معرفی انواع طرح‌های ارائه تسهیلات و وام بانک آینده

وام بانک آینده ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خود را دارد. بانک آینده یکی از بانک‌های معتبر و شناخته شده ایرانی در دنیا است. تنوع طرح‌های اعطای وام و تسهیلات این بانک توجه عده زیادی از افراد را برای استفاده از آنها جلب کرده است. برای بررسی انواع وام‌های بانک آینده و استعلام تسهیلات آن می‌توانید به سایت بانک آینده مراجعه کنید. بانک آینده برای اعطای هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اقدام به دریافت گزارش اعتبار سنجی از هر مشتری می‌کند. در ادامه این مقاله انواع طرح‌های اعطای تسهیلات و وام بانک آینده معرفی و بررسی خواهد شد.

1-معرفی طرح کارا برای ارائه تسهیلات و وام بانک آینده

برای مشتریان حقیقی بر اساس این طرح می‌توان تا سقف 5 میلیارد ریال و برای مشتریان حقوقی تا سقف 20 میلیارد ریال وام بانک آینده دریافت کرد. حداقل مدت بازپرداخت اقساط این طرح 12 ماه و حداکثر آن 60 ماه است. نرخ سود تسهیلات این طرح به صورت سالیانه 6 درصد محاسبه می‌شود. حداقل دوره میانگین‌گیری برای بهره بردن از امتیازات این طرح 3 ماه و ضریب پرداخت حداقل 50 درصد مبلغ متوسط حساب است. هر ماه به دوره میانگین‌گیری اضافه شود، 4 قسط به تعداد اقساط و 20 درصد به ضریب پرداخت تسهیلات اضافه خواهد شد.

2-معرفی طرح متخصصان برای ارائه تسهیلات و وام بانک آینده

 این طرح تسهیلات و وام بانک آینده برای افراد متخصص در نظر گرفته شده است. در ادامه جزئیات و خصوصیات این طرح به تفکیک معرفی خواهد شد.

در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه مبلغ 500 میلیون ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 5 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار پزشکان و دندانپزشکان متخصص و فوق تخصص مبلغ 5 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 10 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار پزشکان عمومی مبلغ 1 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 5 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار دندانپزشکان عمومی مبلغ 1 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 5 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار دامپزشکان عمومی مبلغ 1 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 5 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار داروسازان (داروخانه‌ها) مبلغ 1 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 10 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار کارشناسان علوم آزمایشگاهی مبلغ 3 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 10 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار رادیولوژیست‌ها (پزشکان و دندانپزشکی) مبلغ 3 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 5 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار سایر رشته‌های مربوطه (پیراپزشکی، مامایی و ...) مبلغ 1 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 5 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار وکلا و سردفتران رسمی مبلغ 500 میلیون ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 5 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.
در این طرح برای کمک به خرید تجهیزات، لوازم و وسایل کار مهندسان (ساختمان و عمران) مبلغ 500 میلیون ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه و برای خرید مطب یا محل کار مبلغ 3 میلیارد ریال با مدت بازپرداخت اقساط حداکثر 60 ماه تسهیلات ارائه می‌شود.

 معرفی انواع طرح‌های ارائه تسهیلات و وام بانک آینده

3-معرفی طرح ارزش برای ارائه تسهیلات و وام بانک آینده

این طرح تسهیلات و وام بانک آینده برای افراد دارای حساب قرض الحسنه جاری این بانک طراحی شده است. البته فرد متقاضی باید معادل مبلغ تسهیلات دارای میانگین حساب 4 ماهه باشد. این طرح دارای اقساط بازپرداخت وام 36 ماهه است.

افراد می‌توانند تا سقف 80 میلیون ریال برای خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی از این تسهیلات استفاده کنند.
افراد می‌توانند تا سقف 150 میلیون ریال برای خرید خودرو ایرانی از این تسهیلات استفاده کنند.
افراد می‌توانند تا سقف 100 میلیون ریال برای تعمیر مسکن خود تسهیلات جعاله بگیرند.

4-معرفی طرح توانا برای ارائه تسهیلات و وام بانک آینده

این طرح ارائه تسهیلات و وام بانک آینده برای کارکنان و نیروی انسانی سازمان‌ها، شرکت‌ها و اداراتی که نزد این بانک دارای حساب قرض الحسنه هستند، جاری طراحی شده است. سقف ارائه تسهیلات این طرح برای هر نفر 500 میلیون ریال با اقساط 36 الی 60 ماهه و با نرخ 7 الی 10 درصد است.

5-معرفی بسته اعتباری زندگی برای ارائه تسهیلات و وام بانک آینده

این طرح تسهیلات و وام بانک آینده به منظور کمک هزینه تکمیل مسکن یا محل کار و بازسازی آن، کمک هزینه‌ی خرید خودرو داخلی و کمک هزینه‌ی خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی طراحی شده است.

جزئیات و خصوصیات کمک هزینه تکمیل مسکن یا محل کار و بازسازی آن در بسته اعتباری زندگی

سقف تسهیلات برای افراد حقیقی مبلغ 600 میلیون ریال، نوع بازپرداخت اقساطی و حداکثر تعداد اقساط آن 36 ماه است. سقف تسهیلات برای افراد حقوقی مبلغ 1 میلیارد ریال، نوع بازپرداخت اقساطی و حداکثر تعداد اقساط آن 36 ماه است.

جزئیات و خصوصیات کمک هزینه خرید خودرو داخلی در بسته اعتباری زندگی

سقف تسهیلات برای افراد حقیقی مبلغ 500 میلیون ریال، نوع بازپرداخت اقساطی و حداکثر تعداد اقساط آن 36 ماه است.

جزئیات و خصوصیات کمک هزینه خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی در بسته اعتباری زندگی

سقف تسهیلات برای افراد حقیقی مبلغ 250 میلیون ریال، نوع بازپرداخت اقساطی و حداکثر تعداد اقساط آن 36 ماه است.

منبع: ba24

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

فرزانه نوشت : 1402/05/22
سلام وقت بخیر میخواستم بدونم من حساب آینده ساز بانک آینده دارم آیا به این حسابم وام تعلق میگیره اگه میگیره چقدر ممنون میشم.راهنماییم کنید
پاسخ
محمدنورعلیئی نوشت : 1401/02/03
من برای خریدخانه وام ۱۰۰میلیونی میخوام
پاسخ
آیس نوشت : 1401/02/03
محمد عزیز، برای دریافت وام و شرایط وام از بانک خودتان باید سوال کنید. این موضوع با توجه به سیاست های هر بانک می تواند متفاوت باشد.
علی اصلانی نوشت : 1400/10/23
سلام ،درخواست وام به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان هستم لطفا راهنمایی کنید
پاسخ
آیس نوشت : 1400/10/23
علی عزیز، برای دریافت وام و شرایط وام از بانک خودتان باید سوال کنید. این موضوع با توجه به سیاست های هر بانک می تواند متفاوت باشد.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.