در حال بارگذاری

۱- گزارش اعتباری کامل

این نوع گزارش دارای اطلاعاتی کامل مربوط به گزارش رتبه اعتباری است که اطلاعاتی نظیر: رتبه اعتباری، اطلاعات هویتی، سابقه رفتار مالی از هشت سال تا یک ماه گذشته در آن نمایش داده می‌شود

۲-گزارش اعتباری دارای اطلاعات هویتی، سابقه رفتار مالی، بدون نمره منفی

این گزارش مربوط به افرادی است که اطلاعات هویتی ایشان در بانک مرکزی ذخیره شده و به همراه سابقه رفتار مالی ایشان نمایش داده می‌شود اما به دلیل اینکه در یک سال گذشته هیچ‌گونه فعالیت مالی در شبکه بانکی نداشته‌اند دارای رتبه اعتباری نمی‌باشند.

۳-گزارش اعتباری دارای اطلاعات هویتی، بدون هیچگونه سابقه رفتار مالی

این گزارش مربوط به افرادی است که در شبکه بانکی هیچ گونه رفتار مالی‌ای از قبیل چک، وام و ... نداشته‌اند ولی اطلاعات هویتی ایشان در بانک مرکزی ذخیره شده است.

۴-گزارش اعتباری دارای اطلاعات هویتی، بدون هیچگونه سابقه رفتار مالی

این گزارش مربوط به افرادی است که در شبکه بانکی هیچ گونه رفتار مالی‌ای از قبیل چک، وام و ... نداشته‌اند ولی اطلاعات هویتی ایشان در بانک مرکزی ذخیره شده است.

متقاضی محترم(با شماره ملی 1000000000)، شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.
١- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.
٢- از سال ١٣۹۰ تاکنون فاقد سابقه چک برگشتی نزد سامانه اعتبارسنجی می باشید.
٣- از سال ١٣٨٨ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
۴- از سال ١٣٨٨ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
۵- از سوی سازمان امور مالیاتی، سازمان گمرک، صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت سابقه منفی برای شما نزد سامانه اعتبارسنجی اعلام نشده است.
۶- آمار استعلام انجام شده در خصوص شما از سامانه اعتبارسنجی به شرح جدول ذیل می باشد.
آماراستعلام
اعتباردهنده یک ماه اخير یک سال اخير
اعداد مقابل هریک از مجموعه های بانک، واسپاری(لیزینگ)، بیمه، صندوق و سایر در جدول بالا بیانگر تعداد استعلامهای انجام شده در بازه یک ماه و یک سال اخیر می باشد. به عنوان مثال اگر در ستون یک ماه اخیر برای بانک عدد 3 لحاظ شده باشد نشان دهنده این است که بانکهای عضو سامانه در یک ماه اخیر 3 بار استعلام نموده اند.
توضیح
ضمنا به اطلاع می رساند اشخاصی که سوابق اعتباری مثبت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند، برای آنان نمره اعتباری محاسبه می گردد و اشخاص می توانند با کسب نمره اعتباری مثبت ، اهلیت اعتباری خود را افزایش دهند.