در حال بارگذاری

رتبه اعتباری چیست؟

رتبه اعتباری مقیاسی است که بر اساس رفتار های اعتباری پیشین هر شخص حقیقی و یا حقوقی و با استفاده از فرمول های استاندارد، تخمینی از میزان ریسک اعتباری اشخاص را ارائه می دهد. پرداخت به موقع صورت حساب ها و اقساط تسهیلات دریافت شده باعث می شود رتبه اعتباری مناسبی به افراد تعلق گیرد و عدم پرداخت به موقع اقساط و یا وجود نقاط منفی مانند چک برگشتی رتبه اعتباری را کاهش می دهد. در حال حاضر سابقه رفتار اعتباری 8 سال اخیر اشخاص در سامانه موجود است و بر رتبه اعتباری ایشان اثر می گذارد.

بیشتر بدانید

پنل مشتریان حقوقی

نحوه دریافت رتبه اعتباری

ورود شماره تلفن و کد ملی

شماره تلفن همراه و کد ملی خود را وارد نمایید.

تایید هویت

کد تأیید ارسال شده را وارد نمایید.

پرداخت

پس از کنترل تطابق بین کد ملی و شماره تلفن، هزینه گزارش را پرداخت نمایید.

مشاهده رتبه اعتباری

گزارش رتبه اعتباری به همراه جزئیات کامل را مشاهده و دریافت کنید.