آینده کاری سامانه اعتبارسنجی درایران

با توجه به تعداد مشتریان و متقاضیان زیادی که امروزه به بانک ها و سایر نهادهای مربوطه برای دریافت تسهیلات و وام های مختلف مراجعه می کنند؛ می بایست ساز و کارهای مختلفی در نظر گرفته شود تا به این منظور بتوان آمار دقیق تری در خصوص رتبه بندی آنان و نیز اعتبار یک فرد حقیقی و حقوقی در نزد این نهاد ها و بانک ها در پیش گرفت. به همین منظور با توجه به سخت گیری هایی که در کشورهای مختلف جهان در خصوص سامانه اعتبار سنجی صورت می گیرد، پیش بینی می شود که آینده کاری سامانه اعتبارسنجی در ایران نیز رو به سمت این سخت گیری ها رود تا به این منظور بتوان ملاک ها و معیارها مختلف زیادی را در روند اعتبارسنجی افراد مختلف حقیقی و حقوقی در نظر گرفت. ایجاد این معیارهای ریزبینانه اطمینان حاصل بانک ها و نهادها را از میزان وفاداری مشتریان خویش به خودشان منضبط تر می کنند. بنابراین اگر بخواهیم آینده کاری سامانه اعتبارسنجی در ایران را به نوعی پیش بینی کنیم؛ در ابتدا لازم می آید که نگاهی به معیارهای حال حاضر این سامانه ها در ایران و در کشورهای توسعه یافته بیندازیم و پس از آن کم کاری ها و کاستی های سامانه اعتبارسنجی را در کشور خودمان با توجه به قیاس قرار دادن این سامانه ها مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. در ادامه به این مسائل دقیق تر پرداخته می شود.

آینده کاری سامانه اعتبار سنجی در ایران

سامانه اعتبارسنجی

سامانه اعتبار سنجی( سایت اعتبارسنجی ) در ایران در حال حاضر

در حال حاضر سامانه اعتبارسنجی در ایران برای رتبه بندی افراد حقیقی و حقوقی به ملاک هایی از جمله: پرداخت اقساط وام های خود به بانک ها، نحوه قراردادهای معاملاتی این افراد وجودو یا عدم وجود چک برگشتی در شبکه بانکی ، ضمانتهایی که شخص برای افراد و شرکتها انجام داده است و... متمرکز هستند. و پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور به این ملاک ها افزوده شود و جریمه موتور سیکلت و ماشین و حتی چگونگی پرداخت آن در چه ساعت و زمانی به طور دقیق تر لحاظ گردد. تا به این منظور بتوان خوش حساب بودن و یا بدحساب بودن افراد حقیقی و حقوقی را بر حسب فاکتورهای ریزبینانه تری مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. این در حالی است که هم اکنون کسی ارزش سامانه های اعتبارسنجی در ایران را کتمان نمی کند ولی با این حال به طور قطع به یقین نیز نمی توان به میزان رتبه بندی افراد حقیقی و حقوقی تکیه کرد. به این منظور که کسی که رتبه اعتباری خوبی دارد، ممکن است به یکباره نسبت به پرداخت بدهی های خود غفلت ورزیده و برعکس کسی که رتبه اعتباری چندان مناسب و مطلوبی ندارد، ممکن است در بازپرداخت بدهی های خود میزان وفاداری و التزام خویش را به بانک ها و سایر موسسات نشان دهد. بنابراین علاوه بر رتبه بایستی به فاکتورهای دیگری نیز توجه گردد. در این بین اگر سیستم سامانه های اعتبارسنجی کمی سخت گیرانه تر عمل کنند، آمارهای دقیق تری استنتاج می شود که می توان با اطمینان حاصل نمودن بیشتری به فردی از میان افراد حقیقی و حقوقی تسهیلات مختلفی را بخشید.

در حال مقوله اعتبار سنجی بانکی توسط سامانه اعتبارسنجی در ایران برخلاف کشورهای اروپایی در ابتدای راه خود قرارداشته و رفته رفته رجوع اعتبار دهندگان به به این سامانه در چند سال آینده رو به افزایش خواهد داشت . فرهنگ ایجاد شفافیت مالی در زمان معاملات به سرعت در ایران رو به افزایش بوده لذا پیش بینی می شود که کاربران این سامانه روزبه روز به شدت افزایش یابد.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.