مطالبات بانکی و انواع آن

در این بخش برآنیم تا به سررسید اقساط بانک و میزان اخذ سود بانک ها از اقساط سررسید گذشته است. به واقع می خواهیم در ادامه مطلب ابتدای امر اقساط سررسید بانک را توضیح دهیم و پس از آشنایی اولیه که در این خصوص صورت گرفت، به این سوال پاسخ دهیم که بانک ها از اقساط سررسید گذشته چه مقدار سود می گیرند؟ شاید پاسخ به این سوال و نکات و اطلاعات در این زمینه از جمله سوالات و ابهامات ذهن هر یک از شما باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد برای آنکه به پاسخی شفاف در این خصوص دست یابید و به نکات و اطلاعات در مورد اقساط سررسید بانک بیشتر آشنا شوید؛ تا پایان با ما همراه باشید.

پیش از اینکه در خصوص اقساط سررسید بانک ها بحث کنیم؛ لازم می آید که در مورد مطالبات بانکی بحثی به میان آید. چرا که اقساط سررسید گذشته همچون مطالبات معوق و مشکوک الوصول جزء مطالبات بانکی به شمار می آیند. پس با توجه به اینکه در این جا روی سخن ما عوام مردم هستند، بحث را در ابتداء به صورت کلی شروع می کنیم تا در نهایت غرق در جزئیات آن گردیم و تمامی نکات و اطلاعات لازم را در این باره بازگو نماییم. مطالبات بانکی شامل تمامی تسهیلات اعطایی بانک ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاری موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های پرداخت شده، پیش پرداخت خرید اموال معاملات، تمامی اموال خریداری شده در عقود مختلف، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین که تماما از مطالبات ریالی هستند و نیز برخی از مطالبات ارزی بانک ها که شامل: تمامی تسهیلات بانکی از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه صادراتی و نیز به طور کلی تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده آن متعهد و مقید می گردد که بازپرداخت آن را به صورت ارزی صورت بخشد. تمامی مطالبات یاد شده که به صورت ریالی و ارزی بودند، از جمله مطالبات بانکی محسوب می شوند که دریافت کننده آن ها می بایست در موعد مقرر شده اقدام به پرداخت مطالبات خود به بانک ها نماید. اما در صورتی که مطالبات خود را در سر وقت مقرر شده خویش بپردازد، ممکن است شامل جریمه گردد. مطالبات بانکی به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که در این مختصر به شرح و توضیح یکی از آن موارد پنج گانه می پردازیم تا با اقساط سررسید گذشته به عنوان یکی از انواع مطالبات بانکی بیش از پیش آشنا گردیم.

اقساط سررسید گذشته نوعی مطالبه بانکی

اقساط سررسید گذشته یکی از مطالبات بانکی است که اگر بخواهیم این اصطلاح بانکی را تعریف کنیم، می توان گفت کلیه مطالباتی که بیشتر از 2 ماه و کمتر از 6 ماه از تاریخ سررسید آن ها گذشته باشد را اقساط سررسید گذشته می گویند. بنابراین چنین مطالباتی که بانک ها از مشتریان خود می خواهند و با تاخیر دو تا 6 ماهه رو به رو گشته اند را اقساط سررسید بانک می گویند. حال سوال اینجاست که عکس العمل بانک ها در قبال سررسید اقساط بانکی چیست و برای این منظور باید چه کرد؟ یا به تعبیری بهتر بانک ها از اقساط سررسید گذشته چقدر سود می گیرند؟ در ادامه به این مسئله خواهیم پرداخت.

مطالبات بانکی و انواع آن

انواع مطالبات بانکی

عکس العمل بانک ها در قبال اقساط سررسید گذشته

پس از اینکه افراد حقیقی و حقوقی نسبت به بازپرداخت مطالبات خود به بانک ها با تاخیر 2 تا 6 ماهه رو به رو شدند و به اصطلاح بانکی با اقساط سررسید گذشته مواجهه گشتند، بانک ها در قبال آن 6 درصد سود بعلاوه سود تسهیلات از آن ها می گیرد تا به این منظور افراد مختلف به علت عدم بازپرداخت بدهی های خود به بانک و نپرداختن مطالبات بانکی در موعد مقرر خویش جریمه آن را نیز بایستی پرداخت کنند. پس به این منظور مشخص شد که سود عاید شده بانک ها در قبال اقساط سررسید برابر با 6 درصد می باشد که این مبلغ با سود تسهیلات اعطاء شده، جمع می شود تا در نهایت جریمه کلی فرد حقیقی و حقوقی در قبال اقساط سررسید گذشته اش مشخص گردد.

سود پس از اقساط سررسید گذشته

برای روشن تر شدن مطلب به سود عاید شده پس از اقساط سررسید گذشته توسط بانک ها می پردازیم. این سود، به سودی اطلاق می گردد که گریبان گیر مشتری بانکی می گردد که طی توافقات اولیه در خصوص قرارداد روزهای پس از سررسید وام بین طرفین صورت پذیرفته است و مشتری اقدامی در جهت پرداخت آن در چارچوب زمانی آن نکرده است. لذا می بایست جریمه تاخیر آن را بپردازد. این جریمه همان گونه که گفتیم، شش درصد می باشد. در ادامه به ذکر یک مثال در این زمینه می پردازیم تا مطلب راحت تر در ذهن ها بماند.

تصور کنید یک شخص حقیقی یا حقوقی بر حسب قرارداد فروش اقساطی، با مراجعه به بانک اقدام به دریافت تسهیلات خرید وسایل و تاسیسات کشاورزی کرده است. قرارداد مذکور یک ساله و از نوع مضاربه تضمینی با سود 12 درصدی بین طرفین تهیه و تنظیم گشته است. تحت چنین شرایطی اگر مبلغ تسهیلات 50 میلیون ریال باشد، سود یک ساله آن برابر با 6 میلیون ریال خواهد بود. در این صورت اگر دریافت کننده وام در طی 2 سال پس از سررسید اقساط بانک هیچ گونه پرداختی در جهت وام خود نداشته باشد و مبلغی را به بانک نپردازد، اگر دادخواست مطالبه علیه وی صورت پذیرد، شخص مذکور می بایست به ازای هر سال مبلغی معادل 6 میلیون ریال و به ازای 2 سال دیرکرد نیز مبلغ 12 میلیون ریال را به عنوان سود پس از سررسید اقساط بانک پرداخت کند. به طور کلی با در نظر گرفتن یک سال بازپرداخت وام، می بایست مبلغ 18میلیون ریال را به عنوان سود و سود پس از سررسید به بانک پرداخت نماید. این  مبالغ جدای از خسارت دیرکرد 6 درصدی اهل بدهی پرداخت نشده تا تاریخ سررسید است که تا تسویه کامل 2 ساله معادل 6 میلیون ریال برای وی محسوب می گردد. بنابراین اصل بدهی 50 میلیون ریال است و سود یک ساله تسهیلات بانکی تا زمان سررسید نیز به صورت 50.000.000×%12  در نظر گرفته می شود که معادل 6.000.000  ریال می باشد. سود پس از سررسید تا تاریخ تسویه نیز ظرف مدت دو سال 6.000.000×2  می باشد که معادل 1.200.000  ریال می باشد. خسارت دیرکرد با سود 6 درصدی نیز2×50.000.000×6%  معادل 6.000.000 ریال می باشد. در مجموع با جمع بندی نهایی کل بدهی و خسارت شخص مذکور ملزم است که مبلغی معادل 74.000.000 ریال را به بانک پرداخت نماید. با دریافت گزارش اعتبارسنجی، می توانید لیستی از تمامی اقساط سررسید گذشته خودتان و افرادی که ضامن آنها شده اید را دریافت کنید.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اعتبارسنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.