه اعتبار سنجی با هدف پایین آوردن سطح نکول و یا ریسک در معاملات اقتصادی در طی سالیان متوالی توانسته اند با ارائه راهکارهایی تا حد امکان به فعالیت های خویش ادامه بدهند و روز به روز با دستورالعمل های جدید سعی در کاهش چک های برگشتی و نیز بدهی های بالا آمده و یا تاخیر در روند پرداختی معاملات مختلف کرده اند. بنابراین در ادامه مطلب بنا نهاده ایم تا مروری بر سیر تاریخی سامانه اعتبار سنجیدر دنیا از بدو ظهور این گونه از سامانه ها تا به هم اکنون داشته باشیم. پس با ما همراه باشید.

سامانه اعتبار سنجی

سامانه اعتبارسنجی

سیر تاریخی سامانه اعتبارسنجی از بدو ظهور تا به کنون

سامانه اعتبار سنجی در دنیا از دیرباز وجود داشته است. شاید قدیمی ترین سامانه اعتبارسنجی در دنیا در سال 1787تاسیس گشته باشد که در این سال تا سال 1914 رفته رفته پایه های سامانه اعتبار سنجی شکل گرفت و سال به سال بر حسب تجربه به پارامترهای آن افزوده می گردید. این گونه از سامانه ها بر حسب کیفیت در اجرای کار خویش و نیز بالا بردن امنیت و اعتبار طرفین قرارداد پیش از اجرای هر گونه معامله ای تاسیس شده اند. آنچه واضح و مبرهن است؛ ذکر این مسئله است که سامانه اعتبار سنجی در ابتدای امر پیش از سال 1912 اولین ملاک ها و معیارهای 12 گانه ای را برای ارزیابی و سنجش اعتبار افراد در نظر گرفته بودند و در سال 1913 سرانجام اولین فهرست اعتبارسنجی به صورت کامل منتشر گردید. این سامانه ها در پی سالها با تغییرات بسیار اساسی و بنیادینی رو به رو شده است که به طور کلی پارامترهای گذشته به باد فراموشی سپرده شده اند و دستورالعمل های جدید سال به سال به آن ها افزوده گردید است. به عنوان مثال می توان به تغییرات اساسی سامانه اعتبار سنجی در بین سال های 1914 تا 1935 توجه کرد که اساس این سامانه ها به طور کلی و زیربنایی تغییر یافت. به همین منظور هر دوره ای اساس دوره های پیشین را به طور کلی از بین می بردند و با تغییراتی که در سامانه اعتبار سنجی به وجود می آورند؛ نقص های گذشته را از بین می بردند تا با ریشه کن کردن تغییرات گذشته، بتوانند به نوعی دیگر جلوی چک های برگشتی و بدهی های بالا آمده را بگیرند.

سامانه اعتبار سنجی از سال 1981 تاکنون

سامانه اعتبارسنجی از سال 1981 تاکنون با تغییرات بنیادین نسبت به گذشته به عمده فعالیت های خویش ادامه داده اند. در طی این سال ها تقریبا سامانه اعتبار سنجی در اکثر کشورها روی کار آمده و آن را اجراء می نمودند. اگر نگاهی به سامانه اعتبار سنجی در طی بدو ظهور این سامانه ها تا به کنون انداخته شود؛ به خوبی می توان این تغییرات را لمس نمود. بنابراین سال های اخیر را می توان از جمله پر تنش ترین سال های پیش روی سامانه اعتبار سنجی به حساب آورد. چرا که در طی این سال ها، این دسته از سامانه ها با تغییرات بسیار چشمگیر زیادی مواجه گشته اند که هر یک از آن ها در پیشبرد هدف پایین آمدن بدهی ها و افزایش اعتماد و اعتبار طرفین قرارداد نسبت به همدیگر بوده است.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.