۱- گزارش اعتباری کامل

این نوع گزارش دارای اطلاعاتی کامل مربوط به گزارش رتبه اعتباری است که اطلاعاتی نظیر: رتبه اعتباری، اطلاعات هویتی، سابقه رفتار مالی از هشت سال تا یک ماه گذشته در آن نمایش داده می‌شود

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: نمونه نمونه تاریخ تولد: 1301/01/01
نام پدر: نمونه جنسیت: مرد
کد ملی: 1000000000 محل تولد: ابادان
وضعیت تاهل:
آدرس و تماس
تلفن:
تلفن همراه: -
آدرس دائمی:
رتبه اعتباری
B2
امتیاز اعتباری شما

تعلق شماره همراه 090-000-0000 به نام نام تستی نام خانوادگی تستی به شماره ملی 0000000000 در شبکه مخابراتی تایید شده است.

لوگو تایید شماره همراه
توصیف
توصیف رتبه : - - خوب
دلایل کسب امتیاز :
اطلاعات مشتری در پایگاه داده وجود دارد اما فاقد قرارداد می باشد‫
نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره یک نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره دو نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره سه
خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص
جمع مبلغ بدهی ها تعداد قراردادها وضعیت اقساط
سررسید نشده 0 در جریان 0 تعداد اقساط باقیمانده 0
سررسید شده پرداخت نشده 0 خاتمه یافته 1 متوسط مبلغ قسط هر ماه 0
خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص (ضامن)
جمع مبلغ بدهی ها تعداد قراردادها وضعیت اقساط
سررسید نشده 0 در جریان 1 تعداد اقساط باقیمانده 0
سررسید شده پرداخت نشده 0 خاتمه یافته 3 متوسط مبلغ قسط هر ماه 0
وضعیت منفی و آمار استعلام
نوع اعتباردهنده تعداد استعلام یک ماه اخیر تعداد استعلام یک سال اخیر تعداد وضعیت منفی فعلی شخص تعداد وضعیت منفی فعلی قراردادها
بانک 3 80 0 0
صندوق 0 0 0 0
بیمه 0 0 0 0
واسپاری 0 0 0 0
سایر 14 295 0 0
جمع 17 375 0 0
اطلاعات خلاصه مرتبط با قراردادها
اعتبار دهنده ارز تعداد قراردادهای در جریان تعداد قراردادهای خاتمه یافته مبلغ سررسید نشده(ریال) مبلغ سررسید شده پرداخت نشده(ریال)
لوگو بانک بانک مسکنبانک مسکن ریال 0 1 0 0
جمع ریال 0 1 0 0
خلاصه سابقه وضعیت منفی قراردادها
اعتبار دهنده تاریخ اعلام وضعیت وضعیت منفی قرارداد
جزییات مربوط به قراردادهای در جریان و خاتمه یافته
ضمانت های در جریان
لوگو بانک بانک سامان وضعیت قرارداد : در جریان فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 1,715,000,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1398/03/07 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1398/12/29 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی // تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
قراردادهای خاتمه یافته
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته به درخواست مشتری فاقد وضعیت منفی
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص اصلی مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 288,729,617 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک مسکن واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 2,374,000
تاریخ شروع 1387/02/09 نوع قرارداد با بانک فروش اقساطی تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 120
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1397/02/08 هدف از دریافت تسهیلات سایر مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت رسید بانکی
تاریخ اتمام حقیقی 1390/09/06 تاریخ اعلام وضعیت 1394/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت ماهانه
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 810,000,000 ریال
ضمانت های خاتمه یافته
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته به درخواست مشتری فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 1000000000)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 89,844,874 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک ملت واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1390/07/30 نوع قرارداد با بانک مشارکت مدنی تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 36
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1393/07/29 هدف از دریافت تسهیلات خرید لوازم مصرفی مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت حساب جاری
تاریخ اتمام حقیقی 1393/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1393/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت پرداخت در پایان قرارداد
نوع وثیقه ارزش وثیقه
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته مطابق قرارداد فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 503,550,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1134/10/11 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1134/10/11 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی 1398/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 521,174,250 ریال
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته مطابق قرارداد فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 80,000,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1134/10/11 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1134/10/11 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی 1398/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 72,000,000 ریال
توضیح
ضمنا به اطلاع می رساند اشخاصی که سوابق اعتباری مثبت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند، برای آنان نمره اعتباری محاسبه می گردد و اشخاص می توانند با کسب نمره اعتباری مثبت ، اهلیت اعتباری خود را افزایش دهند.

۲-گزارش اعتباری دارای اطلاعات هویتی، سابقه رفتار مالی، بدون نمره منفی

این گزارش مربوط به افرادی است که اطلاعات هویتی ایشان در بانک مرکزی ذخیره شده و به همراه سابقه رفتار مالی ایشان نمایش داده می‌شود اما به دلیل اینکه در یک سال گذشته هیچ‌گونه فعالیت مالی در شبکه بانکی نداشته‌اند دارای رتبه اعتباری نمی‌باشند.

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: نمونه نمونه تاریخ تولد: 1301/01/01
نام پدر: نمونه جنسیت: -
کد ملی: 1000000000 محل تولد:
وضعیت تاهل:
آدرس و تماس
تلفن:
تلفن همراه: -
آدرس دائمی:
متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.
گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزییات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیرمستقیم از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.

تعلق شماره همراه 090-000-0000 به نام نام تستی نام خانوادگی تستی به شماره ملی 0000000000 در شبکه مخابراتی تایید شده است.

لوگو تایید شماره همراه
نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره یک نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره دو نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره سه
خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص
جمع مبلغ بدهی ها تعداد قراردادها وضعیت اقساط
سررسید نشده 0 در جریان 0 تعداد اقساط باقیمانده 0
سررسید شده پرداخت نشده 0 خاتمه یافته 1 متوسط مبلغ قسط هر ماه 0
خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص (ضامن)
جمع مبلغ بدهی ها تعداد قراردادها وضعیت اقساط
سررسید نشده 0 در جریان 1 تعداد اقساط باقیمانده 0
سررسید شده پرداخت نشده 0 خاتمه یافته 3 متوسط مبلغ قسط هر ماه 0
وضعیت منفی و آمار استعلام
نوع اعتباردهنده تعداد استعلام یک ماه اخیر تعداد استعلام یک سال اخیر تعداد وضعیت منفی فعلی شخص تعداد وضعیت منفی فعلی قراردادها
بانک 3 80 0 0
صندوق 0 0 0 0
بیمه 0 0 0 0
واسپاری 0 0 0 0
سایر 14 295 0 0
جمع 17 375 0 0
اطلاعات خلاصه مرتبط با قراردادها
اعتبار دهنده ارز تعداد قراردادهای در جریان تعداد قراردادهای خاتمه یافته مبلغ سررسید نشده(ریال) مبلغ سررسید شده پرداخت نشده(ریال)
لوگو بانک بانک مسکنبانک مسکن ریال 0 1 0 0
جمع ریال 0 1 0 0
خلاصه سابقه وضعیت منفی قراردادها
اعتبار دهنده تاریخ اعلام وضعیت وضعیت منفی قرارداد
جزییات مربوط به قراردادهای در جریان و خاتمه یافته
ضمانت های در جریان
لوگو بانک بانک سامان وضعیت قرارداد : در جریان فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 1,715,000,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1398/03/07 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1398/12/29 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی // تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
قراردادهای خاتمه یافته
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته به درخواست مشتری فاقد وضعیت منفی
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص اصلی مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 288,729,617 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک مسکن واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 2,374,000
تاریخ شروع 1387/02/09 نوع قرارداد با بانک فروش اقساطی تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 120
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1397/02/08 هدف از دریافت تسهیلات سایر مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت رسید بانکی
تاریخ اتمام حقیقی 1390/09/06 تاریخ اعلام وضعیت 1394/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت ماهانه
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 810,000,000 ریال
ضمانت های خاتمه یافته
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته به درخواست مشتری فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 0067533132)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 89,844,874 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک ملت واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1390/07/30 نوع قرارداد با بانک مشارکت مدنی تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 36
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1393/07/29 هدف از دریافت تسهیلات خرید لوازم مصرفی مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت حساب جاری
تاریخ اتمام حقیقی 1393/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1393/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت پرداخت در پایان قرارداد
نوع وثیقه ارزش وثیقه
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته مطابق قرارداد فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 503,550,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1134/10/11 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1134/10/11 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی 1398/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 521,174,250 ریال
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته مطابق قرارداد فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 80,000,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1134/10/11 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1134/10/11 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی 1398/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 72,000,000 ریال
توضیح
ضمنا به اطلاع می رساند اشخاصی که سوابق اعتباری مثبت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند، برای آنان نمره اعتباری محاسبه می گردد و اشخاص می توانند با کسب نمره اعتباری مثبت ، اهلیت اعتباری خود را افزایش دهند.

۳-گزارش اعتباری دارای اطلاعات هویتی، بدون هیچگونه سابقه رفتار مالی

این گزارش مربوط به افرادی است که در شبکه بانکی هیچ گونه رفتار مالی‌ای از قبیل چک، وام و ... نداشته‌اند ولی اطلاعات هویتی ایشان در بانک مرکزی ذخیره شده است.

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: نمونه نمونه تاریخ تولد: 1301/01/01
نام پدر: نمونه جنسیت: -
کد ملی: 1000000000 محل تولد:
وضعیت تاهل:
آدرس و تماس
تلفن:
تلفن همراه: -
آدرس دائمی:
متقاضی محترم شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.
گزارش شما شامل اطلاعات هویتی و آمار استعلام و جزییات اطلاعات مربوط به تسهیلات (وام) مستقیم و غیرمستقیم از سامانه اعتبارسنجی به شرح ذیل می باشد.

تعلق شماره همراه 090-000-0000 به نام نام تستی نام خانوادگی تستی به شماره ملی 0000000000 در شبکه مخابراتی تایید شده است.

لوگو تایید شماره همراه
نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره یک نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره دو نمودار زمانی رتبه اعتباری شماره سه
خلاصه وضعیت قراردادهای اصلی شخص
جمع مبلغ بدهی ها تعداد قراردادها وضعیت اقساط
سررسید نشده 0 در جریان 0 تعداد اقساط باقیمانده 0
سررسید شده پرداخت نشده 0 خاتمه یافته 1 متوسط مبلغ قسط هر ماه 0
خلاصه وضعیت قراردادهای ضمانت شده شخص (ضامن)
جمع مبلغ بدهی ها تعداد قراردادها وضعیت اقساط
سررسید نشده 0 در جریان 1 تعداد اقساط باقیمانده 0
سررسید شده پرداخت نشده 0 خاتمه یافته 3 متوسط مبلغ قسط هر ماه 0
وضعیت منفی و آمار استعلام
نوع اعتباردهنده تعداد استعلام یک ماه اخیر تعداد استعلام یک سال اخیر تعداد وضعیت منفی فعلی شخص تعداد وضعیت منفی فعلی قراردادها
بانک 3 80 0 0
صندوق 0 0 0 0
بیمه 0 0 0 0
واسپاری 0 0 0 0
سایر 14 295 0 0
جمع 17 375 0 0
اطلاعات خلاصه مرتبط با قراردادها
اعتبار دهنده ارز تعداد قراردادهای در جریان تعداد قراردادهای خاتمه یافته مبلغ سررسید نشده(ریال) مبلغ سررسید شده پرداخت نشده(ریال)
لوگو بانک بانک مسکنبانک مسکن ریال 0 1 0 0
جمع ریال 0 1 0 0
خلاصه سابقه وضعیت منفی قراردادها
اعتبار دهنده تاریخ اعلام وضعیت وضعیت منفی قرارداد
جزییات مربوط به قراردادهای در جریان و خاتمه یافته
ضمانت های در جریان
لوگو بانک بانک سامان وضعیت قرارداد : در جریان فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 1,715,000,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1398/03/07 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1398/12/29 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی // تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
قراردادهای خاتمه یافته
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته به درخواست مشتری فاقد وضعیت منفی
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص اصلی مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 288,729,617 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک مسکن واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 2,374,000
تاریخ شروع 1387/02/09 نوع قرارداد با بانک فروش اقساطی تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 120
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1397/02/08 هدف از دریافت تسهیلات سایر مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت رسید بانکی
تاریخ اتمام حقیقی 1390/09/06 تاریخ اعلام وضعیت 1394/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت ماهانه
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 810,000,000 ریال
ضمانت های خاتمه یافته
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته به درخواست مشتری فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 0067533132)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 89,844,874 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک ملت واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1390/07/30 نوع قرارداد با بانک مشارکت مدنی تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 36
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1393/07/29 هدف از دریافت تسهیلات خرید لوازم مصرفی مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت حساب جاری
تاریخ اتمام حقیقی 1393/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1393/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت پرداخت در پایان قرارداد
نوع وثیقه ارزش وثیقه
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته مطابق قرارداد فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 503,550,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1134/10/11 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1134/10/11 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی 1398/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 521,174,250 ریال
وضعیت قرارداد : خاتمه یافته مطابق قرارداد فاقد وضعیت منفی
(اصلی : 10001-336949)  
وضعیت منفی قرارداد فاقد وضعیت منفی نقش شخص ضامن مبلغ کل قرارداد (اصل و فرع)(ریال) 80,000,000 نوع قسط ثابت
اعتبار دهنده بانک سامان واحد پول ریال مبلغ بدهی سررسید شده پرداخت نشده (ریال) 0 مبلغ قسط(ریال) 0
تاریخ شروع 1134/10/11 نوع قرارداد با بانک ضمانت نامه تعداد اقساط سررسید پرداخت نشده 0 تعداد قسط 0
تاریخ اتمام پیشبینی شده 1134/10/11 هدف از دریافت تسهیلات ایجاد مبلغ بدهی سررسید نشده(ریال) 0 نوع پرداخت (پرداخت مستقیم (نقدی
تاریخ اتمام حقیقی 1398/06/31 تاریخ اعلام وضعیت 1398/06/30 تعداد اقساط سررسید نشده 0 نوبت پرداخت نامنظم
نوع وثیقه ارزش وثیقه
دارائی واقعی (غیر منقول ملکی) 72,000,000 ریال
توضیح
ضمنا به اطلاع می رساند اشخاصی که سوابق اعتباری مثبت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند، برای آنان نمره اعتباری محاسبه می گردد و اشخاص می توانند با کسب نمره اعتباری مثبت ، اهلیت اعتباری خود را افزایش دهند.

۴-گزارش فقط کد ملی دارد بدون هیچگونه رفتار مالی

این گزارش مربوط به افرادی است که در شبکه بانکی هیچ گونه رفتار مالی‌ای از قبیل چک، وام و ... نداشته‌اند ولی اطلاعات هویتی ایشان در بانک مرکزی ذخیره شده است.

متقاضی محترم(با شماره ملی 1000000000)، شما در سامانه اعتبارسنجی نمره اعتباری منفی ندارید.

تعلق شماره همراه 090-000-0000 به نام نام تستی نام خانوادگی تستی به شماره ملی 0000000000 در شبکه مخابراتی تایید شده است.

لوگو تایید همراه
١- شما چک برگشتی رفع سو اثر شده نزد سامانه اعتبارسنجی ندارید.
٢- از سال ١٣۹۰ تاکنون فاقد سابقه چک برگشتی نزد سامانه اعتبارسنجی می باشید.
٣- از سال ١٣٨٨ تاکنون از بانکها و موسسات عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
۴- از سال ١٣٨٨ تاکنون از شرکت های لیزینگ، صندوقهای عضو سامانه، وام دریافت نکرده اید.
۵- از سوی سازمان امور مالیاتی، سازمان گمرک، صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت سابقه منفی برای شما نزد سامانه اعتبارسنجی اعلام نشده است.
۶- آمار استعلام انجام شده در خصوص شما از سامانه اعتبارسنجی به شرح جدول ذیل می باشد.
آماراستعلام
اعتباردهنده یک ماه اخير یک سال اخير
اعداد مقابل هریک از مجموعه های بانک، واسپاری(لیزینگ)، بیمه، صندوق و سایر در جدول بالا بیانگر تعداد استعلامهای انجام شده در بازه یک ماه و یک سال اخیر می باشد. به عنوان مثال اگر در ستون یک ماه اخیر برای بانک عدد 3 لحاظ شده باشد نشان دهنده این است که بانکهای عضو سامانه در یک ماه اخیر 3 بار استعلام نموده اند.
توضیح
ضمنا به اطلاع می رساند اشخاصی که سوابق اعتباری مثبت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته باشند، برای آنان نمره اعتباری محاسبه می گردد و اشخاص می توانند با کسب نمره اعتباری مثبت ، اهلیت اعتباری خود را افزایش دهند.