ارائه گزارش اعتبار بانکی به جهت بهره مندی از تسهیلات بانکی

در صورتی که نیاز به تسهیلات بانکی دارید و می خواهید انواع وام های مختلف را از سیستم و نظام بانکی دریافت کنید؛ در وهله نخست می بایست جزء مشتریان خوش حساب بانکی به حساب آید تا بانک ها بتوانند به همین راحتی به شما و ضامنین شما اعتماد کرده و تسهیلات را در اختیار شما قرار دهند. برای این منظور بانک ها پس از استعلام بانکی با کد ملی فرد مورد نظر به سابقه و عملکرد بانکی مشتریان حقیقی و حقوقی خود توجه می کنند تا بدین ترتیب بر حسب رتبه اعتباری درج شده آن ها در سامانه اعتبارسنجی پس از ارائه گزارش بانکی، در صورت بالا بودن این رتبه به آن ها وام ها و تسهیلات خود را اعطاء سازند یا در صورت پایین بودن این رتبه و سابقه ورشکستگی و چک برگشتی و... آن ها را از دریافت وام ها محروم سازند. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد؛ رتبه های اعتباری درج شده در سامانه اعتبارسنجی است. حال ممکن است این سوال پیش آید که چه تفاوتی میان اعتبارسنجی اعتباری در گزارش اعتبار بانکی با اعتبارسنجی مالی وجود دارد؟ به همین جهت در ادامه همین مطلب به ارائه وجوه تفاوت و تمایز میان این دو اصطلاح می پردازیم تا خلط مبحث پیش نیاید. پس با ما همراه باشید.

تفاوت اعتبارسنجی مالی و اعتبارسنجی اعتباری چیست؟

تفاوت اعتبارسنجی مالی و اعتبارسنجی اعتباری

تفاوت اعتبارسنجی مالی و اعتبارسنجی اعتباری چیست؟

همان طور که گفته شد؛ به منظور بهره مندی از تسهیلات بانکی پس از گزارش اعتبار بانکی نیاز به اعتبارسنجی است. اما آیا برای تسهیلات مالی و بانکی نیاز به اعتبارسنجی اعتباری است یا اعتبارسنجی مالی و چه تفاوتی میان آن ها وجود دارد؟ به طور کلی در نظر داشته باشید که اعتبارسنجی مالی بیشترین تمرکز خود را روی درآمدها و مسئله قدرت مالی اشخاص معطوف می دارد. به این ترتیب که هر یک از مشتریان حقیقی و حقوقی که نیاز به تسهیلات بانکی داشته باشند؛ آیا توان مالی بازپرداخت بدهی ها و اقساط خود را دارند یا خیر؟ اما اعتبارسنجی اعتباری بیشترین توجه و تمرکز خود را روی تعهد بازپرداخت تعهدات و تسهیلات مالی معطوف می دارد. به این صورت که رتبه اعتباری هر یک از افراد در سامانه های اعتبارسنجی چند می باشد و آیا سابقه فرد مورد نظر در نظام بانکی چگونه است؟ بدین ترتیب بانک ها می توانند با در نظر گرفتن پیشینه مشتریان خود نسبت به خوش حسابی یا بدحسابی آن ها تصمیم گیری کنند و سپس نسبت به اعطاء یا عدم اعطای وام ها و تسهیلات بانکی به مشتریان خود تصمیم گیری کنند. با ذکر این اوصاف می بایست میان اعتبارسنجی مالی یا اعتبارسنجی اعتباری تفاوت قائل شد. چرا که هر یک از آن ها اعتبارسنجی مشتریان بانکی را از زاویه های مختلفی مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند. تفاوت عمده آن ها بیشتر روی مسائلی است که بیشترین تمرکز و توجه خود را روی آن معطوف داشته اند. در اعتبارسنجی مالی کاری به رتبه اعتباری افراد نیست. بیشتر به توان مالی فرد مذکور توجه دارند. ولی در اعتبارسنجی اعتباری برعکس تنها به رتبه اعتباری افراد حقیقی و حقوقی و پای بندی آن ها نسبت به بازپرداخت اقساط یا خوش حسابی و بدحسابی آن ها در  گزارش اعتبار بانکی توجه می شود.

نظر خود را راجع به این مقاله بنویسید.

نظری ثبت نشده است
اولین نظر را شما ثبت کنید.
خودت رو اهلیت سنجی کن !
سامانه اعتبارسنجی آیس
با وارد کردن کد ملی و شماره موبایل خودت و یا دیگران ( البته با تائید خود شخص ) می توانید با چند کلیک ،گزارش اعتباری خود شامل تسهیلات دریافتی ، وجود یا عدم وجود چک برگشتی ،و ضمانتهایی را که برای شخص دیگری انجام شده است را مشاهده کنید.